Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

10 Видобування вугілля і торфу

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах

 

Утв. приказ Госкомитета Украины по надзору за охраной труда от 26.10.2004 г. №236

Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах

 

Затв. наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р.№ 236

Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.03. 2009 р. N 195

Система управления охраной труда в угольной промышленности Украины. Типовое положение

 

мінпаливенерго України 22.06.2000.

Система управління охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення

 

мінпаливенерго України 22.06.2000.

Нормативы по безопасности забойных машин и комплексов

 

Мінвуглепром СРСР 11.06.1980 г.

План основних організаційно-технічних заходів з забезпечення пожежної безпеки у 2018 році

 

Затверджено: наказ Міненрговугілля від 14 грудня 2017 року N 745

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1263 від 24.10.2007 р., від 18 травня 2011 р. N 521, N 76 від 11.02.2016 р.

Усталость сварных конструкций. Рекомендации по повышению выносливости и расчёту на долговечность сварных узлов подъёмно-транспортных и горнорудных машин

 

Донбасская государственная машиностроительная академия, 2006

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

 

Наказ МНС України 31.03.2003 N 87. Зареєстр. в Мінюсті України 22.04.2003 р. за N 321/7642

Порядок використання коштів державного бюджету для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах

 

Затв. Постан. КМУ від 20.04.2006 р. N 551

Положение о системе управления охраной труда на предприятиях и в организациях министерства угольной промышленности Украины (Типовое)

 

Утв. Министр угольной промышленности Украины 30.12.95 г.,Согл. Госнадзорохрантруда Украины 23.12.95 г.

Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України

 

наказ Міністерства вугільної промисловості України від 26.03.2007 р. №98

Положення про Шостий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 848

Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 28 жовтня 2014 року N 765

Положення про Другий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 28 жовтня 2014 року N 764

Положення про Третій воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 849

Положення про Четвертий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 853

Положення про Сьомий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 854

Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов

 

Минуглепром СССР 11.06.1980г.

Методичні рекомендації відбору вугледобувних підприємств для одержання коштів за бюджетною програмою "охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації"

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.05.2011 N 142. Із змінами: наказ від 18 квітня 2012 року N 246, наказ від 3 травня 2012 року N 284

Положення про Десятий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 03 листопада 2014 року N 772

Положення про Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 846

Положення про П'ятий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26.11.2014 року N 845

Положення про Перший воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 26 листопада 2014 року N 847

Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

 

Затверджено: наказ Міненерговугілля 05.05.2016 р. N 299

Положення про Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: наказ Міненерговугілля 17.11.2016 року N 740

Положення про Другий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджено: Наказ Міненерговугілля 17.11.2016 року N 738

Положення про Десятий воєнізований гірничорятувальний загін

 

Затверджений: наказ Міненерговугілля 17.11.2016 року N 739

Про Постійно діючу комісію з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля України

 

План основних заходів з підвищення рівня охорони праці на підприємствах Міненерговугілля на 2018 рік

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02 січня 2018 року N 1

План основних заходів з підвищення рівня охорони праці на підприємствах Міненерговугілля на 2019 рік

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12 грудня 2018 року N 629

ГСТУ 12.11.402-97 Вещества, материалы и изделия для угольных шахт. Методы определения пожарной опасности

 

Затверджено: приказом Минуглепрома Украины № 554 от 16.12 97 г.

ГТ 1115-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

 

Утв. Зам. Министра здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 20.08.1973 г. N 1115-73;

ДНАОП 0.05-3.08-79 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих и строящихся шахт, разрезов и предприятий угольной и сланцевой промышленности

 

Держкомпраці СРСР 21.08.79 Постанова №374/ П-8. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості»

ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах

 

мінпраці України 22.08.2000 Наказ № 215. мін’юст України Зареєстровано: 17.10.2000 № 715/4936

ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах

 

мінпраці України 22.08.2000 Наказ № 215. мін’юст України Зареєстровано: 17.10.2000 № 715/4936

ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.21-96 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.23-96 Інструкція з комплексного знепилювання повітря

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.26-96 Інструкція зі складання вентиляційних планів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.27-96 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.28-96 Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.29-96 Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.31-96 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.32-96 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.34-96 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

 

Держнаглядохоронпраці України 18.01.96 Наказ №7.

ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми підприємства вугільної промисловості

 

Затв. Наказ МОЗ України 13.12.2002 № 468, Зареєстр. в мінюсті України 20.06.2003 р. за № 498/7819

ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94) Рейки типів Р38 і Р43. Технічні умови

 

Затверджено: наказ Держстандарт № 135 від 09.06.1994 р.

Наказ N 1 від 04.01.2016 р. Про затвердження Плану основних заходів з підвищення рівня охорони праці на підприємствах Міненерговугілля на 2016 рік

 

Наказ N 125 від 02.03.2015 р. Про підвищення ефективності функціонування системи капітального ремонту гірничошахтного обладнання

 

Наказ N 140 від 12.05.2010 р. Про затвердження рішення ПДК з охорони праці, промислової, екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 30 квітня 2010 року

 

Наказ N 145 від 24.05.2011 р. Про затвердження Плану основних заходів з охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2011 рік

 

Наказ N 172 від 03.03.2017 р. Про посилення контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної промисловості

 

Наказ N 176/67 від 16.04.2013 р. Про посилення нагляду та контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної галузі

 

Наказ N 212 від 02.04.2012 р. Про затвердження Плану основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі на 2012 рік

 

Наказ N 215 від 23.06.2010 р. Про затвердження рішення ПДК з охорони праці, промислової, екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 11 червня 2010 року

 

Наказ N 251 від 11.05.2018 р. Про здійснення відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах Міненерговугілля

 

Наказ N 285 від 30.05.2013 р. Про затвердження Плану основних заходів з охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2013 рік

 

Наказ N 300 від 14.05.2012 р. Про затвердження Плану основних заходів з охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2012 рік

 

Наказ N 429 від 1.07.2016 р. Про посилення контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної промисловості

 

Наказ N 515 від 11.08.2016 р. Про посилення контролю за безпечним веденням гірничих робіт на підприємствах вугільної промисловості

 

Наказ N 553 від 04.12.2009 р. Про затвердження рішення ПДК з охорони праці, промислової, екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому від 23 листопада 2009 року

 

Наказ N 65 від 16.04.2013 р. Про скасування деяких нормативно-правових актів