Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

63 Транспортні послуги

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту

 

Затв. Наказ МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 16.12.2002 № 330. Зареєстр. в міністерстві юстиції України 4.03.2003 р. за № 179/7500

Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций

 

Госкомнефтепродукт СССР 27.03.1986 г.

Инструкция по охране ВМ на поверхностных складах и в карьерах

 

Минчермет СССР 22.11.1974.

Инструкция по ведению погрузочно-разгрузочных работ при доставке ВВ в мягких контейнерах МКО-1,ОС

 

Минчермет СССР 22.02.1988.

Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах

 

Затв. наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29.05.2007 р. N 81; Зареєстр. в Мінюст України 11.06.2007 р. за N 605/13872

Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках

 

Комитет РФ по торговле 28.06.1993.

Методичні рекомендації з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Наказ від 14 грудня 2007 року N 210 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда /IV издание/

 

Утвержден: Всесоюзным объединением "Союзсельхозтехника" Совета Министров СССР 21 декабря 1974, Министерством сельского хозяйства СССР 24 декабря 1974, Министерством машиностроения для животноводства и кормопроизводства СССР 22 ноября 1974, Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 31 декабря 1975; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р. документ має назву: НАОП 1.4.40-6.01-78 Єдині вимоги до конструкції тракторів і сільськогосподарських машин з безпеки і гігієни праці, Мінсільгоспмаш СРСР 1978;

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів

 

Затв. Наказ Держспоживстандарту України 26.12.2005 N 373

Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів

 

Затв. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31.12.2003 N 276. Зареєстр. Мінюсті України 27.04.2004 р. за N 545/9144

Положение об основных обязанностях по технике безопасности и охране труда должностных лиц организаций треста Союзлифтмонтаж

 

Союзлифтмонтаж 20.11.1984

Типовая инструкция по охране труда для машинистов-крановщиков кранов всех типов

 

Типовая инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и выгрузке различных грузов с помощью кранов

 

Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика

 

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов

 

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)

 

Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача

 

Інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача

 

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка

 

Інструкція з охорони праці для акумуляторника

 

Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту автомобілів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання шиномонтажних робіт

 

Інструкція з охорони праці для машиніста стрічкового транспортера (транспортувальника)

 

Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту дорожньо-будівельних машин

 

Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на самопідйомних колисках

 

Інструкція з охорони праці для вантажника

 

Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

 

Інструкція з охорони праці для комірника

 

Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана

 

Інструкція з охорони праці для машиніста будівельних підйомників

 

Інструкція з охорони праці під час робіт з вантажними машинами, які керуються з підлоги

 

Інструкція з охорони праці для машиністів гідропідйомників і телескопічних вишок

 

Інструкція з охорони праці для машиніста вантажопідіймальних електролебідок

 

Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними візками

 

Інструкція з охорони праці для вулканізаторника

 

Інструкція з охорони праці для ліфтера

 

Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів

 

Інструкція з охорони праці для машиніста електролебідки

 

Інструкція з охорони праці для завідувача складом

 

Посадова інструкція завідувача складу (назва підприємства)

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при производстве погрузочно-разгрузочных работ

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и опасными в обращении грузами

 

Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно -разгрузочные и складские работы

 

Типовая инструкция по охране труда при погрузке и разгрузке каменного угля, цемента и других сыпучих материалов

 

Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков

 

Типовая инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъемными машинами

 

Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщиков

 

Типовая инструкция по охране труда для заведующего складом

 

Типовая инструкция по охране труда для операторов кранов-штабелеров

 

Типовая инструкция по охране труда для водителей автопогрузчиков

 

Типовая инструкция по охране труда для водителей электропогрузчиков

 

Типовая инструкция по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола

 

Типовая инструкция по охране труда для комплектовщика автоматизированного склада

 

Типовая инструкция по охране труда для машинистов (крановщиков) электрических мостовых кранов

 

Инструкция по охране труда для водителя автопогрузчика

 

Инструкция по охране труда для экспедитора (приемщика товаров)

 

Инструкция по охране труда для грузчика

 

Инструкция по охране труда для кладовщика

 

Инструкция по охране труда для стропальщиков

 

Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и ремонте городских дорог, работе на асфальтобетонных заводах и производственных базах дорожных организаций

 

Министерствj жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11.06.1976 г.

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Инструкция об охране труда при выполнении такелажных работ. Общие требования безопасности

 

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Інструкція про охорону праці при виконанні такелажних робіт. Загальні вимоги безпеки

 

Наказ N 371 від 15.10.2009 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 276

 

НАОП 1.4.40-1.04-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта

 

мінсільгоспмаш СРСР 01.10.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві правила безпечної експлуатації внутрішньозаводського транспорту»

НАОП 1.8.10-5.08-81 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитария для водителя тракторных погрузчиков сахарных заводов

 

мінхарчопром СРСР 10.03.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія тракторного навантажувача»

НАОП 1.8.10-5.09-81 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для водителя грузового автотранспорта сахарного завода

 

мінхарчопром СРСР 10.03.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія вантажного автотранспорту цукрового заводу»

НАОП 1.8.10-5.21-92 Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт щодо укладання та розбирання мішків з цукром

 

Концерн “Укрцукор" 30.05.1992.

НАОП 1.8.10-5.67-85 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють транспортування вантажів вручну, з допомогою транспортних засобів (візків, вагонеток тощо та вантажопідіймальних механізмів на підприємствах цукрової промисловості)

 

мінхарчопром СРСР 27.12.1985

НАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендации по обеспечению безопасности при погрузке и разгрузке железобетонных изделий и мелкоштучных материалов в строительстве

 

Держбуд СРСР 1974. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві»

НАОП 8.0.10-1.03-86 Сборник основных правил по охране труда для предприятий и организаций системы Госснаба СССР

 

Держпостач СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Збірник основних правил з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР»

НАОП 8.0.10-1.07-85 Правила по технике безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций Госкомитета

 

Держкомрезерв СРСР 14.01.1985 Наказ №5. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій Держкомрезерву СРСР»