Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

62 Авіаційний транспорт

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України. /Звід авіаційних правил України. АПУ 1. Авіаційний персонал. Сертифікація персоналу/

 

Наказ Міністерства транспорту України від 12.02.1997 року N 50, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.07.1997 р. за N 253/2057

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. N 134. Зміни: від 10 травня 2018 р. N 345

ДСТУ 4685:2006 Корми трав’яні штучно висушені. Технічні умови

 

Надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 07 вересня 2006 р. № 273

Лист N 1.1.15-3015-18 від 14.03.2018 р. Рекомендації щодо розроблення Процедури поводження та зберігання палива та небезпечних вантажів на аеродромі

 

НАОП 5.1.30-1.02-83 Правила по технике безопасности и производственной санитарии на авиационно-химических работах

 

міністерство цивільної авіації СРСР 15.02.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з питань безпеки та виробничої санітарії на авіахімроботах»

НАОП 5.1.30-1.04-80 Правила перевозки радиоактивных веществ самолетами гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 14.02.1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила перевезення радіоактивних речовин літаками цивільної авіації»

НАОП 5.1.30-1.05-93 Правила нормування робочого часу та відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України

 

міністерство транспорту України 22.12.1993.

НАОП 5.1.30-4.01-84 Положение о системе управления охраной труда в гражданской авиации. Основные положения

 

міністерство цивільної авіації СРСР 10.12.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про систему управління охороною праці у цивільній авіації. Основні положення»

НАОП 5.1.30-4.05-87 Типовое положение о функциональных обязанностях по охране труда руководящего состава и должностных лиц высших и средних учебных заведений гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 29.01.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про функціональні обов'язки з питань охорони праці керівного складу та керівних осіб вищих та середніх навчальних закладів цивільної авіації»

НАОП 5.1.30-4.06-87 Типовое положение о планировании работы по охране труда в гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 23.06.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про планування роботи, з питань охорони праці у цивільній авіації»

НАОП 5.1.30-4.07-87 Типовое положение о контроле за состоянием охраны труда и функционированием системы управления охраной труда в гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 19.08.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про контроль за станом охорони праці та функціонуванням системи управління охороною праці у цивільній авіації»

НАОП 5.1.30-4.08-87 Типовое положение по oценке состояния охраны труда в предприятиях гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 03.04.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про оцінку стану охорони праці на підприємствах цивільної авіації»

НАОП 5.1.30-4.09-86 Типовое положение о порядке допуска к работам повышенной опасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 26.03.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про порядок допуску до роботи підвищеної небезпеки»

НАОП 5.1.30-4.10-84 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения стандартов предприятия по безопасности труда в гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 16.07.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про порядок розробки, узгодження та затвердження стандартів з безпеки праці у цивільній авіації»

НАОП 5.1.30-4.11-85 Положение по проведению трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в службе ЭРТОС гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 04.09.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про проведення триступеневого контролю за станом охорони праці в службі ЕРТУЗ цивільної авіації»

НАОП 5.1.30-6.03-82 Методические рекомендации по оценке условий труда в службе (цехе) авиапредприятия

 

міністерство цивільної авіації СРСР 30.06.1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації з оцінки умов праці в службі (цеху) авіапідприємств»

НАОП 5.1.30-6.08-86 Руководство по организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 03.07.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації»

НПАОП 62.0-1.03-74 Правила перевозки опасных грузов воздушным транспортом

 

міністерство цивільної авіації СРСР 21.01.1974 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом»

НПАОП 62.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

 

Затверджено: наказ Держгірпромнагляду від 25.03.2008 № 57. Зареєстровано: Мінюст України 15.04.2008 за № 313/15004.

НПАОП 62.0-3.34-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации

 

Держкомпраці СРСР 24.06.1980 Постанова №180/П-7. Змінa1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 Змінa2: 08.10.1985 Постанова №393/П-11 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям цивільної авіації »

НПАОП 62.0-7.12-83 Вимоги безпеки праці бортпровідників цивільної авіації

 

міністерство цивільної авіації СРСР 30.08.1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 62.0-7.13-78 Шум. Общие требования безопасности труда в эксплуатационных предприятиях гражданской авиации

 

міністерство цивільної авіації СРСР 14.06.1978. В реестре НПАОП этот документ носит название «Шум. Загальні вимоги безпеки праці на експлуатаційних підприємствах цивільної авіації». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 62.2-5.11-92 Інструкція щодо організації та забезпечення безпеки під час доставки персоналу на морські платформи вертольотом

 

ДВП «Чорноморнафтогаз» 10.09.1992. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 54 30013-83 Электромагнитные излучения СВЧ. Предельно допустимые уровни облучения. Требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 04.04.1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Електромагнітні випромінювання НВЧ. Граничнодопустимі рівні опромінювання. Вимоги безпеки»

ОСТ 54 30030-84 Воздушные суда гражданской авиации. техническое обслуживание. Общие требования электробезопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 27.03.1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Повітряні судна цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 54 30041-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих гражданской авиации средствами индивидуальной защиты. Содержание, эксплуатация и уход за ними

 

міністерство цивільної авіації СРСР 30.03.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення працівників та службовців цивільної авіації засобами індивідуального захисту, утримання, експлуатації та догляду за ними»

ОСТ 54 30053-88 Ремонт самолетов и вертолетов гражданской авиации. Общие требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 1987.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Ремонт літаків та вертольотів цивільної авіації. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 54 72002-84 Освещение искусственное на заводах гражданской авиации. Нормы. Требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 28.06.1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Освітлення штучне на заводах цивільної авіації. Норми. Вимоги безпеки»

ОСТ 54 72003-82 Освещение искусственное на эксплуатационных предприятиях гражданской авиации. Нормы и требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 23.12.1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Освітлення штучне на експлуатаційних підприємствах цивільної авіації. Норми та вимоги безпеки»

ОСТ 54 72004-82 Акустические экраны для защиты от шума на предприятиях гражданской авиации. Общие требования

 

міністерство цивільної авіації СРСР 23.12.1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Акустичні екрани для захисту від шуму на підприємствах цивільної авіації. Загальні вимоги»

ОСТ 54 72006-85 Вибрации ручных машин. Нормы. Требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 28.06.1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вібрація ручних машин. Норми. Вимоги безпеки»

РДМУ 54 72001-85 Методические указания по разработке комплексных программ защиты от производственного шума

 

міністерство цивільної авіації СРСР 27.12.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні вказівки щодо розроблення комплексних програм захисту від виробничого шуму»

СП 5059-89 Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации

 

Утвержд.Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 1 сентября 1989 г. N 5059-89