Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

61 Водний транспорт

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд

 

Затверджено: Міністерство транспорту України 29.03.2004 наказ N 251, зареєстр в мінюсті України 27.07.2004 р. за N 932/9531. Із змінами: наказ Міністерства транспорту та зв'язку N 551 від 15.09.2005

Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

 

Затверджено: Мінтранспорту України, наказ від 17.07.2003 № 545, зареєстровано в мінюсті України 23.03.2004 р. за № 353/8952. Вважати не набрав чинності Наказ мінтранспорту України від 11.02.2002 № 77 Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства. Зміни: наказ Міністерства інфраструктури України 12 червня 2014 року N 250

Інструкція про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства

 

Затв. Наказ мінтранспорту та зв'язку України 26.11.2004 № 1048. Зареєстр в мінюсті України 14.12.2004 р. за № 1584/10183

Наставление по технике безопасности при пересадке людей с одного судна на ошвартованное к нему другое судно в открытом море и на открытых рейдах

 

Минрыбхоз СССР 31.01.1980.

Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.06.2007 р. N 492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 р. за N 780/14047. Із змінами: наказ Міністерства інфраструктури N 400 від 10.07.2012 р.

Инструкция по обеспечению безопасных морских буксировок судов и других плавающих сооружений.

 

М.: Мингазпром СССР, 1986

Положение о проверке знаний лиц командного состава морских судов Миннефтегазпрома СССР.

 

М.: Миннефтегазпром, 1991

Устав службы на морских судах Министерства газовой промышленности СССР.

 

М.: Мингазпром, 1982

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. N 1186

Інструкція з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

 

Затверджено: Наказ Мінагрополітики України 13.11.2000 N 226 Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства; Зареєстровано: Міністерство юстиції України 26 грудня 2000 р. за N 949/5170;

Правила безопасности труда на судах речного флота

 

Утвержден: Министерство речного флота РСФСР, приказ от 25 декабря 1987 г № 242; Видавництво: Ленинград «Транспорт»,1988;

Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 04 квітня 2017 року N 126, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2017 р. за N 556/30424

ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

 

Затверджено: Наказ МОЗ України від 06.05.2003 року № 197. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 р. за № 435/7756

ДСП 7.7.4.057-2000 Державні санітарні правила для морських суден України

 

Затверджено: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 20.12.2000 року N 57

НАОП 4.0.00-1.06-86 Правила техники безопасности при эксплуатации обитаемых подводных аппаратов

 

мінрибгосп СРСР 19.04.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки при експлуатації підводних апаратів, призначених для проживання»

НАОП 5.1.21-5.01-88 Типовая инструкция по охране труда для рабочих комплексных бригад при перегрузке опасных грузов

 

мінморфлот СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці для робітників бригад при перевантаженні небезпечних вантажів»

НАОП 5.1.21-5.02-88 Типовая инструкция по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на рейде, необорудованном берегу и на льду берегового припая

 

мінморфлот СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з безпеки праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на необладнаних берегах і на льоду берегового припою»

НАОП 9.5.10-1.06-83 Правила безопасности на судах речного флота на речные суда и плавсредства АН СССР и академий наук союзных республик (Правила безопасности труда на судах речного флота)

 

Распоряжение Президии Академии Наук СССР 30.05.1983 О распространении действия Правил безопасности на судах речного флота на речные суда и плавсредства АН СССР и Академий наук союзных республик ; Правила Утв. Министерство речного флота РСФСР (приказ Минречфлота от 4 марта 1976 г. № 42); В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила безпеки праці на суднах річкового флоту АН СРСР і академій наук союзних республік»

НАПБ 01.018-87 Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах Минморфлота СССР

 

Утверждено: ГУПО МВС СРСР, Мінморфлот СРСР, 06.05.87 приказ №61 действует с 01.10.1987 года

НАПБ 07.002-87 Руководство по проведению пожарнопрофилактической работы на судах Министерства морского флота, находящихся в эксплуатации

 

мінморфлот СРСР 29.05.87 Наказ №80. Узгоджено: Головне управління промислової експлуатації флоту мінморфлоту СРСР, діє з: 01.12.1987

НАПБ В.01.028-2004/140 Правила пожежної безпеки для суден, які будуються та ремонтуються

 

Затверджено: наказ МНС України 23.03.2004 №136, зареєстровано в міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 р. за N 490/9089. Із змінами: наказ МНС України N 444 від 25.06.2007 р.

НАПБ В.01.028-85/140 Правила пожарной безопасности для строящихся и ремонтируемых судов

 

Мінсудпром МВС СРСР 19.11.1985, Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 27.11.85. Діє з: 01.06.1986. Зміни : 10.07.87 Мінсудпром СРСР

НАПБ В.01.055-99/400 Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України

 

Затверджено: наказ Держкомрибгосп України 07.04.99 № 54, зареєстровано в мінюст України 14.03.2000 р. за № 159/4380

НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота

 

мінморфлот СРСР 1976

НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техники безопасности при производстве работ на судах портового и служебно-вспомогательного флота

 

мінморфлот СРСР 01.08.1977 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту»

НПАОП 61.1-1.17-89 Єдині правила безпеки перевезення вантажів і пасажирів на морських суднах Міннафтопрому СРСР

 

міннафтопром СРСР 20.03.1989

НПАОП 61.1-3.33-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим морского транспорта

 

Держкомпраці СРСР 24.06.1980 Постанова №180/П-7. Змінa1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8. Змінa2: 06.11.1986 Постанова №476/П-12 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту»

НПАОП 61.1-5.01-86 Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд

 

мінгазпром СРСР 07.03.1986

НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безопасности труда на судах речного флота

 

Дивись: Правила безопасности труда на судах речного флота, Ленинград «Транспорт»,1988; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ має назву: Правила безпеки праці на суднах річкового флоту, Головрічфлот УРСР 1991; Держнаглядохоронпраці України Зміни: 05.02.1999 Наказ № 17

НПАОП 61.2-3.32-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим речного транспорта

 

Держкомпраці СРСР 24.06.1980 Постанова №180/П-7. Змінa1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 Змінa2: 06.11.1989 Постанова №476/П-12 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту»

ОСТ 15-327-86 Суда промыслового флота. Эксплуатация судов и судового оборудования. Общие требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Судна промислового флоту. Експлуатація суден і суднового устаткування. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 15-342-86 Суда промыслового флота. Работы промысловые. Требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Судна промислового флоту. Роботи промислові. Вимоги безпеки»

ОСТ 15-350-86 Суда промыслового флота. Эксплуатация холодильных установок. Требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 01.09.1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Судна промислового флоту. Експлуатація холодильних установок. Вимоги безпеки»

ОСТ 15-370-88 Суда промыслового флота. Работы по бытовому обслуживанию экипажа. Требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 01.06.1988.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Судна промислового флоту. Роботи з побутового обслуговування екіпажу. Вимоги безпеки»

ОСТ 31.0013-88 Суда морские. Цвета сигнальные и знаки безопесности

 

Взамен ОСТ 31.0013-79. Срок действия продлен до 01.06.2007

ОСТ 51.110-83 ССБТ. Средства безопасности для обустройства морских стационарных платформ. Сигнальные средства. Общие требования

 

мінгазпром СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Засоби безпеки для обладнання морських стаціонарних платформ. Сигнальні засоби. Загальні вимоги»

ОСТ 51.112-83 ССБТ. Морские нефтегазопромысловые сооружения. Доставка персонала. Требования безопасности

 

мінгазпром СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Морські нафтопромислові споруди. Доставка персоналу. Вимоги безпеки»

П 7.7.4-018-99 Положення про здійснення державного санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом, прийманням в експлуатацію суднових установок очищення та знешкодження стічних вод.

 

РД 200 УРСР 840019-89 Інструкція про порядок і організацію забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту

 

Головрічфлот УРСР 29.03.1989

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

 

Приложение к письму ММФ СССЗ от 19.03.90 № 29

РД 31.04.16-82 Предотвращение загрязнения морской среды опасными химическими грузами в результате судоходства. Порядок и условия сдачи смывок и остатков химических грузов, перевозимых наливом на танкерах. Требования к технологическому оборудованию

 

РД 31.06.01-79 Инструкции по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов

 

Назва РД 31.05.06-77, вказана у додатку до наказу Мінстерства палива і енергетики України N 588 від 12.12.2007 Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 19.06.2002 N 364, є невірною (інформація Норматив PRO);

РД 31.06.06-86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах

 

Взамен РТМ 31.3014-77. Утв.зам. нач.Главфлота 23.04.1986 г.. Согл. письмом от 17.03.86 г. № 50-54-88 начальника управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета СССР

РД 31.15.01-89 Правила морського транспортування небезпечних вантажів

 

мінморфлот СРСР 1989

РД 31.70.05-91 Типовые инструкции по организации и охране труда на водолазных работах

 

Утвержден Главморспецслужбой СССР

РД 31.80.06-90 Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Методичні вказівки щодо контролю повітряного середовища на суднах і при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт у портах

 

мінморфлот СРСР 1990

РД 31.80.11-85 Основные принципы разработки и обоснования требований нормативных документов по безопасности труда на морском транспорте

 

мінморфлот СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Основні принципи розроблення та обгрунтування вимог нормативних документів з безпеки праці на морському транспорті»

РД 31.81.01-87 Требования техники безопасности к морским судам

 

Мінморфлот СРСР 1987

РД 31.83.01-80 Требования безопасности труда, которые должны учитываться при проектировании судоремонтных заводов ММФ

 

мінморфлот СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Вимоги безпеки праці, якіповинні враховуватись при проектуванні судноремонтних заводів мінморфлоту»

РД 31.87.40-86 Методические рекомендации по программированному обучению и контролю знаний. Основные положения. Организация и порядок проведения

 

мінморфлот СРСР 01.11.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Основні положення. Організація і порядок проведення»

РД 31.87.41-82 Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань з безпеки праці. Випуск 2. Для робітників плавскладу суден

 

мінморфлот СРСР 1983

РД 31.87.42-85 Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Водолазні спуски і роботи

 

мінморфлот СРСР 1986

РД 31.87.42-88 Методические рекомендации по программированному обучению и контролю знаний. Портовые работы

 

мінморфлот СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань. Портові роботи»

РД 31.87.43-79 Методичні рекомендації з програмованого навчання і контролю знань правил безпеки праці. Випуск 4. Для робітників судноремонтних підприємств мінморфлоту СРСР

 

мінморфлот СРСР 1979

РД 39-4700803-5-89 Руководство по борьбе за живучесть морских стационарных платформ и плавучих буровых установок

 

Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

РД 51-01-25-87 Типовые должностные инструкции работников, выполняющих подводные работы и принимающих участие в их проведении

 

РД 51-40-82 Плавучая буровая установка. Системы, механизмы, устройства, оборудование и приборы, которые повышают безопасность проведения работ

 

РД 51.57-82 Положение по эксплуатации и ремонту морских стационарных платформ

 

РД 80.12-84 Система управления охраной труда на морском транспорте. Основные положения

 

мінморфлот СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Система управління охороною праці (СУОП) на морському транспорті. Основні положення»

РТМ 31.060-74 Вимоги щодо зниження шуму на суднах морського днопоглиблювального флоту

 

мінморфлот СРСР 23.03.1974

СанПиН 2498-81 Санитарные нормы шума на морских судах

 

мінохорони здоров'я СРСР 1981. В частині допустимих рівнів шуму на робочих місцях діє ДСН 3.3.6.037-99. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні норми шуму на морських суднах»

СанПиН 2671а-83 Санитарные нормы шума при работе в водолазном вентилируемом снаряжении и требования по ограничению его вредного воздействия на водолаза

 

мінохорони здоров'я СРСР 1983.

СН 1103-73 Санитарные нормы вибрации на морских, речных и озерных судах

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.

СН 1404-76 Санитарные нормы шума в помещениях судов речного флота

 

мінохорони здоров'я СРСР 1976. В частині допустимих рівнів шуму на робочих місцях діє ДСН 3.3.6.037-99В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні норми шуму у приміщеннях судна річкового флоту»

СП 2641-82 Санитарные правила для морских судов СССР

 

мінохорони здоров'я СРСР 1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для морських суден»

СП 4058-85 Санитарные правила для речных судов СССР

 

мінохорони здоров'я СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для річкових суден»