Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

41 Збір, очищення та розподілення води

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

 

Затверджено: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. Із змінами: постанова КМУ від 07.08. 2013 р. N 748

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

 

Затверджено: наказ Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за N 231/767. Зміна, внесеними згідно з: наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 2 від 04.01.2005. Зміна, внесеними згідно з: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 191 від 27.06.2008. Зміна: наказ Мінрегіон від 27.11.2015 р. N 302

Инструкция по санитарно-гигиеническим и физиологическим требованиям к условиям труда всех категорий работающих в швейной промышленности

 

Минлегпром СССР, 27.04.82 .

ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання

 

Держнаглядохоронпраці України 16.09.1997 Наказ № 243. мін’юст України Зареєстровано: 08.01.1998 №7/2447

МВК 2.2.4.4.036-99 Порядок впровадження ДСанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання»

 

Затверджено: Постанова головного державного санітарного лікаря України від 05.04.1999 р. № 19

НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест

 

Согласованы Постановлением секретариата ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунальных предприятий (протокол от 14 сентября 1977 г, № 3); Утверждены приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 4 октября 1977 г. № 407; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року документ маэ назву: Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць, Мінжитлокомунгосп УРСР, 29.12.1979;

РД 52.24.50-88 Методические указания по выполнению измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах природных вод тетраметрическим аргентометрическим методом