Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

40.1 Виробництво та розподілення електроенергії

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики

 

Затв.Наказ Мінпаливенерго України 09.02.2004 № 75, Зареєстр. в Мінюсті України 5.04.2004 р.за № 418/9017

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

Затверджено: наказ Мінпаливенерго України від 25.07.2006 р. № 258, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. № 1143/13017. Із змінами: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 N 91, від 16.11.2012 р. N 905, від 16.05.2013 р. № 273, 11.01.2017 р. N 7

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

 

Утв.Главным государственным инспектором Украины по энергетическому надзору 30.03.95 г. Обязательны для всех потребителей электрической энергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Включають також: Нормы и методы испытания и измерений параметров электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В . Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В .

Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту

 

Часть1 и 2. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 28.12.86. ВБН В.2.2-58.2-94/ Держкомнафтогаз України «Резервуари вертикальні сталеві для зберегання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.» відміняє розділи 1 и 4 "Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту" Чинний до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007 р. (скасовано). Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано). Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Правила охорони електричних мереж

 

Затверджено постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209

Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмепьницькобленерго»

 

Затв. наказом ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» № 96 від 20.02.2003 р.Погодж. рішенням техн. ради Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки, протокол № 2 від 20.02.2003 р.

Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР

 

Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України

 

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

 

Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР

 

Примерный перечень вопросов на повышение квалификации электромонтеров на 3-й квалификационный разряд

 

Инструктивные материалы Главэнергонадзора 1983г.

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях

 

Утв. приказ Министерства транспортного строительства СССР от 1 декабря 1988 г. N 49

Правила охраны злектрических сетей напряжением свыше 1000 В

 

Совмин СССР 26.03.1984

Правила технической зксплуатации злектроустановок потребителей

 

Главгосзнергонадзор СССР 21.12.1984. Изд. 4, переработанное и дополненное, с изменениями

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: постанова НКРЕ 14.12.2005 р. №1137, зареєстровано в Мінюст України 19.01.2006 р. за N 42/11916. Зміни: постанова НКРЕ України від 20.09.2007 року N 1232

Правила користування електричною енергією

 

Затверджено: постанова НКРЕ від 31.07.96 р. N 28. Із змінами: наказ НКРЕ від 29.10.2015 р. N 2684, від 6 квітня 2017 року N 492

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки

 

Мінпаливенерго України наказ №305 від 28.08.06р., введено в дію з 01.01.2007р.

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок

 

Мінпаливенерго України наказ №367 від 04.10.06р., введено в дію через 60 днів від підписання наказу. Втрачає чинність через 90 днів з дня підписання наказу N 469 від 20.06. 2014 р. з набранням чинності нової редакції Розділу 1 ПУЕ : наказ Міненерговугілля від 20.06.2014 р. N 469

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

 

Із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2006 р. № 541, від 10.10.2008 року №500

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне освітлення

 

Зміни та доповнення до розділу 6. Електричне освітлення Правил улаштування електроустановок, шляхом викладення у новій редакції глав 6.1 - 6.6: наказ Міненерговугілля від 22.08.2014 р. № 597 (дивіться окремо в базі)

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

 

Інструкція з охорони праці для електромонтажника по освітленню та освітлювальних мережах

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із з'єднання і закінцювання силових кабелів

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу вторинних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних машин

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу розподільних устаткувань

 

Інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередачі

 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин

 

Инструкция по охране труда для электроперсонала (электрик, техник), обслуживающего электроустановки напряжением до 1000 вольт

 

Інструкція для чергового електрика про заходи пожежної безпеки

 

Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки

 

Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремотну и ослуживанию электрооборудования

 

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 4.1 Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму. Глава 4.2 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

 

наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203

Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення

 

Затверджено: наказ Міністерства палива та енергетики України від 14 листопада 2012 року N 898

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 17.01.2013 № 32, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768. Із змінами від 30 березня 2017 року

Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 23.05.2014 № 374, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 р. за № 842/25619

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 09 лютого 2015 року N 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2015 р. за N 397/26842

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 30 січня 2018 року N 77, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 р. за N 211/31663

Правила про безпеку постачання електричної енергії

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 27 серпня 2018 року N 448, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за N 1076/32528

09/36-331- ЕЛ.ТБ* Інструкція з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою з урахуванням аварійного режиму (2-га редакція)

 

АК «Київенерго» 1998.

ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці

 

Затверджено Міненергетики та електрифікації України 16.01.1996; Узгод. Держкоменергонагляд ;

ГКД 34.03.103-96 Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення

 

1996 р.

ГКД 34.03.105-99 Перелік приміщень i будівель енергетичних піприємств міненерго України з визначенням категорії i класифікації зон вибухопожежної і пожежної небезпеки

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ГКД 34.03.105-99 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ГКД 34.03.502-95 Психофізиологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах міненерго України

 

міненергетики та електрифікації України 14.08.1995.

ГКД 34.03.802-97 Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по расчистке трасс воздушных линий злектропередачи 0,4-750 КВ

 

міненергетики України 31.12.97 наказ № 60; Узгод. Держкомнаглядохоронпраці.

ГКД 34.03.802-97 Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередавання 0,4-750 КВ

 

міненергетики України 31.12.97 наказ № 60;Узгод. Держкомнаглядохоронпраці.

ГКД 34.12.201-97 Протиаварійні тренування персоналу електричних станцій та мереж Міненерго України. Правила проведення

 

Затверджений Міненерго України

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

 

Наказ Мінпаливенерго України від 13.06.2003 №296, узгоджено з Держінспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж, НАЕК «Енергоатом», ГРІФРЕ. Изменения: приказ Министерства топлива и энергетики Украины № 609 от 19.12.2005

ГКД 34.35.507-96 Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання

 

Затверджено: Міненерго України, Узгоджено: НДЦ України, Енергопрогрес, Упр ОП і БВ;

ГКД 34.35.511-2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)

 

Затверджено: наказ Мінпаливенерго України від 29.07.2002 р. № 449, зареєстровано в мінюсті України 15.08.2002 р.за N 667/6955, узгоджено НКРЕ України, Деп ЕЕ МПЕ України, ГРІФРЕ. Із змінами: наказ Мінпаливенерго від 31.07.2012 р. N 554

ДНАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведения экспертизы электроустановок потребителей

 

Держнаглядохоронпраці України 30.12.1999 Наказ № 257. мін’юст України Зареєстровано: 04.02.2000 № 68/4289

ДСанПіН 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кв включно

 

Затв. Наказ МОЗ України 09.07.1997 № 198

ИБТП 1-104-84 Отраслевая инструкция по безопасности работы для высокомонтажников

 

ИБТП 1-105-84 Отраслевая инструкция по безопасности работы для высокомонтажников-электромонтеров

 

ИБТП 1-106-84 Отраслевая инструкция по безопасности работы для высокомонтажников-сварщиков

 

Лист N 01/10-1543 від 06.12.2006 р. Про навчання та позачергову перевірку знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Програма навчання інспекторського складу Держенергонагляду, осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, їх заступників, працівників з охорони праці споживачів, які інспектують електроустановки, керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій)

 

Державна інспекція України з нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Лист N 02/02-1-1/657 від 25.03.2016 р. Щодо перегляду і застосування Правил улаштування електроустановок

 

Наказ N 428 від 20.08.2008 р. Про створення Робочої групи з питань промислової безпеки та охорони праці в електроенергетичній галузі

 

Наказ N 597 від 22.08.2014 р. Про внесення змін та доповнень до розділу 6 Правил улаштування електроустановок

 

НАОП 1.1.10-1.13-77 Нормативные материалы по технике безопасности для работников предприятий стройиндустрии Минэнерго СССР. Части III и IV

 

міненерго СРСР 17.10.1977. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Нормативні матеріали з техніки безпеки працівників підприємств будіндустрії міненерго СРСР. Частина IV»

НАОП 1.1.10-1.14-80 Нормативные материалы по охране труда и технике безопасности для работников предприятий стройиндустрии Минэнерго СССР. Часть V

 

міненерго СРСР 21.04.1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Нормативні матеріали з техніки безпеки працівників підприємств будіндустрії міненерго СРСР. Частина V»

НАОП 1.1.10-4.05-80 Типовое положение о кабинете охраны труда на энергетических предприятиях Минэнерго СССР

 

міненерго СРСР 21.01.1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про кабінет охорони праці на енергетичних підприємствах міненерго СРСР»

НАОП 1.1.10-4.06-84 Типовое положениео проведении Дня техники безопасности на предприятиях и стройках Минэнерго СССР

 

міненерго СРСР 20.12.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про проведення Дня техніки безпеки на підприємствах і будовах міненерго СРСР»

НАОП 1.1.10-4.08-91 Положение о проведении работ персоналом электрических сетей и других организаций Минэнерго СССР в зоне радиоактивного загрязнения

 

міненерго СРСР 26.11.1991. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про проведення робіт персоналом електричних мереж та інших організацій Міненерго СРСР у зоні радіоактивного забруднення»

НАОП 1.1.10-5.01-80 Инструктивные материалы по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС

 

міненерго СРСР 09.06.1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструктивні матеріали з техніки безпеки при монтажі тепломеханічного обладнання і трубопроводів ТЕС і АЕС»

НАОП 1.1.10-5.05-86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

 

міненерго СРСР 21.03.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція щодо надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання»

НАОП 1.1.10-5.07-87 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР

 

міненерго СРСР 30.10.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція щодо організації і виконання робіт підвищеної небезпеки в будівельно-монтажних організаціях і на промислових підприємствах міненерго СРСР»