Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

40 Вироблення електроенергії, газу, тепла

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики

 

Затв.Наказ Мінпаливенерго України 09.02.2004 № 75, Зареєстр. в Мінюсті України 5.04.2004 р.за № 418/9017

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

Затверджено: наказ Мінпаливенерго України від 25.07.2006 р. № 258, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. № 1143/13017. Із змінами: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 N 91, від 16.11.2012 р. N 905, від 16.05.2013 р. № 273, 11.01.2017 р. N 7

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

 

Утв.Главным государственным инспектором Украины по энергетическому надзору 30.03.95 г. Обязательны для всех потребителей электрической энергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Включають також: Нормы и методы испытания и измерений параметров электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В . Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В .

Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях, камерах, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго»

 

Затв. наказом МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго» від 18.03.2004р. №49-г

Правила охорони електричних мереж

 

Затверджено постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209

Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмепьницькобленерго»

 

Затв. наказом ВАТ «ЕК «Хмельницькобленерго» № 96 від 20.02.2003 р.Погодж. рішенням техн. ради Хмельницької інспекції державного нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки, протокол № 2 від 20.02.2003 р.

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

 

Наказ Мінпаливенерго України від 14.02.2007 р. N 71, зареєстровано в Мінюст України 5.03.2007 р. за N 197/13464. Зміни: наказ Міністерства палива та енергетики України від 12 січня 2010 року N 2, наказ Міненерговугілля від 27.03.2015 р. N 183

Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей

 

Министерство энергетики и электрификации Украины, Государственный энергетический надзор Украины, Утв. Главный государственный инспектор Украины по энергетическому надзору 30.03.1995 г.;

Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР

 

Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України

 

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

 

Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР

 

Примерный перечень вопросов на повышение квалификации электромонтеров на 3-й квалификационный разряд

 

Инструктивные материалы Главэнергонадзора 1983г.

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях

 

Утв. приказ Министерства транспортного строительства СССР от 1 декабря 1988 г. N 49

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів

 

Наказ Мінпаливенерго України 04.08.2006 N 270 Про затвердження Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2006 р. за N 993/12867

Нормативы годовой потребности в средствах защиты при эксплуатации тепломеханического и гидротехнического оборудования

 

Миненерго и электрофикации СРСР 14.11.1978

Правила охраны злектрических сетей напряжением свыше 1000 В

 

Совмин СССР 26.03.1984

Правила технической зксплуатации злектроустановок потребителей

 

Главгосзнергонадзор СССР 21.12.1984. Изд. 4, переработанное и дополненное, с изменениями

Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств

 

Затв.наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 01.02.2006 N 29 Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 13.02. 2006 р. за N 133/12007

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: постанова НКРЕ 14.12.2005 р. №1137, зареєстровано в Мінюст України 19.01.2006 р. за N 42/11916. Зміни: постанова НКРЕ України від 20.09.2007 року N 1232

Правила користування електричною енергією

 

Затверджено: постанова НКРЕ від 31.07.96 р. N 28. Із змінами: наказ НКРЕ від 29.10.2015 р. N 2684, від 6 квітня 2017 року N 492

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч

 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1985

Типовая инструкция по безопасной эксплуатации котельных, работающих на моторном топливе ДТ и ДМ (отраслевая). Для персонала котельных

 

Минжилкоммунхоз УССР, 1984

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки

 

Мінпаливенерго України наказ №305 від 28.08.06р., введено в дію з 01.01.2007р.

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок

 

Мінпаливенерго України наказ №367 від 04.10.06р., введено в дію через 60 днів від підписання наказу. Втрачає чинність через 90 днів з дня підписання наказу N 469 від 20.06. 2014 р. з набранням чинності нової редакції Розділу 1 ПУЕ : наказ Міненерговугілля від 20.06.2014 р. N 469

Типовая инструкция по обслуживанию систем пылеприготовления с молотковыми мельницами и прямым вдуванием

 

Типовая инструкция по обслуживанию систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промбункером

 

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ, Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

 

Із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2006 р. № 541, від 10.10.2008 року №500

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електричне освітлення

 

Зміни та доповнення до розділу 6. Електричне освітлення Правил улаштування електроустановок, шляхом викладення у новій редакції глав 6.1 - 6.6: наказ Міненерговугілля від 22.08.2014 р. № 597 (дивіться окремо в базі)

Інструкція з охорони праці для машиніста котельної (кочегара), який обслуговує котли з тиском вище 0,07 МПа

 

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

 

Інструкція з охорони праці для електромонтажника по освітленню та освітлювальних мережах

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із з'єднання і закінцювання силових кабелів

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу вторинних мереж

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних машин

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення

 

Інструкція з охорони праці під час монтажу розподільних устаткувань

 

Інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередачі

 

Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами

 

Инструкция для персонала котельных (типовая)

 

(Извлечение из типовой инструкции, утвержденной Госгортехнадзором СССР 12 июня 1970 г.)

Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин

 

Инструкция по охране труда для электроперсонала (электрик, техник), обслуживающего электроустановки напряжением до 1000 вольт

 

Інструкція для чергового електрика про заходи пожежної безпеки

 

Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки

 

Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремотну и ослуживанию электрооборудования

 

ПУЕ:2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 4.1 Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму. Глава 4.2 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

 

наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203

Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 10 грудня 2007 р. N 291

Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15 січня 2008 р. № 5

План основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік

 

Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 року N 640; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 р. за N 1326/20064

Загальні положеняя безпеки ядерної підкритичної установки

 

Затверджено: Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.03.2012 р. N 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за N 640/20953

Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення

 

Затверджено: наказ Міністерства палива та енергетики України від 14 листопада 2012 року N 898

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 17.01.2013 № 32, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768. Із змінами від 30 березня 2017 року

Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 23.05.2014 № 374, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 р. за № 842/25619

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 09 лютого 2015 року N 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2015 р. за N 397/26842

Положення про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 11 вересня 2015 року N 591

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 30 січня 2018 року N 77, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2018 р. за N 211/31663

Правила про безпеку постачання електричної енергії

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 27 серпня 2018 року N 448, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за N 1076/32528

09/36-331- ЕЛ.ТБ* Інструкція з безпечного виконання робіт в електроустановках понад 1 кВ під наведеною напругою з урахуванням аварійного режиму (2-га редакція)

 

АК «Київенерго» 1998.

ВБН А.3.1-36-5-97 Управление, организация и технология сварки. Ремонт трубных систем паровых и водогрейных котлов

 

Затверджено Корпорація "Укрмонтажспецбуд" наказ 18 червня 1997 р. З 01.01.2014 р. заміняється на ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 «Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВДОП 6.1.36-5.09-96 Инструкция об охране труда при выполнении теплоизоляционных работ. Общие требования безопасности

 

ВДОП 6.1.36-5.09-96 Інструкція про охорону праці під час виконання теплоізоляційних робіт. Загальні вимоги безпеки

 

ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці

 

Затверджено Міненергетики та електрифікації України 16.01.1996; Узгод. Держкоменергонагляд ;

ГКД 34.03.103-96 Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення

 

1996 р.

ГКД 34.03.105-99 Перелік приміщень i будівель енергетичних піприємств міненерго України з визначенням категорії i класифікації зон вибухопожежної і пожежної небезпеки

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ГКД 34.03.105-99 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности

 

Затв. нак. №116 ME України, 29.03.99; Узгод. ГУПО МВС України 05.05.98, Управлінням капітального будівництва і перспективного розвитку Миненерго України 31.09.1998, Управлінням охорони праці 24.07.1998;

ГКД 34.03.502-95 Психофізиологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах міненерго України

 

міненергетики та електрифікації України 14.08.1995.

ГКД 34.03.802-97 Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ по расчистке трасс воздушных линий злектропередачи 0,4-750 КВ

 

міненергетики України 31.12.97 наказ № 60; Узгод. Держкомнаглядохоронпраці.

ГКД 34.03.802-97 Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт з розчищення трас повітряних ліній електропередавання 0,4-750 КВ

 

міненергетики України 31.12.97 наказ № 60;Узгод. Держкомнаглядохоронпраці.