Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

37 Оброблення відходів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Временная инструкция по уничтожению взрывчатых материалов

 

Минчермет СССР 11.07.1979.

Типове положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 1.02.2007 р. N 31

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

 

Постанова Головного державного санітарного лікаря України №29 01.07.99 p. Рішенням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва № 33 від 15.07.2014 р. " Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»" запропоновано МОЗ України визнати такою, що втратила чинність, постанову Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 29, що затверджує ДСанПіН 2.2.7.029-99

НД 306.604.95 Поводження з радіоактивними відходами. Захоронения радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки

 

мінекобезпеки України 01.08.1995 Наказ №89

НД 306.607.95 Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення

 

мінекобезпеки України 01.08.1995 Наказ №87

НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.07.2009 N 119; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 793/16809

НПАОП 37.0-5.17-86 Інструкція щодо безпечної організації робіт при утилізації побутової радіоелектронної апаратури

 

мінрадіопром СРСР 03.04.1986

НПАОП 37.1-1.09-87 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов

 

Держгіртехнагляд СРСР. мінчормет СРСР 31.03.1987. У цьому документі наведені також: Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов, Издательство «Металлургия», 1980

НПАОП 37.1-7.08-80 ССБП. Збір, транспортування, переробка і зберігання стружки чорних металів. Вимоги безпеки

 

мінчормет СРСР 1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охраны труда для заготовительных складов и приемных пунктов вторичного сырья

 

Держнаглядохоронпраці України 27.05.1998 Наказ № 96

СанПиН 3170-84 Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающие отнесение этих отходов к материалам по токсичности №3170-84. (приложение №2 к «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов» санитарные правила № 3183-84)

 

Утв. Главн. госсан. врач СССР 18.12.1984 г. №3170-84, Вице-президент Академии наук СССР 27.12.1984 г.

СанПиН 3209-85 Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации) №3209-85

 

СанПиН 3897-85 Предельное количество токсичных промышленных отходов, допустимое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов №3897-85

 

СанПиН 4015-85 Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия (организации)

 

Утверждено: Главный государственный санитарный врач СССР 19.10.85 № 4015-85, Минмелиорации СССР 15.10.85, Зам. Мингео СССР 18.07.85, Минсельхоз СССР 19.05.85, Госкомгидромет СССР 19.11.85

СП 1960-79 Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения

 

мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила роботи з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання»