Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

32 Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НАОП 1.4.32-8.04-81 Справочник-каталог средств индивидуальной защиты

 

мінелектронпром СРСР 15.09.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Довідник-каталог засобів індивідуального захисту»

НПАОП 24.3-7.19-81 ССБТ. Приготовление лаков, красок, эмалей, стеклоэмалей и паст. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.15-7.15-83 ССБП. Виробництво скляної маси. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.0-1.01-13 Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 23.10.2013 N 772, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.11.2013 р. за N 1912/24444

НПАОП 32.0-1.02-14 Правила охорони праці під час виробництва радіо- та електронної апаратури

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20.08.2014 р. N 580, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2014 р. за N 1089/25866

НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности

 

мінелектронпром СРСР. ЦК галузевої профспілки 26.04.1972 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості»

НПАОП 32.1-1.02-77 Правила техніки безпеки і промислової санітарії в електронній промисловості (доповнення). Розділ 3. Виробництво конденсаторів

 

Президія ЦК профспілки працівників радіоелектронної промисловості 23.11.1977

НПАОП 32.1-1.03-77 Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций радио и электронной промышленности

 

мінелектронпром СРСР. ЦК галузевої профспілки 21.12.1977 В реестре НПАОП этот документ носит название «Загальні правила з техніки безпеки і промислової санітарії для підприємств і організацій радіота електронної промисловості»

НПАОП 32.1-1.07-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури

 

мінрадіопром СРСР 22.07.1982

НПАОП 32.1-1.12-78 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури, апаратури засобів зв’язку і приладів

 

мінпромзв’язку СРСР 15.08.1978

НПАОП 32.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості

 

Держгірпромнагляд 11.12.2007 Наказ № 297; Зареєстровано: Мінюст України 26.12.2007 № 1403/14670

НПАОП 32.1-3.21-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим радиотехнического и электронного производства

 

Держкомпраці СРСР 23.11.1982 Постанова №283/П-18 . Зміна 1: 11.04.1983 Постанова №72/П-7. Зміна 2: 21.08.1985 Постанова №289/П-8. Зміна 3: 06.11.1986 Постанова №476/П-12 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям радіотехнічного та електронного виробництва». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-5.03-73 Інструкція з техніки безпеки та промсанітарії при виготовленні виробів електронної техніки, що містять кераміку, із окису берилію

 

мінелектронпром СРСР. Президія ЦК галузевої профспілки 21.05.1973

НПАОП 32.1-5.11-78 Типова галузева інструкція з безпеки праці при налагодженні РЕО, що містить газові лазери

 

мінелектронпром СРСР 21.12.1978. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-5.12-78 Типова галузева інструкція з безпеки праці при виконанні експериментальних робіт на РЕО, що містить газові лазери

 

мінелектронпром СРСР 21.12.1978. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-5.13-78 Типова галузева інструкція з безпеки праці при користуванні електроінструментом і переносними електричними світильниками

 

мінелектронпром СРСР 21.12.1978. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-5.14-78 Типова галузева інструкція з безпеки праці при роботі на устаткуванні безперервної дії із середовищем водню в робочому обсязі

 

мінелектронпром СРСР 21.12.1978. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-5.16-80 Інструкція при роботі із сильнодіючими отруйними речовинами на підприємствах і в організаціях мінрадіопрому СРСР

 

мінрадіопром СРСР 14.01.1980

НПАОП 32.1-7.04-85 Вказівки щодо проектування виробничих дільниць з використанням гідридних газів

 

мінелектронпром СРСР 09.12.1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.05-84 Методичні вказівки з безпеки праці при лазерній обробці металевих матеріалів у виробництві електровакуумних приладів

 

мінелектронпром СРСР 05.11.1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.08-82 ССБТ. Производство изделий из ферритов. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1982. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Виробництво виробів з феритів. Загальні вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.09-82 ССБТ. Чистовая токарная обработка молибдена с применением в качестве смазочно-охлаждающей жидкости хладона-113. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1982. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.10-78 Керівні матеріали з гігієни праці при використанні арсеніду галію

 

мінелектронпром СРСР 25.10.1978. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.10-83 Производство и применение стеклокристаллического цемента и композиционных материалов на его основе. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1983. В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво і застосування склокристалічного цементу та композиційних матеріалів на його основі. Загальні вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.11-83 ССБТ. Изготовление приборов с керамикой из окиси бериллия. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.13-83 ССБТ. Производство бумажных, металлобумажных и пленочных конденсаторов. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1983. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Виробництво паперових, металопаперових і плівкових конденсаторов. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.14-84 ССБТ. Производство оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1984. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Виробництво оксидно-електролітичних алюмінієвих конденсаторів. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.16-84 ССБТ. Диффузионная обработка полупроводниковых пластин при производстве микросхем. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1984. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Дифузійна обробка напівпровідникових пластин при виробництві мікросхем. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.17-81 ССБТ. Производство эпитаксиальных структур. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1981. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Виробництво епітаксіальних структур. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.18-79 ССБТ. Нанесение токопроводящего слоя хроморганической жидкостью. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1979. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Нанесення струмопровідного шару хромоорганічною рідиною. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.20-81 ССБТ. Резисторы бороуглеродистые. Науглероживание резисторов трипропилбором. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.21-80 ССБТ. Технологические процессы с применением химических веществ. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.23-82 Производство керамических конденсаторов и резисторов. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1982. В реестре НПАОП этот документ носит название «Виробництво керамічних конденсаторів і резисторів. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.24-84 ССБТ. Производство изделий из полиорганосилоксанового бериллийсодержащего компаунда.Общие требования безопасности

 

Мінелектронпром СРСР 1984. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Виготовлення виробів із поліорганосилоксанового берилієвмісного компаунду. Загальні вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.27-85 ССБТ. Процессы изготовления материалов и изделий электронной техники с применением гидридных газов. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1985. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Процеси виготовлення матеріалів і виробів електронної техніки із застосуванням гідридних газів. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.29-86 Виробництво танталових і ніобієвих оксидно-напівпровідникових конденсаторів. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.30-86 ССБТ. Лазерная обработка металлов и сплавов в электровакуумном производстве. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.54-87 ССБТ. Обработка изделий из арсенида галлия. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1987. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Обробка виробів із арсеніду галію. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.57-83 ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности

 

мінрадіопром СРСР 1983. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Пристрої верстатні. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.59-79 Роботи складально-зварювальні. Загальні вимоги безпеки

 

мінрадіопром СРСР 1979. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.60-79 Підготовка дротів. Складання жгутів і кабелів. Загальні вимоги безпеки

 

мінрадіопром СРСР 1979. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.64-80 Роботи щодо лакування, полірування. Вимоги безпеки

 

мінрадіопром СРСР 18.07.1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.81-84 ССБП. Промивання виробів. Вимоги безпеки

 

мінприлад СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.82-84 Производство печатных плат. Требования безопасности

 

мінприлад СРСР 1984

НПАОП 32.1-7.84-84 Виробництво спеціалізованих напівпровідникових мікросхем. Вимоги безпеки

 

мінприлад СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.1-7.89-88 Охрана труда и здоровья работающих с лазерным излучением

 

мінприлад СРСР 1988. В реестре НПАОП этот документ носит название «Охорона праці та здоров'я працюючих з лазерним випромінюванням». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.2-7.25-84 ССБП. Електромагнітні поля радіочастот від 0,3 до 300 ГГц. Вимоги безпеки

 

Мінелектронпром СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 32.3-7.92-79 ССБП. Телевізори чорно-білого і кольорового зображення. Порядок і умови безпечної роботи під час регулювання, ремонту і випробувань

 

мінпромзв'язку СРСР 1979. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 105-686-79 Виробництво покриттів металевих і неметалевих

 

мінелектронпром СРСР 1979

ОСТ 11 064.001-76 ССБП. Устаткування виробниче для металізації резисторів методом термічного розміщення хромоорганічної речовини. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1976

ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения

 

мінелектронпром СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція з охорони праці. Порядок розроблення, оформлення та користування»

ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1976. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Драбини-стрем'янки та драбини приставні. Вимоги безпеки»

ОСТ 11 091.207-79 Система стандартизации в Министерстве. Порядок изложения и согласования требований безопасности стандартов в области технологии

 

У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. цей документ має назву «Система стандартизації в Міністерстві. Зміст і порядок узгодження розділу "Вимоги безпеки в стандартах на технологічні процеси"»,Мінелектронпром СРСР. 1979 - інформація Норматив-PRO; Утвержден: Приказ организации от 15/У1-1979 № 356; Стандарт разработан в дополнение ГОСТ 1. 26-77 и ОСТ 11 091.046-76

ОСТ 11 091.413-85 ССБТ. Санитарно-промышленная лаборатория предприятия. Организация, права и ответственность

 

Минэлектронпром СССР, 1985

ОСТ 11 091.430.1-80 Устаткування дробильно-розмелювальне для виробництва ВЕТ. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1980

ОСТ 11 091.430.11-83 Вакуумне устаткування. Загальні вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1983

ОСТ 11 091.430.2-80 Устаткування для виробництва конденсаторів. Загальні вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1980

ОСТ 11 091.430.3-80 Оборудование шоопирования. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Устаткування шоопірування. Вимоги безпеки»

ОСТ 11 091.430.4-80 Складирование материальных ценностей на предприятиях. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Складування матеріальних цінностей на підприємствах. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 11 091.430.7-82 Устаткування для тренування та перевірки електролітичних параметрів конденсаторів. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1982

ОСТ 11 091.455-81 Нагляд попереджуючий з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах галузі. Основні положення

 

мінелектронпром СРСР 1981

ОСТ 11 12.000.2.85 Процеси виготовлення матеріалів і виробів електронної техніки з використанням гідридних газів. Вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1985

ОСТ 11 12.0005-85 Устаткування для виробництва виробів електронної техніки. Загальні вимоги

 

мінелектронпром СРСР 1985

ОСТ 11 12.0006-85 Інструмент з ізольованою рукояткою для регулювання підстроєчних елементів радіоелектронного устаткування на напругу до 25 кВ. Вимоги безпеки. Методи випробувань

 

мінелектронпром СРСР 1985

ОСТ 11 12.0008-85 Устаткування для кліматичних випробувань виробів електронної техніки. Загальні вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1985

ОСТ 11 12.0019-88 Устаткування радіоелектронне. Вимоги безпеки до електричної принципіальної схеми

 

мінелектронпром СРСР 1988

ОСТ 11.091.343-78 ССБТ. Штампы холодной штамповки и дополнительные устройства к ним. Требования безопасности к конструкциям

 

мінелектронпром СРСР 1978; В реєстрі ДНАОП 2001р. записаний як: Штампи холодного штампування та додаткові пристрої до них. Вимоги безпеки до конструкції;

ОСТ 25 1147-86 Отраслевая система управления охраной труда

 

мінприлад СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Галузева система управління охороною праці»

ОСТ 25 1200-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, выдачи, пользования эксплуатации и ухода за ними

 

мінприлад СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення робітників і службовців засобами індивідуального захисту, видачі, користування, експлуатації і утримання їх»

ОСТ 25 1250-86 Кабинет охраны труда

 

мінприлад СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Кабінет охорони праці»

ОСТ 4.091.029-79 Порядок составления и согласования требований безопасности в стандартах, конструкторской и технологической документации

 

мінпромзв'язку СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок підготовки і узгодження вимог безпеки в стандартах, технічних умовах і технологічній документації»

РД 25 224-89 Порядок внесения требований безопасности труда в технологические документы

 

мінприлад СРСР 1989. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок внесення вимог безпеки праці в технологічні документи»

СП 5181-90 Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.