Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

02 Лісове господарство

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Система управління охороною праці в лісовому господарстві

 

Держкомлісгосп України 11.03.1998.

Інструкція з охорони праці під час розробки лісосік з використанням бензиномоторних пилок

 

Держкомлісгосп України 27.11.2001 Наказ № 120.

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373. Із змінами: Постановою КМУ N 1196 від 03.10.2007 р., N 437 від 13.07.2016 р.

Система управління охороною праці в лісовому господарстві

 

Введено: Державний комітет лісового господарства України 11.03.98р. у відповідності до ДНАОП 0.00-4.. 97 «Типового положення про систему управління охороною праці на галузевому, регіональному та виробничому рівнях»

Типовая инструкция по охране труда для машинистов, занятых на строительстве и содержании лесовозных дорог

 

Інструкція з охорони праці для вальника дерев

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе с бензомоторными пилами

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при уходе за зелеными насаждениями

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

ДНАОП 0.05-3.27-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим рыбной промышленности

 

Держкомпраці СРСР 20.02.80 Постанова №43/П-2. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості»

НАОП 3.0.00-1.01-85 Правила по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве

 

Держлісгосп СРСР 28.02.1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві»

НАОП 3.0.00-3.01-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяиственных предприятий и химлесхозов

 

У державному реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. цей документ має назву «Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям лісозаготівельних, лісосплавних, лісоперевалочних, лісогосподарських підприємств та хімлісгоспів», Держкомпраці СРСР 23.08.1980 та Президія ВЦРПС , постанова №296/П-10, Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8;

НАОП 3.0.00-4.01-85 Положение о системе управления охраной труда в лесном хозяйстве. Часть 1. Система управления охраной труда на предприятиях лесного хозяйства

 

Держлісгосп СРСР 23.12.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина І. Система управління охороною праці на підприємствах лісового господар­ства»

НАОП 3.0.00-4.02-87 Типовое положение о системе управления охраной труда в лесном хозяйстве. Часть 2. Система управления охраной труда в Гослесхозе СССР, Министерствах лесного хозяйства союзных и автономных республик, Государственных комитетах союзных республик по лесному хозяйству, краевых и областных управлениях лесного хозяйства, лесохозяйственных производственных объединениях

 

Держлісгосп СРСР 21.10.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина II. Система управління охороною праці в Держлісгоспі СРСР, міністерствах лісового господарства союзних та автоном­них республік, державних комітетах союз­них республік по лісовому господарству, крайових та обласних управліннях лісового господарства, лісогосподарських виробни­чих об'єднаннях»

НАОП 3.0.00-4.05-85 Положение о порядке обеспечения рабочих и служащих лесного хозяйства средствами индивидуальной защиты, их хранения, эксплуатации и ухода за ними

 

Держлісгосп СРСР 10.01.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про порядок забезпечення робітників та службовців лісового господарства засобами індивідуального захисту, їх зберігання, експлуатації та догляду за ними»

НАОП 3.0.00-4.09-85 Положение об организации обучения работающих безопасности труда на предприятиях и в организациях Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

 

Держкомліс СРСР 123.12.85. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про організацію навчання працюючих безпеки праці на підприємствах і в організаціях Державного комітету СРСР по лісовому господарству»

НАОП 3.0.00-4.10-86 Положение об обязанностях, правах и ответственности руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций лесного хозяйства в области охраны труда

 

Держкомліс СРСР 01.09.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про обов'язки, права та відповідальність керівників та інженерно-технічних працівників підприємств та організацій лісового господарства з питань охорони праці»

НАОП 3.0.00-5.03-87 Типовая инструкция по охране труда на лесосечных работах при проведении рубок ухода за лесом

 

Держкомліс СРСР 28.12.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом»

НАОП 3.0.00-5.04-83 Типовая инструкция по безопасности труда для рабочих, занятых разработкой ветровально-буреломных лесосек и горельников

 

Держкомліс СРСР 20.06.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з безпеки праці для робітників, які зайняті розробленням вітровально-буреломних лісосік»

НАОП 3.0.00-5.06-88 Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту автомобилей, тракторов и механизмов на предприятиях лесного хозяйства

 

Держкомліс СРСР 3012.88. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція для слюсарів по ремонту автомашин, тракторів та механізмів на підприємствах лісового господарства»

НАОП 3.0.00-6.02-90 Методические рекомендации по определению доз облучения работников лесного хозяйства

 

мінлісгосп України 28.03.1990. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації щодо визначення доз опромінення робітників лісового господарства»

НАОП 3.0.00-6.04-85 Рекомендации по применению спецодежды, спецобуви и средств защиты рук работниками лесного хозяйства

 

Держлісгосп СРСР 11.12.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації щодо застосування спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук працівниками лісового господарства»

НАОП 3.0.00-6.05-90 Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ) головы, лица, органов зрения, дыхания и слуха, предохранительных поясов, дерматологических средств и репеллентов рабочими лесного хозяйства

 

Держкомліс СРСР 12.07.1990. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту голови, обличчя, органів дихання та чуття, захисних поясів, дерматологічних засобів та репелентів робітниками лісового господарства»

НАОП 7.1.20-1.19-75 Правила техники безопасности и производственной санитарии на лесозаготовках, лесосплаве и других лесохозяйственных работах организаций и предприятий потребительской кооперации

 

ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 10.03.1975. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки на лісозаготівлях, лісосплаві та інших лісогосподарських роботах для підприємств і організацій споживчої кооперації»

НАПБ А.01.002-71 Правила пожарной безопасности в лесах СССР

 

Затверджено: Рада міністрІв СРСР 18.06.1971 постанова №395, діє з: 18.06.1971, Зміни : 15.07.77, Рада міністрІв СРСР Постанова №654

НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности

 

Затверджено: мінлісцелюлозпапірдеревообробпром СРСР 26.06.1981. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 01.11.78 №7/1/ 4114, ГУПО МВС СРСР 15.01.81 №7/1/ 111. діє з: 26.06.1981

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

 

Держнаглядохоронпраці України 13.07.2005 Зареєстровано : Наказ №119 Мін’юст України 22.09.05 за № 1064/4364; Зміни: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 7.11.2007 року N 257; Зареєстр. Мінюст України 16.11.2007 р. за N 1276/14543

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

 

мінпраці України 06.10.00 Наказ № 270

НПАОП 02.0-2.01-89 Сводный перечень профессий работающих в лесной промышленности и лесном хозяйстве с указанием групп производственных процессов и необходимых специальных санитарно-бытовых помещений и устройств

 

Держкомліс СРСР 1989. В реестре НПАОП этот документ носит название «Зведений перелік професій працівників у пісовій промисловості та лісовому господарстві із зазначенням груп виробничих професій та необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень та обладнання і». Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства

 

Держнаглядохоронпраці 25.04.05 наказ № 65. мін'юст України 19.05.05 за №539/10819. Вважати такими, що не застосовуються ДНАОП 3.0.00-3.01-80; Зміни: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 7.11.2007 року N 258; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.11.2007 р. за N 1277/14544

НПАОП 02.0-3.04-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 26 лютого 2018 року N 293, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2018 р. за N 330/31782

НПАОП 02.0-5.01-88 Типовая инструкция по охране труда при осушении лесных площадей и строительстве дорог

 

Держкомліс СРСР 30.12.1988. В реестре НПАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці при осушенні лісових площ та будівництві доріг». Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 02.0-5.02-87 Типовая инструкция по охране труда при проведении лесокультурных работ на склонах

 

Держкомліс СРСР 28.12.1987. В реестре НПАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці при проведенні лісокультурних робіт на схилах». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 02.0-7.04-91 Рекомендации работающим в лесном хозяйстве по оказанию первой доврачебной помощи при различных видах травм

 

Держкомліс СРСР 25.01.1991. В реестре НПАОП этот документ носит название «Рекомендації для працюючих у лісовому господарстві щодо надання долікарської допомоги при різних видах травм». Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 02.1-7.02-82 ССБТ. Работы осмолозаготовительные. Требования безопасности

 

мінліспром СРСР 1982 В реестре НПАОП этот документ носит название «ССБП. Роботи осмолозаготівельні. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 02.1-7.03-85 ССБТ. Канифольно-скипидарное производство. Требования безопасности .

 

мінліспром СРСР 1985. Зміна: 1985. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

ОСТ 13-132-82 Подсочка леса. Требования безопасности

 

мінліспром СРСР 1982В реестре ДНАОП этот документ носит название «Підсочка лісу. Вимоги безпеки»

ПОТ РМ 001-97 Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ

 

Утв. Постан.Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997 г. № 15, Согл. Госкомлеспромом России и ЦК профсоюза работников лесных отраслей.