Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

31 Виробництво електричних машин і апаратури

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила техники безопасности и промышленной санитарии в электроугольном производстве

 

Утвержден: ЦК профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности 22.11.1962 г.;

Правила техники безопасности и промышленной санитарии в производстве источников тока

 

Утвержден: Президиум ЦК профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности 02.11.1964г.;

Общие правила по охране труда и технике безопасности для производственных, научно-производственных объединений, предприятий, учреждений и организаций Министерства электротехнической промышленности СССР

 

Утверждено: Министерство электротехнической промышленности СССР 25.01.1987 г.

ДСТУ EN 60704-2-13:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-13. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит (EN 60704-2-13:2011, IDT)

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2015 р. за № 195. З 01.01.2020 р. заміняється на ДСТУ EN 60704-2-13:2018 (EN 60704-2-13:2017, IDT;IEC 60704-2-13:2016, IDT): наказ від 12 грудня 2018 року N 479

НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.12.2008 N 300; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 р. за N 82/16098

НПАОП 31.0-3.20-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим электротехнического производства

 

Держкомпраці СРСР 24.06.1980 Постанова №180/П-7 . Зміна: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям електротехнічного виробництва. Зміни.»

НПАОП 31.1-7.12-83 ССБТ. Сборка и монтаж трансформаторов. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 31.4-1.32-66 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве щелочных аккумуляторов (ламельное производство)

 

Мінважмаш СРСР 1966; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ має назву "Правила безпеки при виробництві лужних акумуляторів"- інформація Номатив-PRO.

НПАОП 31.6-1.01-08 Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 травня 2008 року N 100 Про затвердження Правил охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2008 р. за N 487/15178

НПАОП 31.62-1.01-73 Правила техніки безпеки і промислової санітарії на підприємствах по виробництву електроізоляційних матеріалів мінелектротехпрому СРСР

 

мінелектротехпром СРСР 05.07.1973. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 36.1-1.01-10 Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматиних ліній меблевого виробництва

 

Затверджено: наказ Деравного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 30.11.1910 р. №248, зареєстровано в Мінюст України 17.12.2010 р. №1280/18575

ОСТ 108.007.01-84 Знаки безопасности для объединений, предприятий и организаций Министерства энергетического машиностроения

 

міненергомаш СРСР 1984, На тер. України термін дії подовжено до 30.06.07 ІПС 2004р. №8, с. 67В реестре ДНАОП этот документ носит название «Знаки безпеки для об'єднань, підприємств і організацій міністерства енергетичного машинобудування»

ОСТ 4.275.003-77 Приборы электронные измерительные. Требования электробезопасности. Методы испытаний

 

мінпромзв'язку СРСР 1977.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Прилади електронні вимірювальні. Вимоги електробезпеки. Методи випробувань»

ПІ 1.4.32-185-2001 Примірна інструкція з охорони праці при обслуговуванні установок газотранспортного осаджування кремнію

 

Державний Комітет промислової політики України

ПІ 1.4.32-186-2001 Примірна інструкція з охорони праці при роботі з кислотами

 

Державний Комітет промислової політики України

ПІ 1.4.32-187-2001 Примірна інструкція з охорони праці при роботах з трихлоретиленом і вуглецем чотирихлористим

 

Державний Комітет промислової політики України

ПІ 1.4.32-188-2001 Примірна інструкція з охорони праці при роботі на дифузійних печах

 

Державний Комітет промислової політики України

ПІ 1.4.32-417-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботі на установках плазмо-хімічного витравлювання

 

Мінпромполітики України

ПІ 1.4.32-418-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах на гальванічних дільницях

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-419-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим і етиловим спиртами

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-421-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах з ацетоном, бензолом, керосином, бензином, бутил-ацетатом, толуолом, етиловим ефіром

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-422-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботі на установках іонного легування

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-423-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-425-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах із приладами з ртутним наповненням

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.4.32-426-2005 Примірна інструкція з охорони праці при роботах із натрів гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним

 

Міністерство промислової політики України

СП 1009-73 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.

СП 984-72 Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию предприятий, изготовляющих люминофоры и люминесцентные лампы

 

мінохорони здоров'я СРСР 1972.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила по устрою, обладнанню та утриманню підприємств, що виготовляють люмінофори та люмінесцентні лампи»