Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

29 Виробництво машин та устатковання

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1137. Із змінами: постанова КМУ від 30.03.2016 р. N 253, від 21 лютого 2018 р. N 97, від 3 жовтня 2018 р. N 790

Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах

 

Госгортехнадзор СССР 05.10.84 Постановление №48.

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда - ЕТ-ІV

 

Минтракторного и сельхоз машиностроения СССР 31.12.1975, IV издание

Інструкція з охорони праці для слюсаря механоскладальних робіт

 

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31.12.2009 року N 222

Стандарт адміністративної послуги щодо видачі Держгірпромнаглядом ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

 

Затверджено: Наказ Держгірпромнагляду України 28.12.2009 N 217

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджено: Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 30.12.2011 року N 121

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджений: наказ Держгірпромнагляду від 29 серпня 2012 року N 153

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджено: наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 29.12.2012 N 229

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджений: Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України 22.07.2013 р. N 108

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Затверджено наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України № 18 від 30.01.2014 року

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 26.02.2016 р. № 188

ВДОП 6.1.36-5.04-95 Инструкция об охране труда при выполнении работ по монтажу технологического оборудования. Общие требования безопасности

 

ВСН 347-75 /ММСС СССР Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций

 

ММСС СССР 26.06.1975 г.

ГКД 34.03.801-95 Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт по монтажу металевих резервуарів із рулонних заготівок місткістю до 50 тис. куб. м

 

Затверджено: МЕЕ України від 09.11.1995

ГТ 1115-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

 

Утв. Зам. Министра здравоохранения СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 20.08.1973 г. N 1115-73;

НАОП 1.5.20-6.20-84 Вимоги безпеки і ергономіки до нового устаткування та технологічних процесів, що розроблюються для лісопильного виообництва

 

мінліспапірпром СРСР 10.09.1984

НПАОП 0.00-1.17-92 розділ 6 Требования безопасности к зарядному, доставочному и смесительному оборудованию

 

Затверджено: Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.07.97 наказ № 171. Введено вперше як розділ 6 ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдині правила безпеки при підривних роботах.

НПАОП 29.0-3.02-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 21.02.2006 N 89. Зареєстр. в Мінюст України 10.03.2006 р. за N 250/12124

НПАОП 29.1-1.14-76 Правила техніки безпеки при роботі на стендах для гідравлічного випробування устаткування, виготовленого заводами хімічного і нафтового машинобудування

 

мінхіммаш СРСР 07.12.1976. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 29.11-1.03-71 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії під час випробувань дизельних двигунів та їх агрегатів

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 24.11.1971

НПАОП 29.2-1.01-58 Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения

 

Утверждены постановлением ЦК профсоюза рабочих машиностроения 29.09.1958 г., согласованы с главной санитарной инспекцией СССР 27.09.1958 г. В Покажчику НПАОП має назву "Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 29.23-1.04-90 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок

 

Держкомітет Ради міністрів СРСР з питань продовольтва 27.09.1990 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок»

НПАОП 29.24-5.06-84 Типова інструкція з безпеки праці для робітників ремонтних професій

 

мінчормет СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 29.24-7.02-83 Устаткування технологічне для упаковування продукції хіміко-фармацевтичної промисловості

 

мінмедбіопром СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 29.32-7.01-84 Единые требования безопасности и производственной санитарии к ремонтно-технологическому оборудованию, выпускаемому предприятиями Госкомсельхозтехники СССР

 

Держкомсільгосптехніка СРСР 05.08.1984. За Покажчиком нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ носить назву «Єдині вимоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-технологічного устаткування, яке випускається підприємствами Держкомсільгосптехніки СРСР». Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 29.32-7.04-78 ССБТ. Машины лесохозяйственные. Общие требования безопасности

 

Держлісгосп СРСР 13.10.1978 В реестре НПАОП этот документ носит название «ССБП. Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки»

НПАОП 29.53-6.01-89 Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Методы оценки безопасности и эргономичности

 

Держкомсільгосптехніка СРСР 1989. В реестре НПАОП этот документ носит название «Машини та устаткування для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки. Ергономічна оцінка». Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 29.54-7.14-85 Процессы производственные предприятий по производству технологической оснастки текстильного оборудования. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985 В реестре НПАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств по виготовленню технологічної оснастки текстильного устаткування. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 29.6-1.01-07 Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2007 р. N 45, зареєстровано в Мінюст України 01.10.2007 р. за N 1131/14398

НПАОП 29.6-2.01-95 Тимчасовий перелік небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій під час розснарядження і утилізації боєприпасів (ПООРУ)

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Наказ 26.09.1996 №302

НПАОП 29.6-4.01-96 Положення про порядок допуску боєприпасів на розснарядження і утилізації

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Наказ 25.12.1996 №395

НПАОП 29.6-7.01-96 Керівний документ з безпечної експлуатації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Наказ 26.09.1996 №302

НПАОП 29.6-7.02-95 Керівний документ з безпечної організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів (РДБОП)

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Наказ 25.12.1996 №395

НПАОП 29.6-7.03-00 Положення про класифікацію і порядок розслідування аварій на підприємствах спецхімії

 

Держкомітет промислової політики України. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 29.6-7.04-95 Керівний документ з електростатичної іскробезпеки (РДЕСІБ ) виробництв розбирання і утилізації боєприпасів

 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України Наказ 26.09.1996 №302. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 29.6-7.05-91 Правила експлуатації підприємств з виготовлення порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі

 

Міноборони СРСР 07.02.1991

НПАОП 29.6-7.06-89 Правила устройства предприятий по изготовлению порохов, ракетных твердых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов, средств инициирования и военной техники на их основе

 

Міністерство машинобудування СРСР 28.03.1989 №109с. В Покажчику НПАОП цей документ має назву: "Правила будови підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі"

НПАОП 29.6-7.07-76 Правила захисту від статичної електрики у виробництвах галузі

 

Міністерство машинобудування СРСР 27.09.1976. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 1.76819-83 Специализированное технологическое оборудование. Знак безопасности "Осторожно! Прочие опасности". Конструкция и размеры

 

ОСТ 14-17-103-83 ССБТ. Машины погрузочные шахтные. Метод определения шумовых характеристик

 

мінчормет СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Машини навантажувальні шахтні. Метод визначення шумових характеристик»

ОСТ 15-240-80 Оборудование рыбообрабатывающее. Общие требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 1981.В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Устаткування рибообробне. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 17-625-85 Оборудование для производства искусственной кожи и пленочных материалов. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Устаткування для виробництва штучної шкіри і плівкових матеріалів. Вимоги безпеки»

ОСТ 18-431-84 Устаткування технологічне для виробництва парфумерно-косметичних виробів та тубного виробництва. Вимоги безпеки

 

мінхарчопром СРСР 08.10.1984

ОСТ 2.БВ-00-6-88 Засоби контролю, управління і вимірів лінійних та кутових розмірів у машинобудуванні. Загальні вимоги безпеки

 

мінверстатопром СРСР 1988

ОСТ 2.ДМ17-1-84 Устаткування деревообробне. Верстати шліфувальні. Ергономічні вимоги

 

мінверстатопром СРСР 1984

ОСТ 2.Н08-1-86 Верстати металорізальні. Загальні вимоги технічної естетики і ергономіки

 

мінверстатопром СРСР 1986

ОСТ 2.Н89-17-83 Оборудование для литейного производства. Эргономическая оценка

 

мінверстатопром СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «Устаткування для ливарного виробництва. Ергономічна оцінка»

ОСТ 2.Н89-2-85 ССБТ. Оборудование для литейного производства. Методы установления значений и определения шумовых характеристик

 

мінверстатопром СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Устаткування для ливарного виробництва. Методи встановлення значень і визначення шумових характеристик»

ОСТ 2.Н89-28-85 Станки металлорежущие. Гидрооборудование. Насосные установки и агрегаты. Допустимые нормы шума

 

мінверстатопром СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «Верстати металорізальні. Гірообладнання. Насосні установки і агрегати. Допустимі рівні шуму»

ОСТ 2.Н89-9-80 ССБТ. Машины литейные. Допустимые уровни и методы определения вибрации рабочих мест

 

мінверстатопром СРСР 1980В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Машини ливарні. Допустимі рівні і методи визначення вібрації робочих місць»

ОСТ 21.112.2.002-84 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва силікатної цегли. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.2.003-84 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва графіту, каоліну, тальку. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.2.004-85 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва покрівельних і гідроізоляційних матеріалів. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.2.005-85 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва азбесту. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.2.006-84 Промисловість будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва скла методом прокату. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.2.007-84 ССБТ в промышленности строительных материалов. Оборудование для производства стеклянных блоков. Требования безопасности при эксплуатации

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.2.008-84 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва гравію і піску керамзитових, перліту і алгопориту. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.2.010-86 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва облицювальних полімерних матеріалів. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1986

ОСТ 21.112.2.015-85 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва виробів будівельної кераміки. Вимоги безпеки при експлуатації

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.2.019-85 ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва слюдяних виробів. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 22 1502-82 Машины торфяные. Общие требования безопасности

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Машини торф'яні. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 22 1635-85 Оборудование для производства сборного железобетона. Требования безопасности

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Устаткування для виробництва збірного залізобетону. Вимоги безпеки»

ОСТ 22-1404-79 ССБП. Устаткування для виробництва теплоізоляційних матеріалів. Загальні вимоги безпеки

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1979

ОСТ 22-1509-83 ССБП. Машини для обробки природного каміння. Вимоги безпеки

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1983

ОСТ 22-1626-84 ССБП. Машини будівельно-обробні. Загальні вимоги безпеки

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1984

ОСТ 23.3.23-88 Дизели тракторные и комбайновые. Предельные значения шумовых и вибрационных характеристик. Методы определения

 

мінсільгоспмаш СРСР 1988В реестре ДНАОП этот документ носит название «Дизелі тракторні і комбайнові. Граничні значення шумових і вібраційних характеристик. Методи визначення»

ОСТ 24.006.06-81 Кабіна машиніста одноківшевого екскаватора. Загальні ергономічні вимоги

 

мінважмаш СРСР 1981

ОСТ 24.006.13-84 ССБТ. Шумовые характеристики одноковшовых экскаваторов. Допустимые значения и методы контроля

 

мінважмаш СРСР 1984В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Шумові характеристики одноківшевих екскаваторів. Допустимі значення і методи контролю»

ОСТ 24.091.11-83 ССБТ. Краны металлургические. Вибрационные характеристики

 

мінважмаш СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Крани металургійні колодязні. Вібраційні характеристики»

ОСТ 26-01-1020-79 ССБТ. Изделия химического машиностроения. Очистка от окалины и ржавчины. Требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1979В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Вироби хімічного машинобудування. Очищення від окалини та іржі. Вимоги безпеки»

ОСТ 26-01-130-81 Сушилки роторные барабанные вакуумные во взрывозащищенном исполнении. Общие требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1981В реестре ДНАОП этот документ носит название «Сушарки роторні барабанні вакуумні у вибухозахисному виконанні. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 26-01-933-79 ССБТ. Изделия химического машиностроения. Консервация. Требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1979В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Вироби хімічного машинобудування. Консервація. Вимоги безпеки»

ОСТ 26-12-2018-79 Компресори і насоси вакуумні рідинно-кільцеві. Вимоги безпеки до конструкції

 

мінхіммаш СРСР 1979

ОСТ 26-12-2038-83 ССБТ. Компрессоры поршневые оппозитные. Требования безопасности к конструкции

 

мінхіммаш СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Компресори поршневі опозитивні. Вимоги безпеки до конструкції»