Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

27 Металургія

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

 

Затверджено: Наказ Міністерства промислової політики України 15.06.2004 N 285; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406; Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 , N 695 від 07.10.2009; Назва рос. мовою: Положение о техническом обслуживании оборудования предприятий горно-металлургического комплекса.

Правила техники безопасности и производственной санитарии в литейном производстве машиностроительной промышленности

 

ЦК профспілки робітників машинобудування 19.01.1958р. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві машинобудівної промисловості»

Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии

 

Минчермет СССР 14.02.1986.

Правила радиационной безопасности при работе с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений на предприятиях и в организациях министерства черной металлургии СССР

 

Минчермет СССР 13.02.1980.

Правила техники безопасности и производственной санитарии при термической обработке металлов

 

Утвержден:Президиум ЦК профсоюза рабочих машиностроения 06.07.1960 г.

Штамповка листовая горячая с электроконтактным нагревом заготовки. Специальные требования безопасности

 

мінавіапром СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Штампування листове гаряче з електроконтактним нагрівом заготовки. Спеціальні вимоги безпеки»

Інструкція з охорони праці для плавильника кольорових металів та сплавів

 

Правила охорони праці під час виробництва магнію

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 18 квітня 2019 року N 594, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 травня 2019 р. за N 483/33454

ДНАОП 1.2.00-5.01-96 Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях министерства промышленности Украины

 

Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 Наказ №62.

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

 

НАОП 1.4.10-1.37-90 Правила по охране труда в литейном производстве

 

мінважмаш СРСР 20.04.1990. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила охорони праці в ливарному виробництві»

НАПБ В.01.030-86/120 Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии

 

мінчормет СРСР 17.04.1986. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 17.04.86, ЦК профспілок працівникІв металургпрому16.04.86

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості

 

Затвердж.Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.12.2008 N 289; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 р. за N 87/16103

НПАОП 27.0-1.01-87 Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности

 

Держгіртехнагляд СРСР 13.05.1987

НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

 

Затверджено: наказ Держгірпромнагляду від 27.08.2008 № 187; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 918/15609; ***

НПАОП 27.0-4.02-90 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР

 

Держпроматомнагляд СРСР. мінмет СРСР 23.05.1990 В реестре НПАОП этот документ носит название «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР»

НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15 жовтня 2009 р. N 172; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2009 р. за N 1038/17054

НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.05.97 Наказ №135.

НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.05.1997

НПАОП 27.1-1.03-97 Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.97 Наказ №33.

НПАОП 27.1-1.03-97 Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.1997 Наказ № 33

НПАОП 27.1-1.04-09 Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.07.2009 N 118; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 792/16808

НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.97 Наказ №34.

НПАОП 27.1-1.04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.1997 Наказ № 34

НПАОП 27.1-1.05-81 Правила техники безопасности в водных хозяйствах предприятий черной металлургии

 

Мінчормет СРСР, 07.08.81. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки в водних господарствах підприємств чорної металургії"

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 20.08.2008р. N183; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 16.09.2008 р. за N 863/15554

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29 грудня 2009 р. N 218; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 р. за N 104/17399

НПАОП 27.1-1.09-86 Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии.

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінчормет СРСР 18.03.1986. Зміни :1989

НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

 

наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 27.03.2007 р. N 61, Зареєстр. Мінюст України 28.04.2007 р. за N 441/13708, Включено до державного реєстру НПАОП 4.05.07р №361

НПАОП 27.1-1.11-89 Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии.

 

Держгіртехнагляд СРСР мінчормет СРСР 10.04.1989; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по технике безопасности в мартеновском и электросталеплавильном производстве

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 1969 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві»

НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20 серпня 2014 року N 578, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за N 1086/25863

НПАОП 27.1-2.01-88 Перелік категорій приміщень і будівель щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємств Міністерства чорної металургії СРСР, що проектуються

 

Мінчормет СРСР 23.12.1988. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.1-5.01-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва

 

мінчормет СРСР 1981

НПАОП 27.1-5.02-81 Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва

 

мінчормет СРСР 1981

НПАОП 27.1-5.04-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва

 

мінчормет СРСР 1981

НПАОП 27.1-5.07-80 Инструкция по устройству и безопасной эксплуатации установок испарительного охлаждения металлургических печей

 

Утверждено: Минчермет СССР 30.01.80 г.. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Інструкція щодо будови та безпечної експлуатації установок випарного охолодження металургійних печей"

НПАОП 27.1-5.08-77 Временная инструкция по технике безопасности при проведении взрывных работ на заводах Минчермета УССР

 

Держгіртехнагляд СРСР, 19.02.77. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Тимчасова інструкція з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мінчормету УРСР". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.1-7.10-81 ССБП. Виведення поверхневих дефектів з прокату. Вимоги безпеки

 

мінчормет СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 15.10.2009 N 171; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2009 р. за N 1037/17053

НПАОП 27.2-1.06-87 Правила безопасности в трубном производстве

 

НПАОП 27.2-7.05-88 ССБП. Обладнання для виробництва металевих труб. Загальні вимоги безпеки

 

мінчормет СРСР 1988. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.2-7.07-82 ССБП. Виробництво труб. Загальні вимоги безпеки

 

мінчормет СРСР 1982. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.35-1.01-09 Правила охорони праці у феросплавному виробництві

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 15.10.2009р. N 173; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2009 р. за N 1039/17055

НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безпеки у феросплавному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.97 Наказ №32.

НПАОП 27.35-1.05-97 Правила безпеки у феросплавному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.1997 Наказ № 32

НПАОП 27.35-1.12-73 Правила безопасности при производстве железного порошка методом восстановления (твердым или комбинированным восстановителем)

 

Утверждены: Госгортехнадзором СССР 29 ноября 1973 г. * Зміна: 1991

НПАОП 27.35-7.11-81 ССБП. Виробництво феросплавів. Загальні вимоги безпеки

 

мінчормет СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безопасности при производстве магния

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 24.06.1986. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила безпеки при виробництві магнію"

НПАОП 27.4-1.02-89 Правила безопасности при производстве никеля, меди, кобальта

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 26.09.1989. В Покажчику НПАОП цей документ назмвається "Правила безпеки при виробництві нікелю, міді та кобальту"

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 24.12.1985. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів"

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безопасности при производстве алюминия

 

Держгіртехнагляд СРСР 25.05.1976, мінкольормет СРСР 20.01.1976. Зміни : 1984; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при виробництві алюмінію.

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безопасности при производстве циркония, гафния и их соединений

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.08.1974, мінкольормет СРСР 2.08.1974; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук

НПАОП 27.4-1.06-77 Правила безопасности при производстве олова и сплавов на его основе

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.06.1977, мінкольормет СРСР 5 мая 1977 г. Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при виробництві олова і сплавів на його основі

НПАОП 27.4-1.07-79 Правила безопасности при производстве порошка и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 11.09.1979. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила безпеки при виробництві порошків та пудр з алюмінію, магнію та сплавів на їх основі"

НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

 

Затв. наказ Держкомпромбезпеки з охорони праці та гірничого нагляду України від 12.03.2007 р. N 41, Зареєстр. в Мінюст України 15.05.2007 р. за N 504/13771. НПАОП 27.4-1.08-07 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 27.4-1.08-78 Правила безопасности при производстве губчатого титана и титановых порошков

 

Держгіртехнагляд СРСР 24.10.1978, мінкольормет СРСР 6 октября 1978 г. ; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при виробництві губчастого титану і титанових порошків;

НПАОП 27.4-1.09-77 Правила безопасности при производстве сурьмы и ее соединений

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 27.09.1977.В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила безпеки при виробництві сурми та її сполук"

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безопасности при производстве ртути

 

Держгіртехнагляд СРСР 25.11.1980, мінкольормет СРСР 9 декабря 1980 г.; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Правила безпеки при виробництві ртуті;

НПАОП 27.4-1.11-06 Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

 

Наказ МНС України 22.08.2006 р. № 549, Зареєстр: в Мінюст 6.12.2006 р. за № 1273/13147, Діє: з 1.01.2007р.

НПАОП 27.4-1.11-87 Правила безпеки при виробництві свинцю і цинку

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 22.12.1987

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану

 

Наказ МНС України 22.08.2006 р. № 548, Зареєстр: в Мінюст 6.12.2006 р. за № 1272/13146, Діє: з 1.01.2007р.

НПАОП 27.4-1.42-62 Правила безопасности при выплавке и обработке титана и его сплавов

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 03.07.1962 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при виплавці та обробці титану і його сплавів»

НПАОП 27.4-1.44-15 Правила охорони праці під час виробництва алюмінію

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 січня 2015 року N 19, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2015 р. за N 126/26571

НПАОП 27.4-1.45-17 Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 р. № 603, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2017 р. а № 588/30456

НПАОП 27.4-2.01-87 Перелік виробництв кольорової металургії за категоріями вибухової, вибухопожежної та пожежної небезпеки

 

Мінкольормет СРСР 14.10.1987. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-6.01-86 ССБП. Бірочна система при екслуатації устаткування. Основні положення. Порядок застосування

 

мінкольормет СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.02-74 ССБП. Машини для розкривання і накривання шлакового вікна віддзеркалюваної печі. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1974. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.03-74 ССБП. Машини пилоприбиральні для алюмінієвих заводів. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1974. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.04-85 ССБП. Печі віддзеркалювані. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.05-85 ССБП. Печі для випалу в киплячому шарі. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.06-85 ССБП. Печі анодні стаціонарні. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.07-83 ССБП. Піч з електричним обігріванням для безперервного рафінування магнію. Вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.08-88 ССБТ. Сплавы алюминиевые, магниевые, никелевые, титановые. Производство гранул. Требования безопасности

 

мінавіапром СРСР 1988. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Сплави алюмінієві, магнієві, нікелеві, титанові. Виробництво гранул. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 27.4-7.09-83 ССБП. Продукція кольорової металургії. Методи аналізу. Загальні вимоги безпеки

 

мінкольормет СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88