Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

26 Виробництво неметалевих мінеральних виробів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий Часть 1, Часть 2

 

Международная Организация Труда 1993

Інструкція з охорони праці для дробильника дробильно-сортувальної установки

 

Інструкція з охорони праці для грохотника

 

Інструкція з охорони праці для каменотеса

 

НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести

 

мінтрансбуд СРСР 1975 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна»

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

 

мінпраці України 29.03.01Наказ № 146

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

 

мінпраці України 29.03.2001 Наказ № 146

НПАОП 26.0-3.29-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

 

Утверждены: Госкомтруда СССР 18.08.1980 г. постановление №241/П-9. Зміни 1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 . Зміни 2: Постанова №476/П-12 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості ». Розділ I "Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу" відмінений, чинні НПАОП 26.2-3.01-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 06.02.2012 № 247, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за № 316/20629

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 10.03.1981. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у скляній промисловості"

НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве кварцевого стекла и изделий из него

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1981. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього"

НПАОП 26.1-3.01-06 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 30.01.2006 N 41. Зареєстр. в Мінюст України 13.02.2006 р. за N 124/11998

НПАОП 26.1-7.16-84 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство стекла методом проката. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.1-7.29-85 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство стеклотары. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Виробництво склотари. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.1-7.36-86 ССБТ в промышленности строительных материалов. Приготовление шихты в производстве стекла. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1986. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП у промисловості будівельних матеріалів. Приготування шихти у виробництві скла. Вимоги безпеки". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.1-7.37-87 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство листового стекла методом вертикального витягивания. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1987. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.14-1.07-85 Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною

 

міноборонпром СРСР 22.01.1985

НПАОП 26.2-1.01-07 Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості

 

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19.06.2007 р. N 137; Зареєстр. в Мінюст України 4.07.2007 р. за N 761/14028

НПАОП 26.2-3.01-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 06.02.2012 № 247, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за № 316/20629

НПАОП 26.2-7.02-85 Процессы производственные предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.22-1.04-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в санитарно-технической промышленности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1982. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості"

НПАОП 26.23-1.33-69 Правила техники безопасности и производственной санитарии электрокерамического изоляторного производства

 

Согласовано: Минэлектротехпром СССР, Утверждены: постановление ЦК профсоюза рабочих электростанций электротехнической промышленности СССР 11.11.1969 г.; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ має назву: Правила техніки безпеки і промсанітарії на підприємствах електрокерамічного виробництва, Мінважмаш СРСР 1969 р.;

НПАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривкому виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.97 Наказ №30.

НПАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривному виробництві

 

Держнаглядохоронпраці України 19.02.1997 Наказ № 30

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

 

Держнаглядохоронпраці України 28.08.03 Наказ №159 діє з 01.01.2004

НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительной керамики

 

мінпромбудматеріалів СРСР 01.09.81 Наказ №396. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки"

НПАОП 26.4-7.19-85 ССБТ в промышленности строительных материалов. Изготовление кирпича и камней керамических. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.4-7.20-84 ССБТ в промышленности строительных материалов. Изготовление кирпича и камней силикатных. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.5-1.01-79 Правила техники безопасности и производственной санитарии в цементной промышленности

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1979. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості"

НПАОП 26.5-1.02-14 Правила охорони праці у цементній промисловості

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24 жовтня 2014 року N 741, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 р. за N 1451/26228

НПАОП 26.5-7.35-85 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство гипса, извести и известняковой муки. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве силикатного бетона автоклавного твердения

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1984. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння"

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

 

мінпраці України 28.12.00 Наказ №375.

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

 

мінпраці України 28.12.2000 Наказ № 375

НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности стеновых и вяжущих материалов

 

мінпромбудматеріалів СРСР 20.12.84 Наказ №687. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових і в'яжучих матеріалів"

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техники безопасности и производствен­ной санитарии в промышленности сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий. Производство труб, шпал и опор

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1985. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор"

НПАОП 26.6-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.08.2013 р. N 601, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.2013 р. за N 1585/24117

НПАОП 26.6-7.14-81 ССБТ в промышленности строительных материалов. Изготовление ячеистобетонних изделий. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности асбестоцементных изделий

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1982. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості"

НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в асбестовой промышленности

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1981. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості"

НПАОП 26.65-1.05-80 Правила безпеки для підприємств з виробництва азбестових технічних виробів

 

Держгіртехнагляд СРСР 29.07.1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке природного камня

 

мінпромбудматеріалів СРСР 11.11.85 Наказ №654. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці природного каменю"

НПАОП 26.7-7.05-84 Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1984

НПАОП 26.7-7.06-84 Дріблення гірничої маси на щебінь. Вимоги безпеки

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1984

НПАОП 26.8-7.05-73 Єдині вимоги з техніки безпеки у виробниц­тві алмазного інструменту і порошків

 

мінверстатопром СРСР 25.06.1973

НПАОП 26.82-1.01-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности теплоизоляционных материалов

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1983. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів"

НПАОП 26.82-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности пористых заполнителей

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1985. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів"

НПАОП 26.82-7.25-85 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство слюдяных изделий. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.82-7.33-85 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство минеральной ваты и изделий из неё. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 21 112.2.021-86 Приборы и средства автоматизации технологических процессов в промышленности строительных материалов. требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Промисловість будівельних матеріалів. Прилади і засоби автоматизації технологічних процесів. Вимоги безпеки»

ОСТ 21.112.2.011-85 Оборудование для производства акустических изделий из ячеистого бетона. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Промисловість будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва акустичних виробів із комірчастого бетону. Вимоги безпеки»

ОСТ 21.112.3.006-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво азбесту. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.011-84 Промисловість будівельних матеріалів. Розроблення ґрунту

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.3.012-84 Промисловість будівельних матеріалів. Розроблення ґрунту електричними земснарядами. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1984

ОСТ 21.112.3.015-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво графіту

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.020-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво тіл, що молотять

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.021-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво тальку. Зимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.022-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво каоліну. Зимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.024-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво щебінки та піску аглопоритових. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.025-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво гравію та піску керамзитових. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

ОСТ 21.112.3.026-85 Промисловість будівельних матеріалів. Виробництво піску і щебінки перлітових здутих. Вимоги безпеки

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1985

РСТ УССР 1988-88 Ремонт городских мостов, путепроводов и тоннелей. Требования безопасности

 

Держплан УРСР, 198

РСТ УССР 1997-90 Работы по приготовлению асфальтобетонных смесей. Требования безопасности

 

РСТ УССР 1998-90 Роботы по приготовлению дорожных эмульсий и паст. Требования безопасности

 

Втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

РСТ УССР 2004-90 Работы по приготовлению цементобетонных смесей. Требования безопасности

 

Держплан УРСР, 190

РСТ УССР 2005-90 Работы по приготовлению органических вяжущих материалов с добавками. Требования безопасности

 

Держплан УРСР, 199

РСТ УССР 2007-90 Работы по приготовлению железобетонных и бетонных сборных изделий для ремонта городских дорог, площадей и тротуаров. Требования безопасности

 

Втратив чинність, та не застосовується на території України з 01.04. 2014 року без заміни на відповідний національний стандарт: наказ Мінрегіон N 36 від 30.01.2014 р.

СП 5808-91 Санитарные правила при работах с асбестом

 

МЗ СССР, Утв. зам. Главн. госсан врача СССР 31.07.1991 г. № 5808