Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

25 Гумова та пластмасова промисловість

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила безопасности для производств пластических масс

 

8.09.1981г. протокол № 30, 30.03.83 письмо № 8 2678-79.

Типовая инструкция по охране труда для прессовщиков и литейщиков пластмасс

 

МПС СССР, 30.11.88г.

НАОП 1.4.72-1.11-60 Правила безопасности при прессовании и доработке деталей из пластических масс

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 27.12.1960. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас»

НАОП 1.5.20-6.06-80 Рекомендации по обеспечению безопасных условий труда при изготовлении изделий из эластичного пенополиуретана методом "холодного формования"

 

мінліспром СРСР 12.06.1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації щодо забезпечення безпечних умов праці при виготовленні виробів з еластичного пінополіуретану холодного формування»

НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 16.07.2012 N 989, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2012 р. за N 1336/21648

НПАОП 25.0-1.02-13 Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

 

Затверджено: наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1409, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 23/22555

НПАОП 25.0-1.03-13 Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 18.09.2013 N 673, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 р. за N 1685/24217

НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01.10.2013 р. N 702, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 р. за N 1750/24282

НПАОП 25.0-1.05-13 Правила охорони праці на об'єктах при ротаційному формуванні пластмас

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.09.2013 р. N 700, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.10.2013 р. за N 1770/24302

НПАОП 25.0-1.06-13 Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.10.2013 р. N 797, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за N 1953/24485

НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 р. N 890, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.12.2013 р. за N 2111/24643

НПАОП 25.1-1.01-09 Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

 

Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.07.2009 N 116; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 791/16807

НПАОП 25.1-1.13-86 Правила безопасности для предприятий резиновой промышленности

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.03.1986. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила безпеки для підприємств гумової промисловості"

НПАОП 25.1-7.23-78 Пропиточно-сушильное оборудование резиновой промышленности. Требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1978

НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кровельной и гидроизоляционной промышленности

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1984. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості"

НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве строительных материалов и изделий из полимерного сырья

 

Мінпромбудматеріалів СРСР 1985. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини"

НПАОП 25.2-1.08-87 Правила по безопасности труда при автоклавной вытопке модельной массы паром

 

мінавіапром СРСР 1987. В покажчику цей документ має назву "Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою"

НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів

 

мінавіапром СРСР 1979. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88 є чинним

НПАОП 25.2-1.10-70 Правила безопасности при прессовании и доработке деталей из пластических масс

 

мінрадіопром СРСР 29.12.1970. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас"

НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном

 

мінсудпром СРСР. ЦК галузевої профспілки 1976

НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння

 

мінсудпром СРСР. ЦК галузевої профспілки 1980

НПАОП 25.2-1.23-90 Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов

 

мінавіапром СРСР 26.12.1990 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки праці при автоклавному формуванні і склеюванні деталей і агрегатів»

НПАОП 25.2-1.35-90 Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ)

 

мінавіапром СРСР 27.12.1990 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки праці при роботі з полімерними композитними матеріалами (ПКМ)»

НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

 

міноборонпром СРСР 22.01.1985

НПАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

 

Держнаглядохоронпраці України 16.06.1993 Постанова № 7. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-5.05-80 Безпека праці при механічній обробці склопластика. Інструкція

 

мінсудпром СРСР 1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.09-89 Изделия судового назначения из полиамида 6-блочного. Типовый технологический процесс изготовления отливок. НПАОП 25.2-7.09-84 ССБТ. Производство отливок изделий судового машиностроенияя из полиамида 6-блочного (капролона«В»). Требования безопасности

 

Минсудостроения СССР, распор.№14/8-95053-2014 от 16.10.89. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.14-85 ССБТ. Литъе под давлением деталей из пластмасс на литьевых машинах. Требования безопасности

 

мінсільгоспмаш СРСР 1985

НПАОП 25.2-7.15-85 ССБТ. Прессование деталей из пластмасс на гидравлических прессах. Требования безопасности

 

мінсільгоспмаш СРСР 1985

НПАОП 25.2-7.16-85 ССБТ. Ротационное формование деталей из пластмасс. Требования безопасности

 

мінсільгоспмаш СРСР 1985

НПАОП 25.2-7.21-80 ССБТ. Изготовление конструкций и изделий из стеклопластика судостроительного назначения. Требования безопасности

 

мінсудпром СРСР 1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.24-86 ССБТ в промышленности строительных материалов. Производство облицовочных полимерных материалов. Требования безопасности

 

мінпромбудматеріалів СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.27-85 ССБТ. Процессы производства наплавов из пенополиэтилена. Требования безопасности

 

мінрибгосп СРСР 1985

НПАОП 25.2-7.29-90 ССБТ. Изготовление стеклопластиков, сотопластов и изделий на их основе. Общие требования безопасности

 

Утв. мінавіапром СРСР 1990, Согласован Минздрав РСФСР 1987г. За упорядкуванням "Норматив PRO" в реєстрі НПАОП абревіатура НПАОП 25.2-7.29-87 є помилковою. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.30-85 Нанесение теплозащитных полимерных покрытий

 

міноборонпром СРСР 27.12.1985. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Нанесення теплозахисних полімерних покриттів". Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.2-7.52-86 ССБП. Оборудование и оснастка для прессования и доработки изделий из пластмасс. Требования безопасности

 

Мінелектронмаш СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 25.24-7.03-84 Процессы производственные предприятий фурнитурной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1984 В реестре НПАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки»

НПАОП 25.4-7.04-84 Процеси виробничі підприємств з виробництва іграшок. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

 

Держгірпромнагляд 11.12.2007 Наказ № 298; Зареєстровано: Мін’юст України 26.12.2007

ОСТ 1.42323-86 Виготовлення деталей з полімерних композиційних матеріалів. Загальні вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1986

ОСТ 32.35-83 Изготовление и ремонт изделий из пластмасс на заводах по ремонту подвижного состава. Общие требования безопасности

 

міністерство шляхів СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Виготовлення та ремонт виробів з пластмас на заводах з ремонту рухомого складу. Загальні вимоги безпеки»

СП 1148-74 Правила и нормы по промышленной санитарии для строительства и эксплуатации заводов шинной промышленности

 

мінохорони здоров'я СРСР 1974.