Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

24.6 Виробництво інших хімічних продуктів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НАОП 1.5.20-6.04-75 Рекомендації щодо застосування клейових матеріалів з урахуванням сучасної санітарно-гігієнічної оцінки їх та засобів індивідуального захисту при роботі з ними

 

мінліспром СРСР 01.10.1975

НПАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов

 

Госгортехнадзор СССР 23.12.1975, Минхимпром СССР 04.11.1975

НПАОП 24.1-1.06-10 Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19 серпня 2010 року N 157; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2010 р. за N 808/18103

НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 26.11.1982

НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безопасности при производстве кристаллического кремния и электротехнического силумина

 

Держгіртехнагляд СРСР, мінкольормет СРСР 13.05.1987. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну"

НПАОП 24.66-1.09-70 Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних

 

мінрадіопром СРСР 30.12.1970

НПАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений

 

Держгіртехнагляд СРСР 08.02.1979

НПАОП 24.66-7.05-86 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности

 

мінважмаш СРСР 1986, на тер. України подовж. до 30.06.2004, підстава ІПС 2004р.№8,с.74. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.66-7.09-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.66-7.13-79 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Требования безопасности

 

міністерство машинобудування для тваринницта і кормовиробництва СРСР 1979. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 11 091.430-6-82 Покриття, які поглинають електромагнітну енергію надвисоких частот. Технічні вимоги і характеристики

 

мінелектронром СРСР 1982

ОСТ 11 141.430.6-82 Покриття, що поглинають електромагнітну енергію НВЧ. Технічні вимоги і характеристики

 

мінелектронпром СРСР 1982

СП 1967-79 Санитарные правила для производств полимеров и сополимеров стирола

 

Мінохорони здоров'я СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для виробництва полімерів та сополімерів стиролу»

СП 879-71 Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения

 

мінохорони здоров'я СРСР 1971В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних нейтралізаторів статичної електрики з емалевими джерелами альфа- і бета- випромінювання»