Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

01 Сільське господарство

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда - ЕТ-ІV

 

Минтракторного и сельхоз машиностроения СССР 31.12.1975, IV издание

Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів

 

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

 

Постанова КМУ 18.09.1995 р. N 746. Із змінами: постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 9, постанова КМУ N 853 від 10.08.2011 р.

Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных

 

Всесоюзный институт охраны природы и заповедного дела, протокол № 19 от 8.12.1989 г.

Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань

 

Затв. наказ Деркомлісового господарства України від 2.04.2007 р. N 129; Зареєстр. в Мінюст України 18.04.2007 р. за N 389/13656

Инструкция по охране труда при выполнении ручных работ в растениеводстве

 

Инструкция по охране труда для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами

 

Инструкция по охране труда во время послеуборочной доработки зерна

 

Инструкция по охране труда при заготовке кормов

 

Инструкция по охране труда во время доработки и закладывания на хранение плодоовощной продукции

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в защищенном грунте

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в садах и на виноградниках

 

Инструкция по охране труда при приготовлении и раздаче кормов

 

Инструкция по охране труда во время ухода за животными

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в птицеводстве

 

Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах, мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов

 

Инструкция по охране труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм

 

Инструкция по охране труда при механическом и ручном доении

 

Инструкция по охране труда при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных

 

Інструкція з охорони праці під час скління та герметизації теплиць

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работах в оранжереях и парниках

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів

 

інструкція з охорони праці під час механічного та ручного доїння

 

інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами

 

Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна

 

Інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів

 

Інструкція з охорони праці під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах і на виноградниках

 

Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин

 

Інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів

 

Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві

 

Інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм

 

Методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків

 

Затверджені: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 грудня 2012 року № 768

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 29 серпня 2018 року N 1240, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2018 р. за N 1090/32542

ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года

 

Утвержден: постановление государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам № 1312 от 30.07.91 г. З 01.01.2018 р. скасовується повністю: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 14.12.2015 р. N 188

ДНАОП 2.2.00-1.01-86 Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе Госагропрома СССР

 

Госагропром СССР 12.12.86.

ДСанПіН 3.3.2.040-99 Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва

 

ДСанПіН 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин

 

Лист N 37-34-16/20302 від 28.12.2011 р. Питання національної політики в галузі безпеки та гігієни праці в сільському господарстві

 

МР 4264-87 Методические рекомендации. Охрана труда и здоровья работниц теплиц

 

МЗ СССР

МУ 3867-85 Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда работающих в овцеводческих комплексах

 

МЗ СССР

Наказ N 160 від 28.04.2014 р. Про затвердження плану заходів щодо попередження випадків виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

 

Наказ N 293 від 13.05.2008 р. Про організацію проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників і посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики

 

Міністерство аграрної політики України

НАОП 2.0.00-4.01-86 Положение об организации работы по охране труда в системе Госагропрома СССР

 

Держагропром СРСР 04.06.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про організацію роботи з охорони праці у системі Держагропрому СРСР»

НАОП 2.0.00-4.02-88 Общие положения и методические указания по управлению охраной труда в системе Госагропрома СССР

 

Держагропром СРСР 01.03.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Загальні положення та методичні вказівки щодо управління охороною праці у системі Держагропрому СРСР»

НАОП 2.1.10-2.09-81 ССБТ. Обработка почвы и зерновых культур. Требования безопасности

 

НАОП 2.1.20-1.01-87 Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР

 

Госагропром СССР 16.10.1987.

НАОП 2.1.20-1.06-67 Правила хранения, учета и отпуска ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, предназначенных для ветеринарных целей

 

мінсільгосп СРСР 04.08.1967. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей»

НАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санитарные правила для специализированных заводов по производству мясо-костной муки

 

мінсільгосп СРСР23.03.1972. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна»

НАОП 2.1.20-1.08-70 Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов и совхозов

 

мінсільгосп СРСР22.01.1970. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні та ветеринарні правила для молочних ферм колгоспів та радгоспів»

НАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приема, хранения и отпуска пестицидов на складах объединений “Сельхозхимия”

 

мінсільгосп СРСР 1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»»

НАОП 3.0.00-5.05-88 Типовая инструкция по охране труда на работах по заготовке древесной зелени и производству из нее витаминной муки

 

Держкомліс СРСР 30.12.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці на роботах щодо заготівлі деревинної зелені та виробництва з неї вітамінного борошна»

НАОП 8.0.10-4.04-88 Сборник основных нормативных материалов по охране труда для подсобных хозяйств предприятий и организаций системы Госснаба СССР

 

Держпостач СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Збірник основних нормативних матеріалів з охорони праці для підсобних господарств підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР»

НПАОП 0.00-1.44-09 Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2009 р. N 142; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 р. за N 896/16912

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 26.11.2012 N 1353, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за N 2075/22387

НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

мінпраці України 11.08.2000 Наказ № 202

НПАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

 

мінпраці України 11.08.2000 Наказ № 202

НПАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті

 

мінпраці України 20.04.01 Наказ №184

НПАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті

 

мінпраці України 20.04.2001 Наказ № 184

НПАОП 01.1-1.18-85 Правила по технике безопасности и производственной санитарии для семенных заводов

 

Мінхарчопром СРСР 09.02.1985. В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів». Термін дії продовжений до 01.01.2014р. р.: наказ Мінагрополітики України від 02.07.2012 р. N 386

НПАОП 01.1-7.01-84 ССБТ. Процессы производственные. Хлопководство. Требования безопасности

 

Мінсільгосп СРСР 1984. В реестре НПАОП этот документ носит название "ССБП. Процеси виробничі. Бавовництво. Вимоги безпеки". Термін дії продовжений до 01.01.2014 р.: наказ Мінагрополітики України від 02.07.2012 р. N 386. Термін дії продовжений до 01.01.2019: наказ Мінагрополітики України від 11.04.2014 р. N 130. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности

 

Мінсільгосп СРСР 1984. Термін дії продовжений до 01.01.2014 р.: наказ Мінагрополітики України від 02.07.2012 р. N 386. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012. Термін дії продовжений до 01.01.2019 р.: наказ Мінагрополітики України від 11.04.2014 р. N 130. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 01.2-1.01-67 Техника безопасности на монтаже технологического оборудования животноводческих и птицеводческих ферм

 

ВО «Союзсільгосптехніка» 1967. В реестре НПАОП этот документ носит название «Техніка безпеки для робітників, якізайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм». Термін дії продовжений до 01.01.2014р. р.: наказ Мінагрополітики України від 02.07.2012 р. N 386. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 01.2-1.02-51 Правила безпеки при утриманні, тренінзі та випробуванні племінних коней на іподромах

 

Мінсільгосп СРСР 24.09.1951. Термін дії продовжений до 01.01.2014р. р.: наказ Мінагрополітики України від 02.07.2012 р. N 386

НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.10.2008р. N 213; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за N 1067/15758

НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

 

Держнаглядохоронпраці 06.12.04 наказ № 269. мін'юст України 15.02.05 за № 227/10507. Зміна: Наказ від 06.11.2007 № 253; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2007 р. за N 1298/14565

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

 

Держнаглядохоронпраці 06.12.04 наказ № 268. мін'юст України 15.02.05 за № 220/10506. Зміни:Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6.11.2007 року N 254; Зареєстр. Мінюст України 21.11.2007 р. за N 1299/14566;

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

 

Держнаглядохоронпраці 06.12.04 наказ № 268. мін'юст України 15.02.05 за № 220/10506. Зміни:Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6.11.2007 року N 254; Зареєстр. Мінюст України 21.11.2007 р. за N 1299/14566;

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

 

мінпраці України 30.11.01 Наказ №512.

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования сельскохозяйственного производства

 

мінпраці України 30.11.2001 Наказ № 512