Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 28 грудня 2012 року

 

Наказ Держгірпромнагляд України від 02.01.2013 р. № 2 "Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду від 12.04.2012 № 74"

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 21 липня 2015 року

 

НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда

 

Затверджені: постанова Держкомпраці СРСР від 16.12.1987 р. №731/П13. В реестре НПАОП этот документ носит название «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці»

Лист N 01/285 від 13.11.2006 р. <…> видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України

 

Cтаном на 01.01.2003р

ОСТ 11 296.019-78 Аероіонізатори і методи компенсації аероіонної недостатності

 

мінелектронпром СРСР 1978

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

 

Взрывобезопасность кислородных баллонов

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8, 2002

Визначення критичного діаметра заряду для малочутливих вибухових речовин

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 2-2004

Визначення чутливості вибухових речовин до удару за стандартами України та Євросоюзу

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 28 грудня 2017 року N 2072, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за N 97/31549

НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 р. № 507, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 569/32021

НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 15.05.2006 N 294. Зареєстр. в Мінюст України 29.05.2006 р. за N 620/12494

НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 05.06.2013 N 317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за N 1071/23603

НПАОП 0.00-7.13-14 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.02.2014 р. № 99, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 335/25112

НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 3.09.2007 р. N 195, зареєстровано Мінюст України 05.11.2007 р. за N 1247/14514. Із змінами: наказ Держгірпромнагляду від 08.04.2008 № 72

НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

 

наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 15.05.2007р. N 104; Зареєстр. в Мінюст України 29.05.2007р. за N 546/13813

НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 14 лютого 2018 року N 207, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 р. за N 508/31960

Відомча статистична звітність. Форма № 1-УБ

 

Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 р. № 27, Погодж. Мінстат України

Вплив комп’пютера на організм людини

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8, 2002

НПАОП 0.00-5.38-86 Временная инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора СССР

 

міннафтохімпром СРСР 22.04.1986. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Тимчасова інструкція з технічного нагляду та експлуатації посудин, що працюють під тиском, на які не розповсюджуються правила Держгіртехнагляду СРСР". Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ВНРЗ-90 Временные нормативы радиоактивного загрязнения кожи человека и поверхностей различных объектов в населенных пунктах контролируемых районов РСФСР, УССР, БССР, устанавливаемые в связи с аварией на ЧАЭС на период до декабря 1993 года

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.

Выдача мыла и обезвреживающих средств

 

НПАОП 0.00-3.14-83 Галузеві норми штучного освітлення підприємств лісової і деревообробної промисловості

 

мінліспапірпром СРСР 10.01.1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

Гигиена труда и оздоровление производственной среды при работе с источниками шума и вибрации, тепловыделений и радиочастот

 

1992г.

ГК 4137-86 Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)

 

мінохорони здоров'я СРСР 1986.

ГН 2274-80 Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах

 

мінохорони здоров'я СРСР 1980В реестре ДНАОП этот документ носит название «Гігієнічні норми інфразвуку на робочих місцях»

ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

 

МОЗ України Наказ № 528 від 27.12.2001

ДСанПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

 

Затверджено: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.05.2014 р. за № 472/25249

КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних вод

 

Затверджено: міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 28.12.94 р.

ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

 

МОЗ України 10.12.93 Наказ №241. Зареєстрований 22.12.93 №194 мін'юст України.

ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

 

МОЗ України 22.03.96 Наказ №59. Зареєстрований 16.04.96 №183/ 1208 мін'юст України.

ОСТ 63.45-84 День охраны труда. Порядок проведения

 

Держпостач СРСР 1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «День охорони праці. Порядок проведення»

ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації

 

Затв. Держстандарт України 31.12.98 Наказ N 1024

ДК 009-96 Державний класифікатор України: Класифікатор видів економічної діяльності

 

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, наказ № 441 від 22.10.1996. Термін чинності подовжено до 31 грудня 2011 року: наказ Держспоживстандарту України від 24.12.2010 року N 582

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

 

Затверджено: Наказ МОЗ України 18.12.2002 № 476, зареєстровано в мінюсті України 13.03.2003 р. за № 203/7524

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 

Затверджено постановою Головного державного санітарною лікаря України від 1.12.1999р. № 39

Довідник з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху

 

ВАТ Укртелеком наказ від 01.06.99 №154.

Должностная инструкция инженера по охране труда

 

СН 6032-91 Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения

 

МОЗ СССР 1991В реестре ДНАОП этот документ носит название «Допустимі рівні напруженості електричних полів та щільності іонного струму для персоналу підстанцій і ВЛ постійного струму ультрависокої напруги»

НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом

 

Держгіртехнагляд СРСР 31.08.1971 В реестре НПАОП этот документ носит название «Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом»

НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов

 

Держгіртехнагляд СРСР 09.08.1977 В реестре НПАОП этот документ носит название «Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів». . Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах

 

Держгіртехнагляд 25.03.1992. Держнаглядохоронпраці України Змінa 1: 31.03.1994 Наказ №28. Держнаглядохоронпраці України Змінa 2: 01.01.1997 Наказ № 171(см. Требования безопасности к зарядному, доставочному и смесительному оборудованию (Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змiшувального устаткування))

РД 5.041-84 Експертиза проектної і технологічної документації на повноту викладеня в ній вимог безпеки праці. Основні положення

 

мінсудпром МВС СРСР 1984

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

 

Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 12.02.2016 № 34 EN 61000-6-2:2005 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments" прийнято як національний стандарт методом «підтвердження» за позначенням ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT). * ДСТУ EN 61000-6-2:2015/Поправка №1:2015(EN 61000-6-2:2005/AC:2005, IDT). З 01.01.2020 р. заміняється на ДСТУ EN 61000-6-2:2018 (EN 61000-6-2:2005, AC:2005, IDT; IEC 61000-6-2:2005, IDT): наказ від 6 листопада 2018 року N 398. Відновлена дія з 01 січня 2020 року: наказ від 28 грудня 2019 року N 517

Етичний кодекс посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

 

Затверджено: наказ Держгірпромнагляду 08.08.2012 р. N 144

НПАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

 

Держнаглядохоронпраці України 31.03.94 Наказ №27

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

 

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

 

Забезпечення безпеки праці відповідно до закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

 

Затверджено: Наказ МНС України 25.01.2012 року № 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539

Закон України N 178-VII Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки

 

Із змінами: 28.12.2014 р.

ОСТ 1.80510-84 Засоби індивідуального захисту. Порядок придбання, обліку, видачі, зберігання і експлуатації

 

мінавіапром СРСР 1984

ДСТУ EN 13274-2:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування (EN 13274-2:2001, IDT)

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарт України N 371 від 26.12.2005р.

Захист людей від отрут тваринного та рослинного походження

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 2-2005

Звіт про аудит

 

Зменшити пилове навантаження

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10, 2002

Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 05.11.2014 року N 565, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2014 р. за N 1498/26275

Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджені: наказ Міністерства інфраструктури України 21.03.2012 N 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2012 р. за N 507/20820

НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом

 

міндобрив СРСР 20.05.1989 В реестре НПАОП этот документ носит название «Інструкція з охорони праці при проведенні верхолазних робіт канатним засобом». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения

 

мінелектронпром СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція з охорони праці. Порядок розроблення, оформлення та користування»

Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

Утв. Госкомитет СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 24.05.1983 г. № 100/П-9. Допол. и изм постанов этих органов от 21.08.1985 г, № 289/П-8 и от 24 .03.1987 г. № 177/П-4.

НАОП 9.2.10-5.02-83 Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

мінвуз СРСР 01.08.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»

НПАОП 0.00-5.01-92 Инструкция о порядке выдачи разрешения на право монтажа или /и/ наладки объектов котлонадзора и подъемных сооружений

 

Держгіртехнагляд України 14.01.1992. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

ДНАОП 0.00-5.08-96 Инструкция о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления надзора за выполнением этих работ

 

Держнаглядохоронпраці України 06.03.1996 Наказ № 40. мін’юст України Зареєстровано: 20.03.1996 №128/1153. Держнаглядохоронпраці України Зміна: 17.10.1996 Наказ № 164. мін’юст України Зареєстровано: 05.11.1996 №650/1675

НПАОП 0.00-5.13-94 Инструкция о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушении нормативных актов об охране труда

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці 30.12.1994 року №133, зареєстровано мін'юст України 05.01.1995 №3/539

НПАОП 0.00-5.14-93 Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины

 

Держнаглядохоронпраці 14.09.93 Наказ №85.

НПАОП 0.00-5.15-86 Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок

 

Держгіртехнагляд СРСР 26.02.86

НПАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам

 

Держгіртехнагляд СРСР 29.07.1980