Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НПАОП 0.00-5.28-03 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

 

Держнаглядохоронпраці України 09.10.2003 Наказ № 190. мін’юст України Зареєстровано: 24.10.2003 № 970/8291

НПАОП 0.00-5.28-03 Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием специальных страховочных средств

 

Держнаглядохоронпраці України 09.10.2003 Наказ № 190. мін’юст України Зареєстровано: 24.10.2003 № 970/8291

НПАОП 0.00-5.29-04 Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

 

Держнаглядохоронпраці України 21.01.2004 № 13. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-5.30-79 Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках

 

Держгіртехнагляд СРСР 10.07.1979

НПАОП 0.00-5.31-74 Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах

 

Держгіртехнагляд СРСР 28.05.1974

НПАОП 0.00-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках)

 

Держгіртехнагляд СРСР 12.11.1979

НПАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам

 

Держгіртехнагляд СРСР 29.07.1980

НПАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки

 

Держнаглядохоронпраці України 22.02.1993

НПАОП 0.00-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах

 

Держгіртехнагляд України 16.03.1992.

НПАОП 0.00-5.36-92 Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відмовили, на відкритих гірничих роботах

 

Держгіртехнагляд України 16.03.1992

НПАОП 0.00-5.37-87 Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості

 

Держгіртехнагляд СРСР 29.12.1987 Постанова № 47

НПАОП 0.00-5.38-14 Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.02.2014 р. N 122, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2014 р. за N 422/25199

НПАОП 0.00-5.38-86 Временная инструкция по техническому надзору и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора СССР

 

міннафтохімпром СРСР 22.04.1986. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Тимчасова інструкція з технічного нагляду та експлуатації посудин, що працюють під тиском, на які не розповсюджуються правила Держгіртехнагляду СРСР". Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-5.39-14 Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.05.2014 р. N 342, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.05.2014 р. за N 563/25340

НПАОП 0.00-5.39-78 Инструкция по выбору сосудов и аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс/см2 и защите их от превышения давления

 

Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 12.10.1978 г.. С изменением Миннефтехимипрома СССР от 09.08.79г. № ОМ-6187/9 и Госнадзора СССР от 08.08.79г. № ОФ-27/515. (У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року:Інструкція щодо вибору посудин, які працюють під тиском до 10 МПа (100 кгс/см2), і захисту їх від перевищення тиску, Міннафтохімпром СРСР 12.10.1978 - "Нороматив PRO"). Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-5.40-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12 травня 2014 року N 343, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 р. за N 564/25341

НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом

 

міндобрив СРСР 20.05.1989 В реестре НПАОП этот документ носит название «Інструкція з охорони праці при проведенні верхолазних робіт канатним засобом». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-5.41-14 Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від12.06.2014 р. N 426, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 р. за N 709/25486

НПАОП 0.00-5.41-87 Типова інструкція з техніки безпеки при роботі з вибуховими речовинами і виробами, що містять їх

 

міністерство юстиції СРСР, 20.04.1987. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.01-04 Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

 

Держнаглядохоронпраці України 12.07.2004 Наказ №171. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 

Затверджено Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.01.2010 N 9; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2010 р. за N 163/17458

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Кабінет міністрів України 25.08.2004 Постанова № 1112.

НПАОП 0.00-6.02-06 Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалав промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 29.03.2006 N 179. Зареєстр. в Мінюст України 30.05.2006 р. за N 633/12507

НПАОП 0.00-6.03-06 Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

 

Затв. наказ МНС України від 06.07.2006 р. № 423, Зареєстр. Мін'юст України 14.07.2006 р. за №827/12701

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии

 

Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 Наказ №132. мін’юст України Зареєстровано : 07.02.1994 №20/229

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

 

Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 Наказ №132. мін’юст України Зареєстровано : 07.02.1994 №20/229

НПАОП 0.00-6.04-06 Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

 

МНС України 06.07.2006 № 424, Зареєстровано :Мін’юст України 14.07.2006 № 828/12702

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

 

Наказ МНС України 09.08.2006 № 515, Зареєст: в Мінюст України 23.08.2006 р. за № 1006/12880

НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контроля соблюдения лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по производству взрывчатых веществ и материалов (согласно перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины)

 

мінпраці України 11.11.02 Наказ №118/ 573 Зареєстрований 26.11.02 №921/ 7209 мін'юст України діє з 06.12.2002

НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержаннім ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом міністрів України)

 

мінпраці України. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 11.11.2002 Наказ № 118/573. мін’юст України Зареєстровано : 26.11.2002 № 921/7209

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

 

Наказ МНС України 15.09.2006 № 619, Зареєстр: в Мінюст 05.10.2006 р. за № 1093/12967. Введено вперше.

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 

Держнаглядохоронпраці 06.12.04 наказ № 270. мін'юст України 20.12.04 за №1601/10203. НПАОП 0.00-6.07-04 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности

 

Держнаглядохоронпраці 06.12.04 наказ № 270. мін'юст України 20.12.04 за №1601/10203

НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

 

Наказ МНС України 597 № 09.09.2006, Зареєстр: в Мінюст 20.09.2006 р. за №1063/12937

НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

 

Затверджено: наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 20.12.2006 р. N 16, зареєстровано Мінюст України 07.02.2007 р. за N 103/13370. Включено до державного реєстру НПАОП 13.02.07 р. №354. Зміни: наказ Мінсоцполітики від 29 травня 2018 року N 785

НПАОП 0.00-6.10-97 Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

 

Держнаглядохоронпраці України 15.08.97 Наказ №223. Зареєстрований 29.10.97 №517/ 2321 мін'юст України

НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.08.1997 р. № 221, зареєстровано мін’юст України 29.10.1997 р. № 515/2319. Із змінами: наказ Держгірпромнагляду N 220 від 01.10.2007 р. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88 є чинним

НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведения и оформления результатов надзора (инспекционного контроля) за деятельностью сертифицированного персонала

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 р. № 221, зареєстровано мін’юст України 29.10.1997 р. № 515/2319. Із змінами: наказ Держгірпромнагляду N 220 від 01.10.2007 р. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88 є чинним

НПАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведения и публикации Реестра сертифицированного персонала в области неразрушающего контроля

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 р. № 222, зареєстровано в мін’юст України 29.10.1997 №516/2320. Із змінами: наказ Держгірпромнагляд України N 220 від 01.10.2007 р. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88 є чинним

НПАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 р. № 222, зареєстровано в мін’юст України 29.10.1997 №516/2320. Із змінами: наказ Держгірпромнагляд України N 220 від 01.10.2007 р. В Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88 є чинним

НПАОП 0.00-6.13-05 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.03.2004 року № 92, зареєстровано в Мінюсті України 31.08.2004 року за № 1074/ 9673

НПАОП 0.00-6.13-97 Порядок залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю

 

Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 Наказ № 224. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.14-97 Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 р. № 220, зареєстровано в мін’юст України 29.10.1997 р. №514/2318. Із змінами: наказ Держгірпромнагляд України від 01.10.2007 р. N 220

НПАОП 0.00-6.14-97 Порядок сертификации персонала по неразрушающему контролю

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.1997 р. № 220, зареєстровано в мін’юст України 29.10.1997 р. №514/2318. Із змінами: наказ Держгірпромнагляд України від 01.10.2007 р. N 220

НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12 червня 2014 року N 425, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 р. за N 914/25691

НПАОП 0.00-6.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

Затверджено постановою КМ України від 26.05.2004 р. № 687. Із змінами: постанова КМУ N 76 від 11.02.2016 р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки

 

Постанова Кабінету міністрів України від 11.07.2002 р. № 956, діє з 01.10.2002 р. Із змінами: Постанова Кабінету міністрів України від 21.09.2011 р., від 29.05.2013 р. N 380, від 07.08. 2013 р. N 748, N 1097 від 23.12.2015 р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.22-02 Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

 

Постанова Кабінету міністрів України від 11.07.2002 р. № 956, діє з 01.10.2002 року. Із змінами: Постанова КМУ №313 від 11.03.2004 р., від 21.09.2011 р. N 990, від 07.08. 2013 р. N 748, N 1097 від 23.12.2015 р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Постанова Кабінет міністрів України від 01.08.1992 р. №442. Зміни: постанова КМУ від 05.10.2016 р. N 741. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 15.05.2006 N 294. Зареєстр. в Мінюст України 29.05.2006 р. за N 620/12494

НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведения в зимнее время пуска, остановки и испытания на плотность аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также газовых промыслов и газобензиновых заводов

 

мінхімнафтопром СРСР 08.02.1972

НПАОП 0.00-7.02-93 Проведение работ по оценке остаточной работоспособности технологического оборудования нефтепререрабатывающих, нефтехимических и химических производств

 

Держнаглядохоронпраці України 19.05.1993.

НПАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

 

Держнаглядохоронпраці України 30.09.1994 Наказ №95. мін’юст України Зареєстровано : 20.02.1995 №44/580

НПАОП 0.00-7.04-96 Методические указания по организации роботы технического эксперта Госнадзорохрантруда по вопросам оценки безопасности технических средств производства и технологических процессов в агропромышленном комплексе и при испытании (проверке) техники и технологий

 

Держнаглядохоронпраці України 13.08.1996 Наказ № 133

НПАОП 0.00-7.04-96 Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій

 

Держнаглядохоронпраці України 13.08.1996 Наказ № 133

НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оценки технического состояния и безопасности оборудования и трубопроводов, работающих в среде хлора

 

Держнаглядохоронпраці України 08.10.97 Наказ №258. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору:

 

Держнаглядохоронпраці України 08.10.1997 Наказ № 258. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

 

Держнаглядохоронпраці України 31.03.94 Наказ №27

НПАОП 0.00-7.07-87 Требования безопасности при работе на высоте

 

міністерство цивільної авіації СРСР 30.05.1987 В реестре НПАОП этот документ носит название «Вимоги безпеки при роботі на висоті»

НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

 

наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 15.05.2007р. N 104; Зареєстр. в Мінюст України 29.05.2007р. за N 546/13813

НПАОП 0.00-7.09-07 Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

 

Держгірпромнагляд 03.10.2007 Наказ № 238 Про затвердження індексів для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах, Зареєстровано: Мін’юст України18.10.2007 №1193/14460

НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 3.09.2007 р. N 195, зареєстровано Мінюст України 05.11.2007 р. за N 1247/14514. Із змінами: наказ Держгірпромнагляду від 08.04.2008 № 72

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

 

Затверджено: Наказ МНС України 25.01.2012 року № 67, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539

НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 05.06.2013 N 317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 р. за N 1071/23603

НПАОП 0.00-7.13-14 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.02.2014 р. № 99, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 335/25112

НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 28 грудня 2017 року N 2072, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за N 97/31549

НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 14 лютого 2018 року N 207, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 р. за N 508/31960

НПАОП 0.00-7.16-18 Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 р. № 507, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 569/32021

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 29 листопада 2018 року N 1804, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 р. за N 1494/32946

НПАОП 0.00-7.18-18 Форми висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

 

Затверджено: наказ N 1654 від 07.11.2018 р.

НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою

 

Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 № 15; Позначення НПАОП 0.00-8.24-05 введено до виду «Переліки» з 01.07.2010. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 02.0-1.08-95 Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

 

Затверджено: наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 30 листопада 1995 року N 51, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1995 р. за N 457/993. Зміни: наказ Мінрегіон від 12.05.2014 № 134

НПАОП 1.4.72-1.30-91 Правила защиты от статического электричества

 

Минавиапром СССР5 постановл. от 27.02.1991 г. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 10.0-5.41-13 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

 

Затверджено: наказ МНС України від 12.12.2012 р. N 1408, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за N 27/22559

НПАОП 28.0-1.02-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов

 

мінхіммаш СРСР 05.07.1983. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів"