Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НПАОП 0.00-3.14-83 Галузеві норми штучного освітлення підприємств лісової і деревообробної промисловості

 

мінліспапірпром СРСР 10.01.1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.12.2008р. № 288; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2009р. № 26/16042 .

НПАОП 0.00-3.17-12 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.11.2012 N 1308, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 р. за N 1968/22280

НПАОП 0.00-3.18-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства

 

Затверджено: наказ МНС України від10.12.2012 р. № 1389, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2217/22529

НПАОП 0.00-3.21-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19.12.2013 № 967, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 332/25109

НПАОП 0.00-3.22-14 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06 лютого 2014 року N 116, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2014 р. за N 417/25194

НПАОП 0.00-3.23-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 27 серпня 2018 року N 1224, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за N 1078/32530

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137. Із змінами: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2009 N 194 Про внесення змін до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2009 р. за N 1173/17189

НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

 

Держкомнаглядохоронпраці України 8.06.2004 р НаказN 151, Зареєстрованов мінюсті України 23.06.2004 р. за N 778/9377

НПАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

 

Затв. постановою Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631.Втратила чинність, постанова КМ України від 6 жовтня 1993 р. № 831 «Про затвердження Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації». Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 11.03.2004

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

 

Держкомпромбезпеки, охоронпраці та гірничого нагляду України 21.03.07 Наказ №55, мін’юст України Зареєстровано : 4.04.07 №311/13578; Включено до державного реєстру НПАОП 11.04.07р №355; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 25.09.2007 р. N 216, Зареєстр. Мінюст України 7.11.2007 р. за N 1252/14519;

НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства .

 

Держнаглядохоронпраці України 03.08.1993 Наказ № 72. мін’юст України Зареєстровано : 30.09.1993 №141. Держнаглядохоронпраці України Зміна: 03.02.1994 Наказ № 8 . мін’юст України Зареєстровано : 24.02.1994 № 31/240

НПАОП 0.00-4.09-93 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия

 

Держнаглядохоронпраці України 03.08.1993 Наказ № 72. мін’юст України Зареєстровано : 30.09.1993 №141. Держнаглядохоронпраці України Зміна: 03.02.1994 Наказ № 8 . мін’юст України Зареєстровано : 24.02.1994 № 31/240

НПАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування

 

Держнаглядохоронпраці України 29.12.93 Наказ №138. Зареєстрований 05.04.94 №67/276 мін'юст України.

НПАОП 0.00-4.10-93 Типовое положение о профессиональных военизированных аварийно-спасательных формированиях

 

Держнаглядохоронпраці України 29.12.93 Наказ №138. мін’юст України Зареєстровано : 05.04.1994 №67/276

НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

 

Держкомпромбезпеки, охоронпраці та гірничого нагляду України 21.03.07 Наказ №56. мін’юст України Зареєстровано : 6.04.07 №316/13583; Включено до державного реєстру НПАОП 12.04.07р №356

НПАОП 0.00-4.11-93 Типовое положение о работе уполномоченных трудовых коллективов по вопросам охраны труда

 

Держнаглядохоронпраці України 28.12.93 Наказ №135. мін’юст України Зареєстровано : 30.12.1994 №18/227

НПАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

 

Держнаглядохоронпраці України 28.12.93 Наказ №135. мін’юст України Зареєстровано : 30.12.1994 №18/227

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, затверджено в мін'юст України 15.02.05 за №231/10511. Зміни: наказ Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. N 273. Зміни: наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 р. N 140

НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, зареєстровано в мін'юст України 15.02.2005 за №231/10511. Зміни: наказ Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. N 273, зареєстровано в Мінюст України 03.12.2007 р. за N 1334/14601

НПАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке, принятии, пересмотре и отмене государственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда

 

Держнаглядохоронпраці України16.03.94 Наказ №19. мін’юст України Зареєстровано : 12.05.1994 №94/303

НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

 

Держнаглядохоронпраці України16.03.94 Наказ №19. мін’юст України Зареєстровано : 12.05.1994 №94/303

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

 

Держнаглядохоронпраці України 29.01.98 Наказ № 9, зареєстрований 07.04.98 №226/ 2666 мін'юст України. Зміни: наказ Мінсоцполітики від 30 березня 2017 року N 526

НПАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9, зареєстровано мін’юст України 07.04.1998 № 226/2666

НПАОП 0.00-4.20-94 Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

 

Постанова Кабінету міністрів України від 23.06.1994 р. № 431. Із змінами: Постанова КМУ від 18.01.1999 р. № 57, постанова КМУ від 01.03.2006 р. № 234, постанова КМУ від 06.06.2011 р. № 617. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-4.20-94 Положение о порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной до-кументации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовление средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда

 

Постанова Кабінету міністрів України dsl 23.06.1994 р. № 431. Зміни: Постанова КМУ від 18.01.1999 р. № 57, від 01.03.2006 р. № 234, від 06.06.2011 р. N 617. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255, зареєстровано в Мін'юст України 01.12.2004 р. №1526/10125. Зміни: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02.10.2007 р. N 236. (Походження коду НПАОП 0.00-4.35-04 не за реєстром 2006р.). Зміни: наказ Мінсоцполітики від 31.01.2017 р. N 148

НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р.№ 244, зареєстровано в Мін'юст України 30.12.2003 р. за № 1257/8578. Діє з 10.01.2004. Зміна: наказ Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. N 274, зареєстровано в Мінюст України 03.12.2007 р. за N 1335/14602

НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами зі шкідливими а важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

 

Держнаглядохоронпраці України 15.12.2003 № 244. Зареєстрований 30.12.2003 за № 1257/8578 мін'юст України. діє з 10.01.2004. Зміна: Наказ Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.11.2007 р. N 274; Зареєстр. Мінюст України 3.12.2007 р. за N 1335/14602

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

Держнаглядохоронпраці України 29.10.1996 Наказ № 170. мін’юст України Зареєстровано: 18.11.1996 №667/1692. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду­ального захисту

 

Держнаглядохоронпраці 29.10.96 Наказ №170. Зареєстрований 18.11.96 №667/ 1692 мін'юст України. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці

 

Держнаглядохоронпраці України 18.07.1997 № 191. мін’юст України Зареєстровано: 08.10.1997 № 458/2262

НПАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці

 

Держнаглядохоронпраці України 18.07.1997 № 191. мін’юст України Зареєстровано: 08.10.1997 № 458/2262

НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 17.06.1999 р. № 112, зареєстровано в Мін’юст України 30.06.1999 р. № 424/3717. Зміни: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 року N 224, зареєстровано в Мінюст України 16.10.2007 р. за N 1176/14443

НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 17.06.1999 р. № 112, зареєстровано в мін’юст України 30.06.1999 № 424/3717. Зміни: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 року N 224, зареєстровано в Мінюст України 16.10. 2007 р. за N 1176/14443

НПАОП 0.00-4.35-90 Положення про порядок установлення строків подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних виробництв

 

міннафтопром СРСР 06.08.1990

НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда

 

Затверджені: постанова Держкомпраці СРСР від 16.12.1987 р. №731/П13. В реестре НПАОП этот документ носит название «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці»

НПАОП 0.00-5.01-92 Инструкция о порядке выдачи разрешения на право монтажа или /и/ наладки объектов котлонадзора и подъемных сооружений

 

Держгіртехнагляд України 14.01.1992. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах міністерства промисловості України

 

Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 Наказ № 62. В Покажчику НПАОП, станом на 28.12.2012 р., цей документ має назву "НПАОП 27.1-5.08-96 Інструкція з безпечного проведення підривних робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України"

НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 25.09.1995 р. №135, зареєстрований в мін'юст України 10.10.1995 р. №371/907. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 25.09.1995 р. №135, зареєстрований в мін'юст України 10.10.1995 р. №371/907 мін'юст України. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 25.09.1995 р. №135, зареєстровано в мін'юст України 10.10.1995 №372/908. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 25.091995 р. №135, зареєстровано в мін'юст України 10.10.1995 №372/908. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 14.11.1995 р. №175, зареєстрований в мін'юст України 27.11.1995 №425/961. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 14.11.1995 р. №175, зареєстрований в мін'юст України 27.11.1995 №425/961. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 р. №107, зареєстровано в Мін'юст України 13.03.95 №60/596 мін'юст України. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 р. №107, зареєстровано в мін'юст України 13.03.95 №60/596. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці 20.10.94 р. №107, зареєстровано в Мін'юст України 13.03.95 №59/595. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 р. №107, зареєстровано в Мін'юст України 13.03.95 №59/595. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.09-86 Типовая инструкция для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов

 

Затверджена: Держгіртехнагляд СРСР 29.08.1986 р.

НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 30.04.96 №74, зареєстровано в Мін'юст України 05.06.96 №267/1292. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 30.04.96 №74, зареєстровано в Мін'юст України 05.06.96 №267/1292. Зміна: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232, зареєстровано в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474

НПАОП 0.00-5.11-85 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ

 

Держгіртехнагляд СРСР 20.02.1985. В реестре НПАОП этот документ носит название «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

 

мінпраці України 06.06.01 Наказ №255. Зареєстрований 23.06.01 №541/ 5732 мін'юст України.

НПАОП 0.00-5.12-01 Инструкция по организации безопасного ведения огневых робот на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах

 

мінпраці України 06.06.01 Наказ №255. Зареєстрований 23.06.01 №541/ 5732 мін'юст України.

НПАОП 0.00-5.13-94 Инструкция о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушении нормативных актов об охране труда

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці 30.12.1994 року №133, зареєстровано мін'юст України 05.01.1995 №3/539

НПАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 30.12.1994 року №133, зареєстровано мін’юст України 05.01.1995 №3/539

НПАОП 0.00-5.14-93 Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины

 

Держнаглядохоронпраці 14.09.93 Наказ №85.

НПАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України

 

Держнаглядохоронпраці України 14.09.1993 Наказ №85

НПАОП 0.00-5.15-86 Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок

 

Держгіртехнагляд СРСР 26.02.86

НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)

 

Держнаглядохоронпраці 20.03.96 Наказ №45. Зареєстрований 26.03.96 №143/ 1168 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)

 

Держнаглядохоронпраці 20.03.96 Наказ №45. Зареєстрований 26.03.96 №143/ 1168 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов

 

Держнаглядохоронпраці 29.01.96 Наказ №13. Зареєстрований 12.02.96 №63/ 1088 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів

 

Держнаглядохоронпраці 29.01.96 Наказ №13. Зареєстрований 12.02.96 №63/ 1088 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.20-94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

 

Держнаглядохоронпраці 20.10.94 Наказ №107. Зареєстрований 13.03.95 №58/594 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

 

Держнаглядохоронпраці 20.10.94 Наказ №107. Зареєстрований 13.03.95 №58/594 мін'юст України; Зміна: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007 р. N 232; Зареєстр. в Мінюст України 25.10.2007 р. за N 1207/14474;

НПАОП 0.00-5.22-01 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів

 

Затв. наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України від 22.01. 2001 р. № 13/18. Зареєстр.о в Мінюсті України 2.02.2001 р. за № 101/5292

НПАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням

 

Держнаглядохоронпраці 01.09.99 Наказ №74/157. Зареєстрований 15.09.99 №621/ 3914 мін'юст України.

НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

 

мінпраці України 05.06.01 Наказ №254. Зареєстрований 20.07.01 №615/ 5806 мін'юст України.

НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 616/5807

НПАОП 0.00-5.24-01 Инструкция по охране труда при выполнении монтажных работ инструментами и приспособлениями

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 616/5807

НПАОП 0.00-5.25-01 Инструкция по охране труда при выполнении работ пороховыми инструментами

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 617/5808

НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 617/5808

НПАОП 0.00-5.26-01 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на высоте

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 618/5809

НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

 

мінпраці України 05.06.2001 Наказ № 254. мін’юст України Зареєстровано20.07.2001 № 618/5809