Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НПАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества

 

Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 Наказ № 103. Вважати такими, що не застосовуються на територiї України “Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности”, затверджені Мiнiстерством хiмiчної промисловостi та Мiнiстерством нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi СРСР 31.01.72 р. та інші галузеві правила по статичній електриці.

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

 

Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 Наказ № 103. Вважати такими, що не застосовуються на територiї України “Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности”, затверджені Мiнiстерством хiмiчної промисловостi та Мiнiстерством нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловостi СРСР 31.01.72 р. та інші галузеві правила по статичній електриці.

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

 

Затверджено: наказ Мінпраці України від 05.06.2001 р. № 252

НПАОП 0.00-1.31-99 Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин

 

Держнаглядохоронпраці України 10.02.1999 Наказ № 21. Зареєстр. в Мінюсті України 17.06.1999 р. за № 382/3675

НПАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

 

Держнаглядохоронпраці України 10.02.1999 Наказ № 21. Зареєстр. в Мінюсті України 17.06.1999 р. за № 382/3675

НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

 

Держнаглядохоронпраці України 22.05.97 Наказ №145

НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

 

Держнаглядохоронпраці України 22.05.1997 Наказ № 145

НПАОП 0.00-1.33-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

 

Держнаглядохоронпраці України 31.05.1994 Наказ №54.

НПАОП 0.00-1.33-94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

 

Держнаглядохоронпраці України 31.05.1994 Наказ № 54

НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом

 

Держгіртехнагляд СРСР 31.08.1971 В реестре НПАОП этот документ носит название «Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом»

НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 05.09.2003 р. № 173. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 05.09.2003 р. № 173. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 р. № 232, зареєстрований в Мінюст України 09.01.2004 р. за № 1262/8583. Із змінами: наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.10.2007 р. N 230

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 р. № 232, зареєстровано в мін'юст України 30.12.2003 р. за № 1262/8583. Із змінами: наказ Держнаглядохоронпраці України N 230 від 01.10.2007 р. НПАОП 0.00-1.36-03 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 р. № 232, зареєстровано в Мін'юст 30.12.2003 за № 1262/8583. Із змінами: наказ Держгірпромнагляд від 01.10.2007 р. № 230. НПАОП 0.00-1.36-03 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-1.37-04 Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування

 

Держнаглядохоронпраці України 10.09.2004 Наказ № 200. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах

 

Затверджено: Наказ Держнаглядохоронпраці України 01.02.2005 № 22, зареєстровано в міністерстві юстиції України 17.02.2005 р. за № 245/10525. Зміни: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6.11.2007 року N 251, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 р. за N 1289/14556

НПАОП 0.00-1.39-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных пунктов изготовления гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ заводского производства на предприятиях, ведущих взрывные работы

 

Держгіртехнагляд СРСР 21.09.1988

НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.05.1986

НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых

 

Держгіртехнагляд СРСР, 27.05.86 . Попереднє позначення НПАОН 45.21-1.01-86 виключено з КВЕДу у зв’язку з дублюванням, наказ Держгірпромнагляду від 10.04.2013 р. № 59

НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

 

Держгіртехнагляд СРСР 06.09.1988

НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 6 червня 2008 року N 129 Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2008 р. за N 697/15388;

НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов

 

мінхіммаш СРСР 08.07.1985

НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 20.08.1969 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин»

НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

 

ВО «Союзсільгосптехніка» 1970

НПАОП 0.00-1.47-68 Правила проектирования и безопасной эксплуатации установок, работающих со щелочными металлами

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 21.09.1968; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року документ має назву "Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами"- інформація Норматив-PRO;

НПАОП 0.00-1.48-91 Правила по охране труда при холодной обработке металлов

 

міноборонпром СРСР 27.11.1991 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила охорони праці при холодній обробці металів»

НПАОП 0.00-1.49-09 Правила охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів

 

Зтверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 29.07.2009 N 115; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 р. за N 790/16809

НПАОП 0.00-1.49-74 Правила техники безопасности и промышленной санитарии для производств суховальцованных паст, нитролинолеума, нитролинолеумной мастики, нитролаков,нитромастик, целлулоида и изделий из него,пластических масс,синтетических смол, электроизоляционных материалов и технической резины

 

мінмашинобудування СРСР 22.04.1974 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки і промислової санітарії для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів»

НПАОП 0.00-1.50-74 Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини

 

ЦК профспілки робітників суднобудування 1974

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок

 

Держагропром СРСР 27.02.1988 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок»

НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов

 

Держгіртехнагляд СРСР 09.08.1977 В реестре НПАОП этот документ носит название «Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів». . Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий

 

Держгіртехнагляд СРСР 22.12.1987 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств»

НПАОП 0.00-1.54-93 Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

 

Держнаглядохоронпраці України 28.02.1993.

НПАОП 0.00-1.55-77 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания

 

Держкомпраці СРСР 07.01.1977

НПАОП 0.00-1.57-12 Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах

 

Затверджено: Наказ МНС України від 03.04.2012 р. № 661, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 р. за № 633/20946

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05.04.2012 р. N 671, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за N 641/20954

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

 

Утверждены Госгортехнадзором СССР 27 ноября 1987 года, согласованы с ВЦСПС 12 ноября 1987 года. В Покажчику НПАОП цей документ має назву: "Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

 

Госгортехнадзор СССР 30.08.1966 р. Изменения: 11.07.1972 р.

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 р. N 1387, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за N 10/22542

НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха

 

Держгіртехнагляд СРСР 12.04.1988 В реестре НПАОП этот документ носит название НПАОП 24.1-1.30-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» Змінено позначення (перенесено до іншого розділу) на НПАОП 0.00-1.65-88, наказ Держгірпромнагляд від 10.04.2013 р. № 59

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

 

Затверджено: Наказ N 355 від 12.06.2013 р.

НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 18.07.2013 № 469, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 р. за № 1320/23852

НПАОП 0.00-1.70-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов

 

Держгіртехнагляд СРСР 05.03.1971 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів» Позначення НПАОП 60.3-1.15-71 замінено на НПАОП 0.00-1.70-71, наказ Держгірпромнагляд від 12.03.2014 р. N 37

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року N 966, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за N 327/25104

НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 13.02.2014 № 149, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2014 р. за № 421/25198

НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2014 р. N 755, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2014 р. за N 1438/26215

НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

 

Затверджено: наказ Міненерговугілля України 19.01.2015 р. N 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2015 р. за N 127/26572

НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 січня 2015 року N 21, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2015 р. за N 124/26569

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 травня 2015 року N 285, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за N 674/27119

НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 23 грудня 2016 року N 1592, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2017 р. за N 129/29997

НПАОП 0.00-1.78-17 Правила охорони праці в архівних установах

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 18 квітня 2017 року N 634, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2017 р. за N 870/30738

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 19 січня 2018 року N 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за N 244/31696

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 05 березня 2018 року N 333, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2018 р. за N 433/31885

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 15 травня 2018 року № 704, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 666/32118

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 27 серпня 2018 року № 1220, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за № 1082/32534

НПАОП 0.00-2.01-99 Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями

 

Кабінет міністрів України Постанова №524

НПАОП 0.00-2.03-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда

 

Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам, Президиума всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 7 января 1977 года N 4/П-1. С изменениями: постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18.08.1980 г. N 240/П-9, от 05.11.1981 г. 311/П-10, от 06.05.1987 г. N 283/П-5, от 28 .12.1987 г. N 774/П-13. В реестре НПАОП этот документ носит название «Перелік виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат

 

Постанова Кабінету міністрів України № 994 від 27.06.2003 року. Із змінами: постанова КМУ N 321 від 30.03.2011 року, N 76 від 11.02.2016 р. Стара назва: НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88. Зміни: постанова КМУ від 28 лютого 2018 р. N 134

НПАОП 0.00-3.01-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

 

Держнаглядохоронпраці України 10.06.98 Наказ №117, зареєстрований 14.07.98 №449/ 2889 мін'юст України.* Розділ 5 "Водне господарство" відмінений, його замінює НПАОП 0.00-3.08-09 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства", затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 жовтня 2009 р. N 169, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033. У зв'язку з цим Розділи 6 - 7 вважати відповідно розділами 5 - 6

НПАОП 0.00-3.01-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства

 

Держнаглядохоронпраці України 10.06.1998 Наказ № 117, зареєстровано в мін’юст України 14.07.1998 № 449/2889. * Розділ 5 "Водне господарство" відмінений, його замінює НПАОП 0.00-3.08-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 жовтня 2009 р. N 169, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033. У зв'язку з цим Розділи 6 - 7 вважати відповідно розділами 5 - 6

НПАОП 0.00-3.02-90 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства

 

Держкомпраці СРСР 1990. Розділ ІІІ "Газове господарство" відмінений, чинний НПАОП 0.00-3.16-12 "Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості"

НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств

 

Утвержден: приказ от 12.02.1981 г. № 47/П-2 Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС. С дополнениями и изменениями этих органов: постановления от 21.08.1985 г. № 289/П-8 и от 06.11.1986 г. № 476/П-12. Розділ 1 відмінений: його замінює НПАОП 0.00-3.07-09 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості"

НПАОП 0.00-3.04-80 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты членам добровольных газоспасательных дружин и добровольных вспомогательных горноспасательных команд

 

Держкомпраці СРСР 20.02.1980 Постанова №43/П-2 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд»

НПАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

 

Затв. наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 29.03.2007 р. N 65. Зареєстр. в Мінюст України 11.04.2007 р. за N 328/13595; Включено до державного реєстру НПАОП 18.04.07р №360

НПАОП 0.00-3.06-22 О выдаче мыла на предприятиях

 

Постановление НКТ РРФСР от 26.08.1922 года N 383. Разъяснение от 22.07.1924 г. N 328/433. Разъяснение от 14.09.1926 г. В Реєстрі НПАОП цей документ має назву НПАОП 0.00-3.06-22 "Про видачу мила на підприємствах "

НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 р. N 62, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 р. за N 424/16440

НПАОП 0.00-3.07-79 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности

 

Затверджено: постанова Держкомпраці СРСР від 01.08.1979 №344/П-7. Зміни: постанова від 21.08.1985 р. №289/П-8. В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості » Розділ I "Горнодобывающая промышленность" та розділ II "Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, агломерация, извлечение металлов и сплавов" відмінені: їх замінює НПАОП 0.00-3.10-08 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості"

НПАОП 0.00-3.08-02 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

 

Постанова Кабінету міністрів України від 11.07.2002 року № 956 діє з 01.10.2002 року. Із змінами: постанова КМУ N 1097 від 23.12.2015 р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-3.08-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 жовтня 2009 р. N 169; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2009 р. за N 1017/17033

НПАОП 0.00-3.09-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 01.11.2004 р. №241, зареєстровано в Мін'юст України 29.12.2004 за № 1663/10262. Зміни: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02.10.2007 р. N 234, зареєстровано в Мінюст України 08.10.2007 р. за N 1151/14418;

НПАОП 0.00-3.10-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств

 

Держкомпраці СРСР 1980. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 0.00-3.11-94 Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

 

Держнаглядохоронпраці України 13.10.1994 Наказ №103

НПАОП 0.00-3.12-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций материально-технического снабжения

 

Затверджені: постанова Держкомпраці СРСР від 12.02.1981 р. №47/П-2. Зміна: постанова від 21.08.1985 р. №289/П-8 . У Реєстрі 2006 року записаний як НПАОП 0.00-3.10-80 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання »

НПАОП 0.00-3.13-01 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

 

мінпраці України 28.12.2001 Наказ № 362. мін’юст України Зареєстровано: 27.03.2001 № 277/5468