Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Лист N 16067/0/2-09 від 24.12.2009 р. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 3412-08/39759-07 від 27.11.2015 р. Щодо видачі роботодавцем мийних і знешкоджувальних засобів працівнику

 

Лист N 4284 від 16.04.2009 р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Лист N 568 від 31.01.2004 р. Щодо проведення перевірок державними інспекціями охорони праці

 

Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва

Лист N 5811 від 10.07.2008 р. Щодо оприлюднення переліку органів виконавчої влади, діяльність яких підпадає під сферу дії Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Лист N 5929/6/17-0516 від 12.09.2001 р. Про віднесення до компенсаційних виплат сум грошової компенсації вартості молока, що надається за встановленими нормами працівникам, зайнятим у шкідливих умовах праці

 

Державна податкова адміністрація України

Лист N 7045/6/15-1215 від 20.04.2012 р. Щодо віднесення витрат на охорону праці, техніку безпеки до складу загальновиробничих витрат

 

Лист N 969/922/216 від 21.10.2010 р. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України

 

МВ 22959884.001-2004 Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників

 

погодж. Держнаглядохоронпраці України, 2004

МОП-СУОП 2001 Керівництво з систем управління охороною праці

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 2,3-2004

МОТ-СУОТ 2001 Руководство по системам управления безопасностью и охраной труда

 

Международное бюро труда. Женева

Наказ N 109 від 03.12.2019 р. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних

 

Наказ N 115 від 26.12.2011 р. Про видачу дозволів

 

Наказ N 1231 від 27.10.2016 р. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці

 

Наказ N 140 від 15.10.2013 р. Про деякі нормативно-правові акти

 

Наказ N 159 від 20.08.2010 р. Про вдосконалення проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

 

Наказ N 172 від 06.08.2007 р. Про деякі зміни в системі організації державного нагляду та обліку нещасних випадків

 

Наказ N 223 від 17.07.2007 р. Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці

 

Державний комітет статистики України

Наказ N 23 від 09.02.2011 р. Про підсумки роботи Держгірпромнагляду за 2010 рік та завдання на подальше вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці

 

Наказ N 250 від 01.12.2010 р. Про затвердження Плану роботи Держгірпромнагляду на 2011 рік

 

Додатки 2 , 3 не приводяться

Наказ N 28 від 13.02.2012 р. Про упорядкування обліку та процедури розслідування нещасних випадків

 

Наказ N 3 від 06.01.2016 р. Про здійснення відомчого контролю за станом охорони праці

 

Наказ N 36 від 22.02.2010 р. Про затвердження Зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2010 рік

 

Наказ N 37 від 12.03.2014 р. Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду України від 12.04.2012 N 74

 

Наказ N 577 від 13.03.2012 р. Про скасування наказів стосовно НПАОП

 

Додатково дивіться лист Держгірпромнагляду України від 04.04.2012 р. N 2744/0/4.2-6/6/12 "Про здійснення наглядової діяльності"

Наказ N 614 від 13.12.2004 р. Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці

 

Наказ МОЗ України від 13.12.2004 року № 614, Зареєстровано в Мінюсті України 23.02.2005 р. за №260/10540. Із змінами: наказ МОЗ України від 19.04.2011 року N 224 Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2004 N 614

Наказ N 677 від 05.04.2012 р. Про скасування Правил безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

 

Наказ N 709 від 15.12.2014 р. Про запровадження сертифіката газодимозахисника

 

Затверджує: порядок сертифікації газодимозахисників органів та підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, сертифікат газодимозахисника ДСНС України

НАОП 1.1.10-6.11-87 Інструктивні вказівки з техніки безпеки при експлуатації механізмів, змонтованих на базі тракторів

 

міненерго СРСР 06.10.1987

НАОП 1.7.00-4.02-87 Положення про відомчий контроль за впровадженням і додержанням стандартів безпеки праці на підприємствах і в організаціях системи мінлегпрому СРСР

 

мінлегпром СРСР 21.04.1987

НАОП 1.7.00-4.03-78 Типове положення про кабінет охорони праці на підприємствах і в організаціях системи мінлегпрому СРСР

 

мінлегпром СРСР 15.11.1978

НАОП 1.8.10-5.60-90 Типові інструкції з охорони праці для робітників основних галузевих професій виготовлення виробів з пластмаси та картону

 

Союзпарфумерпром 1990

НАОП 1.8.10-5.63-83 Інструкція по прийманню підприємств після капітального ремонту щодо стану техніки безпеки та виробничої санітарії

 

мінхарчопром СРСР 09.02.1983

НАОП 8.0.10-3.01-84 Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций системы Госснаба СССР

 

Держпостач СРСР 1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР»

НАОП 8.5.10-4.04-88 Положение о режиме труда работников виброопасных профессий в организациях Министерства геологии СССР

 

мінгеології СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про режим праці працівників вібронебезпечних професій»

НАОП 9.2.10-5.02-83 Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

мінвуз СРСР 01.08.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»

НАПБ Б.07.014-2012 Методика формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України 03.01.2012 N 1/2/1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 р. за N 45/20358. Із змінами: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 01.06.2012 № 867/661/658

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 р. N 132; Зареєстр. в Мінюст України 9.07.2007 р. за N 784/14051. НПАОП 0.00-1.01-07 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 01.09.2008 N 190; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за N 937/15628

НПАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

 

Держгіртехнагляд України 03.11.99 Наказ № 208. мінпраці України Зміни: 25.06.2001 Наказ № 275.

НПАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

 

мінпраці України 20.08.2002 Наказ № 409. діє з 01.10.2002.

НПАОП 0.00-1.03-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

 

мінпраці України 20.08.2002 Наказ № 409. діє з 01.10.2002.

НПАОП 0.00-1.03-06 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

 

Затв. наказ МНС України від 14.06.2006 р. № 363. Зареєстр. Мін'юст України за № 761/12635.

НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

 

Держгірпромнагляд 28.12.2007 Наказ № 331; Зареєстровано: 04.04.2008 № 285/14976 Мін’юст України;

НПАОП 0.00-1.05-54 Правила устройства, содержания и освидетельствования наклонных рельсо-канатных подъемников (фуникулеров)

 

Держгіртехнагляд СРСР 07.12.1954. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів)"

НПАОП 0.00-1.06-77 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1977. мін’юст України Зареєстровано: 09.02.2004 № 1262/8583. В реестре НПАОП этот документ носит название "Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів"

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

 

Держнаглядохоронпраці України 18.10.1994 Наказ № 104. Держнаглядохоронпраці України; Змінa 1: 11.07.1997 Наказ № 183. мінпраці України; Зміна 2: 22.03.2002 Наказ № 161

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

 

Держнаглядохоронпраці України 18.10.1994 Наказ № 104. Держнаглядохоронпраці України Змінa 1: 11.07.1997 Наказ № 183. мінпраці України Зміна 2: 22.03.2002 Наказ № 161

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

 

Держнаглядохоронпраці України 26.05.1994 Наказ № 51. Зміни 1: 11.07.1997 Наказ № 182. Зміни 2: 22.03.02 Наказ № 161

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

 

Держнаглядохоронпраці України 26.05.1994 Наказ № 51. Зміни 1: 11.07.1997 Наказ № 182. Зміни 2: 22.03.02 Наказ № 161

НПАОП 0.00-1.09-04 Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей и других технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования

 

Держнаглядохоронпраці України 01.07.2004 Наказ № 163. Зареєстр. мін’юст України 15.07.2004 №888/9487

НПАОП 0.00-1.09-04 Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Держнаглядохоронпраці України 01.07.2004 Наказ № 163. Зареєстр. мін’юст України 15.07.2004 №888/9487

НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

 

Затв. наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.01.2007 р. N 5, Зареєст. Мінюст України 27.01.2007 р. за N 66/1333; ; Включено до державного реєстру НПАОП 1.02.07р №351

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України 08.09.98 N 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за N 636/3076. Із змінами: наказ Мінпраці та соцполітики N 131 від 06.03.2002, наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 231 від 01.10.2007

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках

 

міненерго СРСР 08.02.1984. мін’юст України Зареєстровано: 15.05.1998 № 318/2758

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

 

Небхідно продовжити або переробити до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р.; Держгіртехнагляд СРСР 07.12.1971

НПАОП 0.00-1.14-70 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах

 

Небхідно продовжити або переробити до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р.(скасовано). Утв. Госгортехнадзором СССР 28.12.70. Внесены изменения и дополнения в 1974 и 1986 гг. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

 

наказ Держкомпромбезпеки, охоронпраці та гірничого нагляду України від 27.03.2007р. N 62; Зареєстр. в Мінюст України 4.06.2007 р. за N 573/13840

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила аттестации сварщиков

 

Держнаглядохоронпраці України 19.04.1996 Наказ № 61. Зареєстр. мін’юст України 31.05.1996 №262/1287

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

 

Держнаглядохоронпраці України 19.04.1996 Наказ № 61. Зареєстр. мін’юст України 31.05.1996 №262/1287

НПАОП 0.00-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах

 

Держгіртехнагляд 25.03.1992. Держнаглядохоронпраці України Змінa 1: 31.03.1994 Наказ №28. Держнаглядохоронпраці України Змінa 2: 01.01.1997 Наказ № 171(см. Требования безопасности к зарядному, доставочному и смесительному оборудованию (Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змiшувального устаткування))

НПАОП 0.00-1.18-98 Правила устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов

 

Держнаглядохоронпраці України 11.09.1998 Наказ №183. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.18-98 Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

 

Держнаглядохоронпраці України 11.09.1998 Наказ №183. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

 

Затвердж. Наказом Держгірпромнагляду 03.07.2008р. N 156; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 8.08.2008р. за N 729/15420

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины

 

Держнаглядохоронпраці України 01.10.1998 Наказ № 254. Зареєстрований 15.05.98 №318/ 2758 мін'юст України

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

 

Держнаглядохоронпраці України 01.10.1998 Наказ № 254. Зареєстрований 15.05.98 №318/ 2758 мін'юст України

НПАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

 

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 23 травня 2007 р. N 110; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 р. за N 1389/14656

НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 31.12.2008р. N 308; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 3.02.2009 р. за N 103/16119. НПАОП 0.00-1.22-08 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 N 61; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2010 р. за N 356/17651. Зміни: наказ Мінсоцполітики 21 грудня 2017 року N 2009

НПАОП 0.00-1.25-10 Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.07.2010 N 138; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 р. за N 664/17959

НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С

 

Держнаглядохоронпраці України23.07.1996 Наказ № 125. мін’юст України Зареєстровано: 05.11.1996 № 655/1680. Держнаглядохоронпраці України Зміни: 25.07.1997 Наказ № 206. мін’юст України Зареєстровано: 28.08.1997 №355/2159; Зміни: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1.10.2007р. N 231; Зареєстр. Мінюст України 18.10.2007 р. за N 1190/14457;

НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С

 

Наказ Держнаглядохоронпраці України № 125 від 23.07.1996р., зареєстровано мін’юст України 05.11.1996 р. № 655/1680. Зміни: наказ № 206 від 25.07.1997 р., від 01.10.2007 р. N 231. НПАОП 0.00-1.26-96 скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

 

Держкомнаглядохоронпраці України 6.05.1997 р. № 118. Зареєстр. в мін’юст України 2.09.1997 р. за № 374/2178. Зміни та доповнення до Правил атестації фахівців неруйнівного контролю, затв. наказом від 23.07.96 р. N 126

НПАОП 0.00-1.27-97 Правила аттестации специалистов неразрушительного контроля

 

Держкомнаглядохоронпраці України 6.05.1997 р. № 118. Зареєстр. в мін’юст України 2.09.1997 р. за № 374/2178. Зміни та доповнення до Правил атестації фахівців неруйнівного контролю, затв. наказом від 23.07.96 р. N 126

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

 

Затверджено Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 N 65 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за N 293/17588