Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Стережіться ангіни влітку

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 2-2005

Канада, провінція Онтаріо: відшкодування шкоди травмованому

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

Забезпечення безпеки праці відповідно до закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

Визначення чутливості вибухових речовин до удару за стандартами України та Євросоюзу

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

Якість роботи спеціальних комісій з розслідування , нещасних випадків на виробництві підконтрольна

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2005

Пояснення щодо віднесення витрат на медогляди

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності при поводженні з вибуховими матеріалами місцевого приготування

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2004

Профзахворювання й інші розлади здоров'я, спричинені впливом фізичних, біологічних факторів і хімічних речовин

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-2004

Як надати першу долікарську допомогу

 

Безпека життєдіяльності, № 12, 2003

Визначення критичного діаметра заряду для малочутливих вибухових речовин

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 2-2004

Про стан технічного регулювання в Україні

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 3-2004

Модель проведення розслідування причин нещасного випадку

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 4-2004

Перелік примірних інструкцій з охорони праці

 

Інформаційний бюлетень з охорони праці 4-2004

Микроклимат помещения - залог здоровья работников

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» № , 2002

Проблемы электробезопасности в правилах устройства электроустановок

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №7, 2002

Взрывобезопасность кислородных баллонов

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8, 2002

Вплив комп’пютера на організм людини

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8, 2002

Провина і покарання потерпілих

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10, 2002

Зменшити пилове навантаження

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №10, 2002

Как отстранить от работы работника в состоянии опъянения?

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №8, 2002

О выплатах компенсаций и помощи гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

 

Науково-виробничий журнал «Охорона праці» №11, 2002

Основні принципи охорони праці та техніки безпеки

 

Інформаційний бюлетеннь охорони праці 2003р

Нове в розслідуванні, обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 

Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва

 

Посадова Інструкція головного інженера машинобудівного підприємства

 

Наряд на виконання робіт підвищеної небезпеки

 

Приблизна шкала матеріального заохочення робітників

 

Обов'язки з охорони праці бригадира та робітників

 

Про розслідування аварій на виробництві

 

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

 

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

 

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

 

Журнал оперативного контролю за станом охорони праці

 

Приблизний перелік питань, які підлягають перевірці на першому ступені контролю за станом охорони праці

 

Инструкция по заполнению Карты условий труда при проведении аттестации рабочих мест

 

Зі змінами та доповненнями, які внесені раз'ясненням Міністерства праці України, Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1993 року № 06-960

Карта обліку мікротравм

 

Карта обліку виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

 

Карта обліку осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки

 

Карта обліку працівників, які підлягають медичним оглядам

 

Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 05.11.2014 року N 565, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2014 р. за N 1498/26275

Типовая инструкция по охране труда для проведения вводного инструктажа

 

Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности

 

Типовая инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных цехов и территории

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере

 

Должностная инструкция инженера по охране труда

 

Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах)

 

Інструкція про заходи пожежної безпеки у приміщеннях охорони

 

Инструкция по охране труда для пользователей и операторов ЭВМ (персональных компьютеров и компьютерных станций, автоматизированных рабочих мест)

 

Инструкция по охране труда при работе на копировальных аппаратах

 

Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках

 

Инструкция по охране труда при работе с ПЭВМ и видео-дисплейными терминалами

 

Инструкция по охране труда при эксплуатации аппаратов и сосудов под давлением (компрессорных установках)

 

Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

 

Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ 18.11.2005 № 383; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 року за № 1451/11731, Про затвердження Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Зміни: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 9 липня 2009 року N 261 Про затвердження Змін до Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 N 383

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2010 року

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 07.07.2009 № 109 Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці (З таблицею співставлення сучасних та попередніх позначень нормативно-правових актів з охорони праці); (у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 09.10.2009 № 168); У редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.02.2010 № 37; У редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 09.07.2010 № 130;

Положення про Почесну грамоту Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 травня 2008 року N 116 Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держгірпромнагляду; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2008 р. за N 525/15216

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

 

Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 червня 2008 р. N 428 Про затвердження Керівництва зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на жовтень 2013 року

 

Затверджено: наказ Держгірпромнагляд від 24.10.2013 № 148

Порядок проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. N 182

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Постанова Кабінет Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413. Із змінами: постанова КМУ від 16 січня 2013 р. N 67, від 18 грудня 2017 р. N 1103

Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

 

Минлегпром СССР 29.02.1984;

Правила перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджено: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 25.11.2008 N 1430 Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та Правил перевезення наливних вантажів, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 р. за N 180/16196. Із змінами: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 року, від 21.03.2012 року N 177, від 05.11.2014 р. N 565, від 25 квітня 2017 року N 156, від 04.12.2017 р. N 419

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

Методичні вказівки по організації та здійсненні державного нагляду за підприємствами, які експлуатують об'єкти котлонагляду і підйомні споруди

 

Затверджено: Наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.09.03 р. № 161

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями

 

КМУ, постанова від 24 березня 2004 р. N 368. Із змінами: постанова КМ №297 від 02.04.2009, від 29.05.2013 р. N 380

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1262. Із змінами: постанова КМУ N 76 від 11.02.2016 р.

Технічний регламент засобів індивідуального захисту

 

Постанова Кабінету Міністрів України 27.08.2008 р. № 761. Із змінами: постанова КМУ від 20.07.2011 р. N 777, від 08.04.2013 р. N 235, N 76 від 11.02.2016

Регламент технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на продовжуваний строк безпечної експлуатації, після закінчення граничного строку експлуатації

 

Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.11.2004 N 258

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149

 

Наказ Держспоживстандарту України від 3 серпня 2010 року N 335

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. N 35. Із змінами: постанова КМУ N 632 від 28.08.2013 р., N 76 від 11.02.2016 р., від 4 липня 2018 р. N 814

Технічний регламент безпеки машин та устаткування

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 933. Із змінами: постанова КМУ від 08.04. 2013 р. N 235

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України

 

Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 408/2011. Із змінами: Указ Президента України від 6 грудня 2012 року N 685/2012

Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості

 

Наказ 04.07.2007 N 370; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 р. за N 902/14169

Конвенція про запобігання великим промисловим аваріям N 174

 

Ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 174 1993 року про запобігання великим промисловим аваріям" від 15 лютого 2011 року N 3020-VI

Конвенція про безпеку та гігієну праці на шахтах N 176

 

Ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 176 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах" від 15 лютого 2011 року N 3021-VI