Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок

 

Держкомітет Ради міністрів СРСР з питань продовольтва 27.09.1990 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок»

НПАОП 45.2-2.01-04 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

На виконання постан. КМУ від 22.9.2004 року № 1243; Накази Держбуду від 18.10.2004 №191, 27.01.2005 №21; Зміни: Постан. КМУ від 31.01.2007р. N 88 та від 26.09.2007 р. N 1182;

НПАОП 45.2-2.01-08 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Кабінет Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534); Кабінет Міністрів України, постанова від 29 грудня 2009 р. N 1424 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі). Зміни: Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 90 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва. Зміни: постанова КМУ від 27 січня 2010 р. N 160 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ; Включає Додатки форм документів: Сертифікат відповідності; Заява про видачу сертифіката відповідності; Акт готовності об'єкта до експлуатації; Відмова у видачі сертифіката відповідності; Із змінами: Постанова КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1218 Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України

 

Затверджено: Міністерство охорони здоров'я України, наказ від 14.07.1997 р. № 208. Введені в дію Постановою Головного державною санітарного лікаря України Першого заступника міністра охорони здоров'я України від 01.12.1997 р. № 62 З доповненням: ДГН 6.6.1- 6.5.061-2000 Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

ОБУВ 5203-90 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных еществ в воздухе рабочей зоны

 

Зам. Главного Госсанврача СССР 7.12.1990 г. N 5203-90

ОМД 00120253.001-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу

 

погодж. Держнаглядохоронпраці України, 2005

ОМД 13801244.001-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів

 

погодж. Держнаглядохоронпраці України, 2005

ОМД 33497324.003-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) стрілових самохідних і залізничних кранів

 

погодж. Держнаглядохоронпраці України, 2005

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

 

Утв. Председателем Госком СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 4.08.1986 г. № 192. Согл. Госстроем СССР 7.01.1986 г. № ДП-76-1. Согл. Минздравом СССР 7.02.1986 г. № 04-4/259-4.

ОСТ 1.42095-80 Роботи електрозварювальні. Загальні вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1980

ОСТ 1.42171-83 Обязанности и ответственность руководителей объединений, предприятий и структурных подразделений по охране труда. Основные положения

 

мінавіапром СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Обов'язки і відповідальність керівників об'єднань, підприємств і струкурних підрозділів з охорони праці. Основні положення»

ОСТ 1.42189-84 ССБП. Процеси обробки абразивним, ельборовим і алмазним інструментами. Загальні вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1984

ОСТ 1.42377-88 ССБП. Очистка деталей механічним способом. Вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1988

ОСТ 1.80510-84 Засоби індивідуального захисту. Порядок придбання, обліку, видачі, зберігання і експлуатації

 

мінавіапром СРСР 1984

ОСТ 1.90308-81 ССБП. Роботи зі скломатеріалами. Загальні вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1981

ОСТ 1.90354-84 ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки

 

мінавіапром СРСР 1984

ОСТ 1.92091-81 ССБП. Посудини, що працюють підтиском. Установлення і експлуатація у виробничих приміщеннях

 

мінавіапром СРСР 1981

ОСТ 102-109-87 ССБТ. Кабинет охраны труда стационарный. Основные положения

 

міннафтогазбуд СРСР 1987В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Кабінет охорони праці стаціонарний. Загальні положення»

ОСТ 102-98-85 ССБТ. Управление охраной труда в бригаде. Общие положения

 

міннафтогазбуд СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Управління охороною праці в бригаді. Загальні положення»

ОСТ 108.001.25-84 Порядок изложения и согласования требований безопасности в стандартах и технических условиях

 

міненергомаш СРСР 1984В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок викладення і погодження вимог безпеки в стандартах і технічних умовах»

ОСТ 108.001.27-85 Порядок организации проведения работ с повышенной опасностью

 

міненергомаш СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок організації проведення робіт з підвищеною небезпекою»

ОСТ 108.002.15-83 Обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования в объединениях, на предприятиях и в организациях Министерства энергетического машиностроения. Марочная система

 

міненергомаш СРСР 1983В реестре ДНАОП этот документ носит название «Забезпечення безпеки при експлуатації виробничого устаткування в об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях міненергомашу СРСР. Марочна система»

ОСТ 108.004.06-83 Порядок викладення вимог безпеки праці в технічній документації

 

міненергомаш СРСР 1983

ОСТ 108.006.04-84 Метрологічне забезпечення безпеки праці. Основні положення

 

міненергомаш СРСР 1984

ОСТ 11 041.110-75 Методи вимірювання невикористаного рентгенівського випромінювання

 

мінелектронпром СРСР 1975

ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения

 

мінелектронпром СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція з охорони праці. Порядок розроблення, оформлення та користування»

ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1976. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Драбини-стрем'янки та драбини приставні. Вимоги безпеки»

ОСТ 11 091.413-80 Положення про санітарну лабораторію підприємства

 

мінелектронпром СРСР 1980

ОСТ 11 091.421-79 ССБП. Повітря робочої зони. Метод сумарного визначення вмісту бензолу, етилбензолу, діетилбензолу

 

мінелектронпром СРСР 1979

ОСТ 11 12.0002-84 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки

 

мінелектронпром СРСР 1984

ОСТ 11 296.019-78 Аероіонізатори і методи компенсації аероіонної недостатності

 

мінелектронпром СРСР 1978

ОСТ 14-17-139-84 ССБТ. Шум. Метод расчета при работе переносных и телескопных перфораторов в подземных горных выработках

 

мінчормет СРСР 1984В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Шум. Метод розрахунку при роботі переносних і телескопічних перфораторів у підземних гірничих виробках»

ОСТ 22 1612-84 Система управления охраной труда. Общие положения

 

мінбудшляхкомунмаш СРСР 1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Система управління охороною праці. Загальні положення»

ОСТ 23.4.254-85 Порядок обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними. Основные положения

 

мінсільгоспмаш СРСР 1985В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, їх утримання, експлуатації і догляду за ними. Основні положення»

ОСТ 23.4.56-73 Правила відображення в документах технологічної підготовки виробництва, засобів і пристроїв безпечного ведення робіт

 

мінсільгоспмаш СРСР 18.10.1973

ОСТ 24.006.05-81 ССБТ в Минтяжмаше СССР. Основные положения

 

мінважмаш СРСР 1981

ОСТ 24.006.05-89 Методичні вказівки. Стандартизація в галузі безпеки праці в мінважмаші СРСР. Основні положення

 

мінважмаш СРСР 1989

ОСТ 24.027.02-80 ОССБТ. Метрологическое обеспечение безопасности труда. Основные положения

 

мінважмаш СРСР 1980В реестре ДНАОП этот документ носит название «ГССБП. Метрологічне забезпечення охорони праці. Основні положення»

ОСТ 25 1129-88 ССБТ. Инструкция по охране труда. Общие требования к порядку разработки, содержанию, оформлению, учету и обращению

 

мінприлад СРСР 1988В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБТ. Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги до порядку опрацювання, змісту, оформлення, обліку при користуванні»

ОСТ 25 1147-86 Отраслевая система управления охраной труда

 

мінприлад СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Галузева система управління охороною праці»

ОСТ 25 1200-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, выдачи, пользования эксплуатации и ухода за ними

 

мінприлад СРСР 1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення робітників і службовців засобами індивідуального захисту, видачі, користування, експлуатації і утримання їх»

ОСТ 25 1250-86 Кабинет охраны труда

 

мінприлад СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Кабінет охорони праці»

ОСТ 25 1284-87 СУОТ. Планирование, организация и контроль работ по охране и обеспечению безопасности труда при монтаже, наладке и обслуживании автоматических установок пожаротушения, установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

 

мінприлад СРСР 1987В реестре ДНАОП этот документ носит название «СУОП. Планування, організація і контроль робіт з охорони і забезпечення безпеки праці при монтажі, наладці та обслуговуванні автоматичних установок охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації»

ОСТ 25 1298-88 ССБТ. Защита от статического электричества в производственных помещениях. Общие требования

 

мінприлад СРСР 1988В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Захист від статичної електрики у виробничих приміщеннях. Вимоги безпеки»

ОСТ 26-12-2009-78 ССБТ. Станции компрессорные передвижные. Требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1978В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки»

ОСТ 37.002.0922-82 ОСУОТ. Кабинет охраны труда. Основные положения

 

мінавтопром СРСР 1982В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Кабінет охорони праці. Основні положення»

ОСТ 37.002.0930-82 ОСУОТ. Основные положения

 

мінавтопром СРСР 1982В реестре ДНАОП этот документ носит название «ОСУОТ. Основные положения»

ОСТ 37.002.0932-82 ОСУОТ. Планирование работ по охране труда. Основные положения

 

мінавтопром СРСР 1982В реестре ДНАОП этот документ носит название «ОСУОТ. Планирование работ по охране труда. Основые положения»

ОСТ 37.002.0934-82 ОСУОТ. Профессиональная подготовка по охране труда. Основные положения

 

мінавтопром СРСР 1982В реестре ДНАОП этот документ носит название «ОСУОТ. Профессиональная подготовка по охране труда. Основые положения»

ОСТ 4.091.029-79 Порядок составления и согласования требований безопасности в стандартах, конструкторской и технологической документации

 

мінпромзв'язку СРСР 1979.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок підготовки і узгодження вимог безпеки в стандартах, технічних умовах і технологічній документації»

ОСТ 4.209.007-82 ССБТ. Элементы заземления. Технические условия

 

Мінпромзв'язку СРСР, Взамен ОСТ 4.209.004-78, ОСТ 4 ГО.483.000 Редакция 1-73, ОСТ 4 ГО.483.001 Редакция 1-73, ОСТ 4 ГО.773.000 Редакция 1-73В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Элементы заземления. Технические условия.»

ОСТ 4Г 0.091.275-79 ССБТ. Порядок изложения и согласования требований безопасности в отраслевых стандартах, технических условиях и технологической документации

 

мінрадіопром СРСР 1979В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Порядок викладення та погодження вимог безпеки в галузевих стандартах, технічних умовах і технологічній документації»

ОСТ 51.115-84 ССБТ. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения стандартов ССБТ, требований безопасности в стандартах и технических условиях, технических заданиях на разработку стандартов и продукции

 

мінгазпром СРСР 1984В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Порядок розроблення, узгодження, затвердження і впровадження стандартів ССБТ, вимог безпеки в стандартах, технічних умовах і технічних завданнях на розробку стандартів і продукції»

ОСТ 54 30013-83 Электромагнитные излучения СВЧ. Предельно допустимые уровни облучения. Требования безопасности

 

міністерство цивільної авіації СРСР 04.04.1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Електромагнітні випромінювання НВЧ. Граничнодопустимі рівні опромінювання. Вимоги безпеки»

ОСТ 6-28-011-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Обеспечение, выдача, эксплуатация, хранение, очистка от загрязнений и ремонт

 

мінхімпром СРСР 19.11.1984В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Забезпечення, видача, експлуатація, зберігання, очищення від забруднення та ремонт»

ОСТ 63.45-84 День охраны труда. Порядок проведения

 

Держпостач СРСР 1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «День охорони праці. Порядок проведення»

ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

 

Утв. Постан. Госгортехнадзора РФ от 16.05.03 г. № 31, Зарег. Минюст РФ 27.05.03, рег. № 4597

ПБПРМ-2006 Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів

 

Затверджено Наказ Державного комітету ядерного регулювання України 30.08.2006 N 132; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 р. за N 1056/12930

ПДУ 3206-85 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц

 

мінохорони здоров'я СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Гранично допустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц»

ПДУ 4131-86 Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей диапазона частот 0,06 - 30,0 МГц

 

мінохорони здоров'я СРСР 1986.

ПДУ 4618-88 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожи рук работающих с вредными веществами

 

мінохорони здоров'я СРСР 1988В реестре ДНАОП этот документ носит название «Гранично допустимі рівні (ПДУ) забруднення шкіри рук працюючих з шкідливими речовинами»

ПДУ 5803-91 Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот 10 - 60 кГц

 

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР 31 июля 1991 г. N 5803-91

Письмо N 32-д от 29.01.88 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда

 

Минсвязи СССР

ПІ 9.1.60-232-2003 Примірна інструкція з охорони праці під час аварійно-рятувальних робіт на скельному рельєфі

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Державна воєнізована гірничорятувальна (аварійно-рятувальна) служба. Головний штаб

ПІ 9.1.60-233-2003 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ПІ 9.1.60-301-2004 Примірна інструкція з охорони праці під час проведення аналізів складу повітря робочих зон, якості хімічного поглинача вапняного, медичного кисню, які проводяться у газоаналітичних (аналітичних лабораторіях)

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

ПІ 9.1.60-324-2004 Примірна інструкція з охорони праці під час ведення рятувальних робіт на водних об’єктах

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій; Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

ПІ 9.1.60-361-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах повені

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій; Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

Постанова N 150 від 23.04.2014 р. Питання функціонування територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції

 

Постанова N 1585 від 07.10.2003 р. Технічний регламент модулів оцінки відповідності

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585. Із змінами: Постанова КМ від 27.12.2006 N 1843, від 31 серпня 2011 р. N 920, N 708 від 18.06.2012

Постанова N 502 від 21.05.2009 р. Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року

 

Із змінами: Постанова Кабінету Міністрів України N 975 від 27.10.2010

Постанова КМУ N 1 від 14.01.2015 р. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік

 

Із змінами: постанова КМУ № 773 від 30.09.2015

Постанова КМУ N 1043 від 12.10.2011 р. Про утворення територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки

 

ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения

 

Департамент экономики машиностроения Минэкономики РФ 19.02.1998.

ПРБАС-89 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций

 

Утвержден: Министерство здравоохранения СССР 9.01.1989 г., Утвержден: Приказ Министерства атомной энергетики СССР 15.11.1989 г. № 299; В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій»