Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

24.1 Виробництво базової хімічної продукції

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

 

Издание второе, 1973; Утверждены Госгортехнадзор СССР 13 октября 1970 г.; Согласованы: с Госстроем СССР 12 октября 1970 г.; с ВЦСПС 6 апреля 1970 г.; с Министерством черной металлургии СССР 15 апреля 1970 г.; с Министерством цветной металлургии СССР 14 апреля 1970 г.; с Министерством химической промышленности СССР 1 июня 1970 г.; с Министерством пищевой промышленности СССР 24 марта 1970 г.; с Министерством медицинской промышленности 3 марта 1970 г.; с Главмикробиопромом СССР 9 марта 1970 г.

Лист N 1364 від 24.02.2007 р. Про необхідність отримання ліцензії при використанні прекурсорів (ацетон, соляна та сірчана кислоти, етиловий ефір, перманганат калію)

 

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

НАОП 1.3.11-5.02-85 Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию железнодорожных вагонов-цистерн с электрообогревом для перевозки жидкой серы

 

міндобрив СРСР 29.12.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція з експлуатації та техобслуговування залізничних вагонів-цистерн з електрообігріванням для перевезення рідкої сірки»

НПАОП 24.0-1.20-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 28.08.2013 N 600, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за N 1589/24121

НПАОП 24.0-1.21-14 Правила безпечної експлуатації наземних складів синтетичного рідкого аміаку

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2014 р. N 754, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2014 р. за N 1437/26214

НПАОП 24.1-1.01-10 Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19 серпня 2010 року N 156; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2010 р. за N 807/18102

НПАОП 24.1-1.02-81 Правила безопасности при работе с эпоксидными смолами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 17.02.1981 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безопасности при применении и хранении дихлорэтана в организациях, учреждениях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 21.04.1981 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР»

НПАОП 24.1-1.04-81 Правила безопасности при работе с хлорной кислотой и перхлоратами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президия Академии Наук СССР 16.09.1981 г. В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР»

НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

 

Затверджено: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.08.2010 N 162; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 р. за N 850/18145

НПАОП 24.1-1.08-81 Правила безопасности при работе и хранении щелочных металлов в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР 07.12.1981 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР»

НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безопасности при производстве, хранении и работе с водородом

 

Мінхіммаш СРСР 19.06.1973. НПАОП 24.11-1.09-73 виключено з КВЕДу у зв'язку з дублюванням

НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безпеки для кислотних виробництв галузі

 

мінмашинобудування СРСР 09.09.1987

НПАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта

 

Держгіртехнагляд СРСР 1981. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности

 

мінхімпром СРСР 1980

НПАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов

 

Держгіртехнагляд СРСР 27.12.1977

НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров

 

Держгіртехнагляд СРСР 24.07.1975

НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі

 

мінсудпром СРСР 1985

НПАОП 24.1-1.24-93 Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

 

Держнаглядохоронпраці України 29.10.1993 Наказ №105. Зміни: 08.02.1995 Наказ № 14

НПАОП 24.1-1.31-83 Правила безопасности при работе с таллием и его соединениями в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

 

Президія Академії Наук СРСР, 13.01.1983 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР»

НПАОП 24.1-1.32-13 Правила охорони праці на об'єктах з виробництва основної органічної продукції та полімерів

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 р. N 1413, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 р. за N 51/22583

НПАОП 24.1-1.36-13 Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

 

Затверджено: Наказ N 375 від 14.06.2013р.

НПАОП 24.1-1.37-15 Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 27 січня 2015 року N 36, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 р. за N 144/26589

НПАОП 24.1-3.17-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа

 

Держкомпраці СРСР 23.09.1980 Постанова №296/П-10. Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу»

НПАОП 24.1-5.05-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Миннефтехимпрома СССР

 

Утвержден: Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 12.05.1987 г. Согласован: ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности, Постановление от 22.12.86 № 1

НПАОП 24.1-5.06-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома. Ведомственные нормы

 

Утв. Минхимпром СССР 25.11.1986 г

НПАОП 24.1-5.07-85 Зберігання, перевезення і застосування сильнодіючих та отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі. Інструкція

 

мінсудпром СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором

 

мінхімпром СРСР 01.04.1985 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором»

НПАОП 24.1-7.28-78 ССБТ. Средства измерения расхода и давления. Требования безопасности при применении в среде газоподобного кислорода

 

мінхіммаш СРСР 1978, на терит. України подовж термін до 30.6.2007, підст. ІПС 38 с.76,2004р. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.1-7.29-82 ССБТ. Металлы и неметаллические материалы в контакте с жидким кислородом. Требования безопасности

 

мінхіммаш СРСР 1982. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.1-7.30-76 ССБТ. Установки воздухоразделительные. Общие требования безопасности при эксплуатации

 

мінхіммаш СРСР 1976. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты

 

ЦК профспілки робітників харчопрому СРСР 04.05.1970 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти»

НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды

 

Держгіртехнагляд СРСР 09.10.1973 р. (У Покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року - Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води, Держгіртехнагляд СРСР 13.10.1978 -є невірною, бо документ з такою назвою затверджував " Госгортехнадзор СССР 13 октября 1970 г.", а також в останнє " Госгортехнадзор СССР 9 октября 1973 г.", а код НПАОП 24.11-1.03-78 повинен бути НПАОП 24.11-1.03-73 - інформація Норматив-PRO);

НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 16.05.1984

НПАОП 24.11-7.28-85 ССБП. Виробництво гідридних газів. Загальні вимоги безпеки

 

мінелектронпром СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений

 

Держгіртехнагляд СРСР 23.01.1979

НПАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака

 

Держгіртехнагляд СРСР мінхімпром СРСР 19.09.1978

НПАОП 24.14-5.06-90 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії при зберіганні, застосуванні і утилізації легкозаймистих, горючих рідин, пожежо- і вибухопожежонебезпечних хімічних речовин

 

мінелектронпром СРСР, Президія ЦК галузевої профспілки 02.07.1990. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.14-7.53-84 ССБТ. Сбор, хранение, уничтожение и регенерация отходов легковоспламеняемых жидкостей (ЛВЖ). Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 24.14-7.58-78 ССБТ. Легковоспламеняющиеся, горючие, химически опасные и вредные вещества. Требования безопасности при хранении, транспортировании и примении

 

Минрадиопром СССР, 1978. У Реэстрах нормативних актів з охорони праці від 1994 - 2006рр. і в електронних версіях у назві ОСТ 4Г 0.091.241-87 допущена помилка, правильна назва ОСТ 4Г 0.091.241-78 (Норматив-PRO). Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

СП 4155-86 Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений

 

мінохорони здоров'я СРСР 1986.

ТИ 34-70-056-86 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения водорода и кислорода

 

ГНТУ электрификации и энергетики 6.06.86