Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

74.6 Слідча діяльність, забезпечення безпеки

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

 

Затверджено: наказ міністра оборони України від 31.12.96 р. № 402, зареєстр в міністерстві юстиції України 20.03.1997 р. за № 85/1889. Зміни: наказ МО України від 24.10.2016 р. N 552, від 10.05.2017 р. N 259

Сборник №1 типовых инструкций по охране труда рабочих массовых профессий предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное правление УТОГ, 11.11.1987г.;

Сборник №2 типовых инструкций по охране труда рабочих массовых профессий предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утверждаю: Центральное правление УТОГ, 11.11.1987г.;

Сборник №3 инструкций по охране труда рабочих массовых профессий швейного, трикотажного производства на предприятиях Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное правление УТОГ, 29.07.1988г.;

Положення про порядок придбання, збереження, обліку зберігання і використання бойової, нарізної зброї та боєприпасів до неї підрозділами ВОХР мінзв'язку України

 

мінзв'язку України Наказ від 12.01.96 №1

Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки

 

Затв. Постан. КМУ від 8.08.2001 р. N 952

Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 31.03.2003 N 86. Зареєстр. в Мінюст України 18.04.2003 р. за N 311/7632

Инструкция по эксплуатации станции автоматической системы водяного пожаротушения

 

НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Постанова КМУ від 17.11.2001 р. N 1539. Із змінами: Постанова КМУ N 873 від 04.06.2003 р., N 965 від 24.09.2005 р.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МНС України № 126 від 19.10.2004 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 р. за № 1410/10009 Зі змінами: наказ МНС України від 18.02.2008 р. N 128, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2008 р. за N 413/15104; наказ МНС України від 24.02.2012 р. N 537, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 414/20727

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697. Зміни: наказ МВС 15.08.2016 р. № 810, від 31.07.2017 р. N 657

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400. Зареєстрований 14.07.95 №219/ 755 мін'юст України.

НАПБ В.01.018-81/918 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій УТОС

 

Затверджено:Президія Центральн. правління УТОС 08.09.1981, Узгоджено: УПО МВС УРСР, 15.05.81 діє з: 08.09.1981

НАПБ В.01.044-90/918 Правила пожарной безезопасности для предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное Правлениея УТОГ, 08 февраля 1990г. ; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 цей документ має назву Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих, Центральне правління УТОГ, 01.06.1990

СП 2672-83 Единые санитарные правила для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости

 

мінохорони здоров'я СРСР 1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком»