Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

23 Коксохімічне, нафтопереробне виробництво та ядерне паливо

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 163. Зміни: постанова КМУ N 1006 від 09.08.2001 р., від 27 січня 2016 р. N 89

Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 24 грудня 2015 року N 234, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за N 78/28208

Типовая инструкция по охране труда для оператора автозаправочных станций

 

Типовая инструкция по безопасности труда в насосных станциях предприятий нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда при обслуживании технологических колодцев, лотков и трубопроводов на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по мерам безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением не свыше 0,07 Мпа на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря автозаправочных станций

 

Типовая инструкция по охране труда при работе с этилированным бензином

 

Типовая инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков предприятий нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда при сливоналивных операциях в резервуарных парках, на железнодорожных и автоналивных эстакадах

 

Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по общим правилам безопасности при проведении огневых работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда для машинистов насосных установок предприятий нефтепродуктообеспечения

 

Типовая инструкция по охране труда для лаборантов химического анализа на предприятиях нефтепродуктообеспечения

 

Інструкція з охорони праці для оператора заправних станцій

 

Інструкція з охорони праці для асфальтобетонника-варильника

 

Інструкція з охорони праці для робітника-асфальтобетонника

 

Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого вивантаженням бітуму (гудрону, дьогтю)

 

Інструкція з охорони праці для машиніста окислювальної установки по переробці гудрону в бітум

 

Інструкція з охорони праці під час роботи з етилованим бензином

 

Інструкція з охорони праці для автозаправника

 

Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. N 1196. Із змінами: постанова КМУ N 639 від 28.08.2013 р.

Порядок перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії

 

Затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 листопада 2009 р. N 673; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. за N 1252/17268

Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

 

Затверджено: Наказ МНС України від 30.01.2012 року № 82, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. за № 260/20573

Загальні положеняя безпеки ядерної підкритичної установки

 

Затверджено: Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.03.2012 р. N 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за N 640/20953

Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств

 

Затверджено: наказ Міністерства промислової політики України від 14.10.2005 р. N 387

Правила улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки

 

Затверджено: наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 03 квітня 2018 року N 140, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. за N 534/31986

ДНАОП 0.05-3.22-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

 

Держкомпраці СРСР 23.09.80 Постанова №296/ П-10. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань»

Наказ N 71 від 03.06.2013 р. Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища Державного агентства України з управління зоною відчуження

 

НД 306.604.95 Поводження з радіоактивними відходами. Захоронения радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки

 

мінекобезпеки України 01.08.1995 Наказ №89

НД 306.607.95 Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення

 

мінекобезпеки України 01.08.1995 Наказ №87

НД 306.608.95 Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронения твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки

 

мінекобезпеки України 01.08.1995 Наказ №88.

НПАОП 0.00-3.22-14 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06 лютого 2014 року N 116, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2014 р. за N 417/25194

НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 10 червня 2008 року N 135 Про затвердження Правил безпеки в коксохімічному виробництві; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 липня 2008 р. за N 575/15266

НПАОП 23.1-1.01-81 Правила безопасности в коксохимическом производстве

 

Держгіртехнагляд СРСР. мінчормет СРСР 06.10.1981. Зміни : 1983 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила безпеки у коксохімічному виробництві. »

НПАОП 23.1-5.01-86 Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

 

Міннафтохімпром СРСР 19.09.1986. В Покажчику НПАОП називається "Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах міннафтохімпрому СРСР"

НПАОП 23.1-5.05-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників коксохімічного виробництва

 

мінчормет СРСР, Держгіртехнагляд СРСР 1981. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 23.1-7.06-85 ССБТ. Коксовые машины. Требования безопасности

 

мінчормет СРСР 1985. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 23.2-1.02-91 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем

 

Чинний до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1 Утверждены: Госпроматомнадзором СССР, 1991 Согласованы: Постоянной комиссией Совета ВКП СССР по охране труда и окружающей среды 12 марта 1991 г. Минхимнефтепромом СССР 22 марта 1991 г. (письмо № 12-5-2/172) Государственной агрохимической ассоциацией «Агрохим» 21 марта 1991 г. (письмо № 01-3161)

НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безопасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов

 

міннафтохімпром СРСР 01.01.1973

НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях

 

міннафтохімпром СРСР 11.02.1972

НПАОП 23.2-3.25-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

Держкомпраці СРСР Держкомпраці СРСР 23.09.1980 Постанова №269/П-10. Змінa 1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 Держнаглядохоронпраці України. Змінa 2: 25.09.1998 Наказ № 193 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості »

НПАОП 23.2-3.26-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтопереробної промисловості

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 27.05.2013 N 278, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2013 р. за N 926/23458

НПАОП 23.2-5.03-83 Інструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств міннафтохімпрому СРСР

 

міннафтохімпром СРСР 1983

ОПБЗ-83 Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов

 

Держкоматоменерго СРСР 02.09.1983.

ПБЯ 04-74 Правила ядерной безопасности атомных электростанций

 

Держкоматоменерго СРСР 31.1 2.74.

ПБЯ 06-08-77 Правила ядерной безопасности при транспортировании отработавшего ядерного топлива

 

Держкоматоменерго СРСР 14.09.1977 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила ядерної безпеки при транспортуванні відпрацьованого ядерного палива»

ПБЯ 06-09-90 Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов

 

Держпроматомнагляд СРСР 07.02.1991.

ПБЯ РУ АС-89 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций

 

Держпроматомнагляд СРСР 12.06.1990.

ПБЯ-01-75 Правила ядерной безопасности подкритических стендов

 

Держкоматоменерго СРСР 05.08.1975 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила ядерної безпеки підкритичних стендів»

ПБЯ-2-78 Правила ядерной безопасности критических стендов

 

Держкоматоменерго СРСР 10.08.1978.

ПНАЭ Г-013-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность

 

Держатоменергонагляд СРСР 01.07.1990.

ПНАЭ Г-10-021-90 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций

 

Держатоменергонагляд СРСР 01.04.1991.

ПНАЭ Г-12-005-87 Положення про порядок розслідування та облік порушень у роботі атомних станцій

 

Держатоменергонагляд, Держкоматоменерго СРСР 08.05.1987

ПНАЭ Г-7-008-89 Правила и нормы в атомной энергетике. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

 

Держатоменергонагляд СРСР 01.01.1990.

ППБ-79 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий

 

Міннафтохімпром СРСР 23.01.1979. Небхідно продовжити або переробити до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007р. (скасовано). Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

СанПиН 42-129-11-3938-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)

 

мінохорони здоров'я СРСР 1985.

СанПиН 5206-90 Санитарные правила для катализаторных производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.

СП 1128-73 Санитарные правила проектирования и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила проектування та експлуатації ядерних реакторів дослідного призначення»

СП 1131-73 Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973.

СП 1137-73 Санитарные правила устройства и эксплуатации радиационных контуров при ядерных реакторах

 

мінохорони здоров'я СРСР 1973В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила будови і експлуатації радіаційних контурів ядерних реакторів»