Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

63.2 Функціонування транспортної інфраструктури

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций

 

Госкомнефтепродукт СССР 27.03.1986 г.

Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда /IV издание/

 

Утвержден: Всесоюзным объединением "Союзсельхозтехника" Совета Министров СССР 21 декабря 1974, Министерством сельского хозяйства СССР 24 декабря 1974, Министерством машиностроения для животноводства и кормопроизводства СССР 22 ноября 1974, Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 31 декабря 1975; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р. документ має назву: НАОП 1.4.40-6.01-78 Єдині вимоги до конструкції тракторів і сільськогосподарських машин з безпеки і гігієни праці, Мінсільгоспмаш СРСР 1978;

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів

 

Затв. Наказ Держспоживстандарту України 26.12.2005 N 373

Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів

 

Затв. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31.12.2003 N 276. Зареєстр. Мінюсті України 27.04.2004 р. за N 545/9144

Положение об основных обязанностях по технике безопасности и охране труда должностных лиц организаций треста Союзлифтмонтаж

 

Союзлифтмонтаж 20.11.1984

Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика

 

Інструкція з охорони праці для акумуляторника

 

Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту автомобілів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання шиномонтажних робіт

 

Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту дорожньо-будівельних машин

 

Інструкція з охорони праці для вулканізаторника

 

Інструкція з охорони праці для ліфтера

 

Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщиков

 

Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и ремонте городских дорог, работе на асфальтобетонных заводах и производственных базах дорожных организаций

 

Министерствj жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11.06.1976 г.

Наказ N 371 від 15.10.2009 р. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 276

 

НАОП 1.4.40-1.04-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта

 

мінсільгоспмаш СРСР 01.10.1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві правила безпечної експлуатації внутрішньозаводського транспорту»

НПАОП 63.2-1.25-07 Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

 

наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 16.05.2007 р. N 105; Зареєстр. в Мінюст України 31.05.2007 р. за N 562/13829

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 28.12.2009 N 216 , Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за N 218/17513

НПАОП 63.21-1.05-91 Правила по охране труда работников военизированной охраны Министерства путей сообщения

 

міністерство шляхів СРСР16.04.1991. В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони міністерства шляхів сполучень»

НПАОП 63.21-1.12-07 Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів

 

Затв. наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 12.03.2007 р. №44. Зареєстр. Мінюст України 3.04.2007 р. за N 304/13571; Включено до державного реєстру НПАОП 17.04.07р №357

НПАОП 63.21-1.17-08 Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

 

Затверджено: наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 54, зареєстровано: Мінюст України 21.04.2008 за № 340/15031

НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

 

Затверджено: наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 12.03.2007 р. №43, зареєстровано в Мінюст України 3.04.2007 р. за N 303/13570. Включено до державного реєстру НПАОП 17.04.07 р. №358

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.12.2008 N 292; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24.01.2009 р. за N 73/16089

ОСТ 25 1292-88 Организация безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта и дорог

 

мінприлад СРСР 1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Організація безпечної експлуатації внутрішньозаводського транспорту і доріг»