Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

63.1 Оброблення і складування вантажів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту

 

Часть1 и 2. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 28.12.86. ВБН В.2.2-58.2-94/ Держкомнафтогаз України «Резервуари вертикальні сталеві для зберегання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.» відміняє розділи 1 и 4 "Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту" Чинний до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007 р. (скасовано). Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано). Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту

 

Затв. Наказ МНС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 16.12.2002 № 330. Зареєстр. в міністерстві юстиції України 4.03.2003 р. за № 179/7500

Инструкция по охране ВМ на поверхностных складах и в карьерах

 

Минчермет СССР 22.11.1974.

Инструкция по ведению погрузочно-разгрузочных работ при доставке ВВ в мягких контейнерах МКО-1,ОС

 

Минчермет СССР 22.02.1988.

Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах

 

Затв. наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29.05.2007 р. N 81; Зареєстр. в Мінюст України 11.06.2007 р. за N 605/13872

Правила охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках

 

Комитет РФ по торговле 28.06.1993.

Типовая инструкция по охране труда для машинистов-крановщиков кранов всех типов

 

Типовая инструкция по охране труда для работников, занятых на погрузке и выгрузке различных грузов с помощью кранов

 

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов

 

Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)

 

Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача

 

Інструкція з охорони праці для водія електронавантажувача

 

Інструкція з охорони праці для водія електро- та автовізка

 

Інструкція з охорони праці для машиніста стрічкового транспортера (транспортувальника)

 

Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на самопідйомних колисках

 

Інструкція з охорони праці для вантажника

 

Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

 

Інструкція з охорони праці для комірника

 

Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана

 

Інструкція з охорони праці для машиніста будівельних підйомників

 

Інструкція з охорони праці під час робіт з вантажними машинами, які керуються з підлоги

 

Інструкція з охорони праці для машиністів гідропідйомників і телескопічних вишок

 

Інструкція з охорони праці для машиніста вантажопідіймальних електролебідок

 

Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними візками

 

Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів

 

Інструкція з охорони праці для машиніста електролебідки

 

Інструкція з охорони праці для завідувача складом

 

Посадова інструкція завідувача складу (назва підприємства)

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при производстве погрузочно-разгрузочных работ

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и опасными в обращении грузами

 

Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно -разгрузочные и складские работы

 

Типовая инструкция по охране труда при погрузке и разгрузке каменного угля, цемента и других сыпучих материалов

 

Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков

 

Типовая инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъемными машинами

 

Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин

 

Типовая инструкция по охране труда для заведующего складом

 

Типовая инструкция по охране труда для операторов кранов-штабелеров

 

Типовая инструкция по охране труда для водителей автопогрузчиков

 

Типовая инструкция по охране труда для водителей электропогрузчиков

 

Типовая инструкция по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола

 

Типовая инструкция по охране труда для комплектовщика автоматизированного склада

 

Типовая инструкция по охране труда для машинистов (крановщиков) электрических мостовых кранов

 

Инструкция по охране труда для водителя автопогрузчика

 

Инструкция по охране труда для экспедитора (приемщика товаров)

 

Инструкция по охране труда для грузчика

 

Инструкция по охране труда для кладовщика

 

Инструкция по охране труда для стропальщиков

 

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Инструкция об охране труда при выполнении такелажных работ. Общие требования безопасности

 

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Інструкція про охорону праці при виконанні такелажних робіт. Загальні вимоги безпеки

 

НАОП 1.8.10-1.03-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации складов нефтепродуктов и автозаправочных станций предприятий систем Минпищепрома СССР

 

мінхарчопром СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації складів нафтопродуктів і автозаправних станцій мінхарчопрому СРСР»

НАОП 1.8.10-5.08-81 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитария для водителя тракторных погрузчиков сахарных заводов

 

мінхарчопром СРСР 10.03.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія тракторного навантажувача»

НАОП 1.8.10-5.09-81 Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для водителя грузового автотранспорта сахарного завода

 

мінхарчопром СРСР 10.03.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для водія вантажного автотранспорту цукрового заводу»

НАОП 1.8.10-5.21-92 Типова інструкція з охорони праці при виконанні робіт щодо укладання та розбирання мішків з цукром

 

Концерн “Укрцукор" 30.05.1992.

НАОП 1.8.10-5.67-85 Типова інструкція з техніки безпеки та виробничої санітарії для робітників, які здійснюють транспортування вантажів вручну, з допомогою транспортних засобів (візків, вагонеток тощо та вантажопідіймальних механізмів на підприємствах цукрової промисловості)

 

мінхарчопром СРСР 27.12.1985

НАОП 6.1.00-6.01-74 Рекомендации по обеспечению безопасности при погрузке и разгрузке железобетонных изделий и мелкоштучных материалов в строительстве

 

Держбуд СРСР 1974. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації щодо забезпечення безпеки праці при навантажуванні і розвантажуванні залізобетонних виробів і дрібноштучних матеріалів у будівництві»

НАОП 8.0.10-1.03-86 Сборник основных правил по охране труда для предприятий и организаций системы Госснаба СССР

 

Держпостач СРСР 1986. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Збірник основних правил з охорони праці для підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР»

НАОП 8.0.10-1.07-85 Правила по технике безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций Госкомитета

 

Держкомрезерв СРСР 14.01.1985 Наказ №5. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій Держкомрезерву СРСР»

НАОП 8.5.10-5.03-68 Инструкция по безопасному производству работ по перемещению грузов стреловыми самоходными и передвижными кранами и автопогрузчиками

 

мінгеології СРСР 1968. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Інструкція щодо безпечного проведення робіт з переміщення вантажів стріловими самохідними і пересувними кранами та автонавантажувачами»

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 р. № 232, зареєстрований в Мінюст України 09.01.2004 р. за № 1262/8583. Із змінами: наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.10.2007 р. N 230

ОСТ 11 091.430.4-80 Складирование материальных ценностей на предприятиях. Общие требования безопасности

 

мінелектронпром СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Складування матеріальних цінностей на підприємствах. Загальні вимоги безпеки»

ОСТ 32.63-84 Работы на складах твердого топлива железных дорог

 

міністерство шляхів СРСР 1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Виконання робіт на складах твердого палива залізниць»

ОСТ 49-180-81 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные в холодильниках. Требования безопасности

 

мінм'ясомолпром СРСР 1981. Термін дії подовжений до 01.01.2019: наказ Мінагрополітики від 11.04.2014 р. N 130

ОСТ 70.0003.047-84 Склады и базы госкомсельхозтехники ссср. грузопереработка сыпучих и опасных в обращении грузов. Общие требования безопасности

 

Держкомсільгосптехніка СРСР 1984.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Склади і бази Держкомсільгосптехніки СРСР. Вантажоперевезення сипучих та небезпечних у поводженні вантажів. Загальні вимоги безпеки»

П 9-037-96 Правила експлуатації, обслуговування та ремонту електронавантажувачів на підприємствах Держкомрезерву України

 

Держкомітет України по матеріальних резервах 19.07.96 Наказ № 94.

ПБ 14-159-97 Правила взрывобезопасности для опасных производственных объектов по хранению и переработке зерна

 

Госгортехнадзор России 30.10.1997 Постановление № 38.

ПОТ РМ-007-98 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

 

Минтруда и социального развития РФ 20.03.1998 Постановление №16.

ПОТ РО-97300-04-95 Правила по охране труда при хранении и переработке плодоовощной продукции

 

Минсельхоз и продовольствия РФ 28.08.1995 Приказ № 242.

РД 31.80.06-90 Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Методичні вказівки щодо контролю повітряного середовища на суднах і при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт у портах

 

мінморфлот СРСР 1990

СП 534-65 Проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)

 

Утвержд.Заместителем Главного санитарного врача Союза ССР 24.06.1965 г. № 534-65