Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

60.3 Трубопровідний транспорт

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

 

Мингазпром СССР 31.12.1980 г.

Положення про Західну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на магістральних трубопровідних системах та нафтогазо-видобувних виробництвах нафтогазового комплексу

 

Начальник Управління організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах Ю.М. Герасименко: на виконання Указу Президента України від 13 липня 2001 р. № 515/2001 і доручення Прем'єр-міністра України від 26.07.2001 р. № 9854/1

Положення про північну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на нафтогазовидобувних виробництвах та магістральних трубопровідних системах нафтогазового комплексу

 

Начальник Управління організації державного нагляду в нафтогазовому та хімічному комплексах Ю.М. Герасименко: на виконання Указу Президента України від 13 липня 2001 р. № 515/2001 і доручення Прем'єр-міністра України від 26.07.2001 р. № 9854/1

Вибір та обгрунтування кольору сигнального фарбування технологічного обладнання та трубопроводів

 

Наказ

Методика расчёта надёжности магистральных газопроводов.

 

Основные положения по автоматизации, телемеханизации и автоматизированным системам управления технологическими процессами транспортировки газа.

 

РАО ”Газпром”, 1995 г.

Інструкція з охорони праці для машиніста трубоукладника

 

Інструкція з охорони праці для монтажника зовнішніх трубопроводів

 

ВБН А.3.1-36-3-96 Управление, организация и технология. Сварка стальных газопроводов

 

З 01.01.2014 р. замінюється на ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013 «Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб»: наказ Мінрегіон від 07.06.2013 р. № 237

ВРД 39-1.10-006-2000 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

 

ОАО «Газпром» от 15.02.2000 г. № 22

ВСН 185-85 Расчет на прочность обвязочных трубопроводов

 

Миннефтегазстрой 13.11.1985 г., Мингазпром 5.11.1985 г., действуют с 1.05.1986 г.

ВСН 2-112-79 Правила производства капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов

 

ВСН 218-87/ ММСС СССР Инструкция по применению соединительных деталей трубопроводов

 

Утверждены: Миннефтегазстрой 1987 г. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах на будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

 

Держнаглядохоронпраці України 16.06.1993 Постанова № 7

ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положение об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

 

Утв. Госнадзорохрантруда Украины (постан. коллегии от 16.06.1993 г. № 7)

ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

 

Утв. Госнадзорохрантруда Украины (постан. коллегии от 16.06.1993 г. № 7)

ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центром дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

 

Держнаглядохоронпраці України 16.06.1993 Постанова № 7

ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

 

Затв. Держнаглядохоронпраці України (постан. колегії від 16.06.1993р. №7)

ДСТУ 3888:2015 Пиво. Загальні технічні умови

 

Надано чинності: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 року № 45. Зміна № 1 чинна з 01.05.2017 р.

НАОП 1.1.21-1.02-85 Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов

 

міннафтопром СРСР 07.12.1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів»

НАОП 1.1.21-1.03-81 Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов

 

міннафтогазпром СРСР 11.08.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки при будівництві магістральних сталевих трубопроводів»

НАОП 1.1.21-1.04-81 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів

 

міннафтопром СРСР 26.10.1981

НАОП 1.1.23-1.03-84 Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов

 

мінгазпром СРСР 16.03.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів»

НАОП 1.1.23-1.05-81 Правила технической эсплуатации компрессорных цехов с электрическим приводом

 

мінгазпром СРСР 02.12.1981; переклад з російського видання «Правила технической эксплуатации компрессорных цехов с электрическим приводом» В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила технічної експлуатації компресорних станцій з електроприводом»

НАОП 1.1.23-1.16-79 Правила охраны магистральных трубопроводов

 

Рада міністрів СРСР 12.04.1979. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила охорони магістральних газопроводів»

НАОП 1.1.23-5.12-77 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на магистральных трубопроводах для сжиженных газов

 

мінгазпром СРСР 31.10.1977; Інформація "НОРМАТИВ PRO": в Реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 р. наведена назва - Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів;

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України

 

Держнафтогазпром України 18.08.1997 Наказ №151. Зареєстр: 23.10.97 №496/2300. Узгоджено: УДПО МВС України 05.06.97 № 12/6/ 904, Держнаглядохоронпраці України 13.06.97 № 12-4/1612. діє з: 01.01.1998

НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов Украины

 

Держнафтогазпром України 18.08.1997 Наказ №151. Зареєстр: 23.10.97 №496/2300. Узгоджено: УДПО МВС України 05.06.97 № 12/6/ 904, Держнаглядохоронпраці України 13.06.97 № 12-4/1612. діє з: 01.01.1998

НПАОП 0.00-1.35-03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці України від 05.09.2003 р. № 173. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

ПОТ РО 112-002-98 Правила по охране труда при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов

 

Утв. Приказ № 208 Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 16.06.1998г.

РД 39-1.10-004-99 Методические рекомендации по количественной оценке состояния магистральных газопроводов с коррозионными дефектами, их ранжирование по степени опасности и определение остаточного ресурса

 

РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов

 

(Док. для довідки), Минтопэнерго РФ 30.12.93 г.

РД 51-4.2-003-97 Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов

 

РДИ-204 Определение технического состояния труб и возможности дальнейшей эксплуатации подземных газопроводов с истекшим сроком службы на основании критериев оценки

 

РУ-75 Руководяще указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/см2

 

М.:«Недра», 1980. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

СТП 320.30019801.005-2000 Інструкція щодо виконання рабіт в охоронних зонах магістральних газопроводів ДК «Укртрансгаз»

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.018-2000 Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.029-2001 Технічні вимоги до пунктів комерційного вимірювання газу ДК «Укртрансгаз» при проектуванні та реконструкції.

 

СТП 320.30019801.033-2001 Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.045-2002 Технічні та технологічні вимоги до газовимірювальних станцій ДК «Укртрансгаз».

 

СТП 320.30019801.047-2002 Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо і пожежонебезпечних зон згідно ПУЭ

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.048-2002 Перелік будівель, споруд, приміщень виробничого, житлового та грамадського призначення, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.050-2002 Інструкція про порядок отримування, перевезення, зберігання і застосування одоранту на об’єктах ДК “Укртрансгаз”

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.052-2002 Магістральні газопроводи. Пропускання внутрішньотрубних засобів на дільниці газопроводу

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.056-2002 Комплексні обстеження надземного механічного технологічного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.063-2002 Магістральні та технологічні газопроводи. Елементи трубопроводів. Ультразвуковий контроль

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.066-2002 Магістральні газопроводи. Внутрішньотрубне обстеження лінійної частини

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.080-2003 Метрологія. Вимоги до систем вимірювання газу при проектуванні та реконструкції ГРС

 

Державна компанія "Укртрансгаз"