Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

60.2 Міський та автодорожній транспорт

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила техники безопасности при эксплуатации автомобилей на сжатом природном газе

 

Минавтотранс УССР приказ №232 06.12.84. Утв. Зам. Министра автомобильного транспорта РСФСР 28.03.1984 г.

Правила по охране труда для служб движения метрополитенов

 

МПС СССР 25.06.1990.

Про затвердження Положення про організацію проведення виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів

 

від 23.01.04 № 12 , Реєстр. Мін'юст 23.04.04 № 528/9127;

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів

 

Затв. МТУ від 17.01.02. №18, Зареєстровано в Мінюсті України 04.02.2002р. за № 97/6385

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей

 

Госком Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариат ВЦСПС 16.08.1977 г постановл. № 255/16

Пособие дорожному мастеру (по организации производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог)

 

Утв. Приказом Российского дорожного агентства от 16.06.2000 г. № 115-р

Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

 

Утв. Минтрансстроем и Министерством транспорта РФ 27.12.1991 г., ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ.

Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля

 

Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1001. Зміна: постанова КМУ від 04.02.2016 р. N 42, № 537 від 23.08.2016 р.

Комплексний план заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації дорожніх транспортних засобів, попередження випадків загибелі та дорожньо-транспортного травматизму в системі ДСНС України на 2016 рік

 

Затверджено: наказ ДСНС України 26 листопада 2015 року N 588

Правила промышленной безопасности при эксплуатации метрополитенов

 

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

 

Затверджено Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 28.12.2009 N 216; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за N 218/17513

Методичні рекомендації щодо здійснення державного нагляду за експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом та зберіганням мобільних засобів праці (МЗП)

 

Затверджено: Держгірпромнагляд України 09.10.2012 р.

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору, на 2014 - 2018 роки

 

Затверджено: наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 10.10.2013 N 355; погоджено: лист Держгірпромнагляду України 23.09.2013 N 9399/0/7.2-05/6/13, лист Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 17.09.2013 N 155

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України від 15.10.2014 р. N 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 р. за N 1181/25958

Комплексні заходи з поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору

 

Затверджено: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України 26 березня 2015 року N 64

Комплексні заходи з поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору

 

Затверджено: наказ Державного агентства автомобільних доріг України 26 березня 2015 року N 64

Комплексний план заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації дорожніх транспортних засобів, попередження випадків загибелі та дорожньо-транспортного травматизму в системі ДСНС України на 2017 рік

 

Затверджений: наказ ДСНС України від 06 січня 2017 року N 12

Порядок ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 20.04.2017 р. № 151, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 р. за № 631/30499

Положення про службу безпеки дорожнього руху Національної гвардії України

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 13 червня 2017 року N 494, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 р. за N 818/30686

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджено: наказ Міністерства внутрішніх справ України 04 серпня 2018 року N 656, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за N 1041/32493. Зміни: наказ від 26.12.2018 р. N 1054

ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог

 

Утв. Минавтодор РСФСР 29.06.1988г.

ДНАОП 0.00-3.06-00 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

 

міністерства праці та соціальної політики України Наказ від 28.12.2000 №362

ДНАОП 0.05-3.13-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения

 

Держкомпраці СРСР 20.02.1980 Постанова № 43/П-2 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам спеціальних професій (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення»

ДСТУ UN/ECE R 24-03:2005 Єдині технічні приписи щодо: І.Офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів. ІІ.Офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно встановлення на них двигунів із запалюванням від стискання, офіційно затверджених за типом конструкції. ІІІ. Офіційного затвердження колісних транспортних засобів з двигунами із запалюванням від стискання стосовно димності відпрацьованих газів. IV. Вимірювання потужності двигунів із запалюванням від стискання (UN/ECE R 24-03:1986, IDT)

 

Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарт від 25.03.2005 р. № 67, 07.02.2007 р. № 19

КД 238 УРСР 84001-15-90 Типовое положение. Базовая лаборатория по контролю за состоянием условий труда

 

мінавтотранс УРСР 30.03.1990. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення. Базова лабораторія з контролю за станом умов праці»

КД 238 УРСР 84001-56-91 Методика радиологического обследования предприятий отрасли

 

мінавтотранс УРСР 07.05.1991. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методика радіологічного обстеження підприємств»

КНД 5.1.12-6.001-94 Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті

 

Затв. Мінтранспорту України 8.12.1994 р

МВ 218-03450778-212-2003 Методичні вказівки з оцінки стану безпеки електрообладнання на об'єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору

 

Держслужба автодоріг України 24.12.2003

Наказ N 12 від 20.01.2010 р. Про забезпечення охорони та безпеки праці при використанні кисню, азоту та інших вибуховонебезпечних речовин

 

Наказ N 142 від 14.05.2010 р. Про забезпечення безпеки праці та дорожнього руху при виконанні дорожньо-будівельних робіт

 

Наказ N 34 від 22.02.2010 р. Про серію свідоцтв про реєстрацію технологічних транспортних засобів та організацію роботи щодо замовлення номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію

 

Наказ N 350 від 10.09.2012 р. Про посилення роботи з питань охорони праці та безпеки руху на відомчому транспорті

 

Наказ N 403 від 07.09.2009 р. Структура служб охорони праці дорожніх підприємств та організацій, які належать до сфери управління Укравтодору

 

НАОП 5.1.11-1.30-85 Правила производственной санитарии на метрополитенах

 

міністерство шляхів СРСР01.03.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила виробничої санітарії на метрополітенах ЦМетро-4233»

НАОП 5.1.12-6.05-92 Методичні вказівки. Проведення атестації умов праці на робочих місцях водіїв

 

Корпорація "Укравтотранс" 14.02.1992.

НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины

 

Утверждено Приказ Министерства транспорта Украины 21.12.98 № 527; Зарегистрировано Министерство юстиции Украины 11.03.99 № 157/3450

НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 р. N 964, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р. за N 1299/21611

РД 200 УРСР 84001-60-89 Положение. Разработка инструкций по охране труда

 

мінавтотранс УРСР 29.03.1989. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення. Розроблення інструкцій з охорони праці»

РД 238 УРСР 84001-82-89 Положение. Кабинет по охране труда

 

мінавтотранс УРСР 15.09.1989. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення. Кабінет з охорони праці»

РД 238 УССР 84001-30-90 Организация проведения административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии. Методические указания

 

Министерство транспорта УССР 13.06.90 № 52

РСТ УССР 1895-81 Сцепки гибкие и жесткие для буксировки автомобилей. Общие технические условия

 

РСТ УССР 1960-89 Знаки отличительные и информационные

 

СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей №4616-88

 

мінохорони здоров'я СРСР 1988. В частині допустимих рівнів шуму діє ДСН 3.3.6.037-99

СТП 320.30019801.022-2001 Типовий технологічний регламент заправлення автомобілів стисненим газом на АГНКС з компресорними установками типу 2BVTN/3 італійської фірми «Нуово-Піньоне»

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.023-2001 Типовий технологічний регламент заправлення автомобілів стисненим газом на АГНКС БКВ 250(СНВО ім. Фрунзе) з компресорними установками типу 4ГМ2,5-1, 8/5-250 та 4ГМ2,5-1,2/10-250

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.024-2001 Типовий технологічний регламент заправлення автомобілів стисненим газом на АГНКС з компресорними установками типу 2НВ2К 160/100

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.025-2001 Типовий технологічний регламент заправлення автомобілів стисненим газом на АГНКС з компресорними установками типу 2ГМ4-1,3/12-250

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.026-2001 Типовий технологічний регламент заправлення автомобілів стисненим газом на АГНКС з компресорними установками типу 4HR3KN-200/210-5-249WLK

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

СТП 320.30019801.027-2001 Керівні документи проведення технічного опосвідчення та генеральної ревізії АГНКС-500

 

Державна компанія "Укртрансгаз"

ЦУО-4583 Правила пожарной безопасности на метрополитенах

 

Утверждено Первым заместителем министра путей сообщения СССР 14.04.1988 г. N ЦУО/4583; Согласовано ГУПО МВД СССР 21.12.1987 г. N 7/1/2925