Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

60.1 Залізничний транспорт

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1194

Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

 

Затв. Наказ мінтранспорту України 27.11.2000 № 654. Зареєстр. в міністерстві юстиції України 29.12.2000 р. за № 968/5189. не застосовуються на території України Правила технической зксплуатации межотраслевого промышленного железнодорожного транспорта СССР, затверджені міністром шляхів сполучення М.С.Конаревим 7.06.1987 р.

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

 

Затверджено: Міністерством транспорту України 16.10.2000 наказ № 567, зареєстровано в мінюсті України 23.11.2000 р. за № 857/5078. Із змінами: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України N 1431 від 25.11.2008 р., від 05.11.2009 р. N 1135, наказ Міністерства інфраструктури України від 21.03.2012 N 177, наказ Міністерства інфраструктури України 05.11.2014 р. N 565

Правила технічної експлуатації залізниць України

 

Затв. наказом мінтранспорту України від 20 грудня 1996 р. № 411, Зареєстр. в мінюсті України 25.02.1997 р. за № 50/1854.Із змінами, внесеними згідно з Наказами мінтрансу № 226 від 08.06.98 та № 386 від 23.07.99, № 179 від 19.03.2002, № 962 від 10.12.2003

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

 

Утверждено на пятнадцатом заседании Совета по железнодорожному транспорту 5.04.1996 года В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила перевезення небезпечних вантажів залізницею»

Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу (ст. 32 Статуту)

 

Затв. Наказ мінтранспорту України 20.08.2001 № 542. Зареєстр в мінюсті України 10.09.2001 р.за № 796/5987. Із змінами, внесеними згідно з Наказом мінтранспорту № 54 від 31.01.2004

Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії

 

Затверджено: Наказ мінтранспорту України від 21.11.2000 року № 644. Зареєстровано в мінюсті України від 24 .11.2000 р. за № 871/5092. Із змінами: Наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 р.

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на метрополітенах України

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту України 04 листопада 2003 року N 854 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 07 листопада 2017 року N 373), ареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за N 1449/31317

Інструкція із сигналізації на метрополітенах України

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 07 листопада 2017 року № 373, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за № 1450/31318

Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников станций и вокзалов

 

МПС СССР 03.04.1973

Типовая инструкция начальнику поезда (механику-бригадиру)

 

МПС СССР, 12.07.90 г.

Типовая инструкция по охране труда для монтеров пути

 

МПС СССР, 19.02.90г.

Типовая инструкция по охране труда для промывальщиков-пропарщиков цистерн и слесарей по ремонту подвижного состава (по заправке и ремонту клапанов сливных приборов цистерн)

 

МПС СССР, 23.12.89г.

Типовая инструкция по охране труда для прессовщиков и литейщиков пластмасс

 

МПС СССР, 30.11.88г.

Правила техники безопасности при эксплуатации железнодорожных цистерн для перевозки жидкого аммиака

 

утв. Госгортехнадзор СССР 8.12.86г

Меры электробезопасности при производстве путевых работ

 

Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів

 

Інструкція з охорони праці для машиніста (помічника машиніста) тепловоза

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. N 1168

Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції

 

Міністерство транспорту та зв'язку України, наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.06.2007 № 339-Ц

Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума

 

Дирекция совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Державна адміністрація залізничного транспорту України, Телеграма від 23.06.2009 р. N ЦЗМ-12/1560 вводяться в дію з 01.07.2009: - "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (із змінами і доповненнями, прийнятими на 50 засіданні Ради залізничного транспорту). До введення в дію національних Правил перевезення небезпечних вантажів (до 01.01.2010) "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" застосовуються у внутрішньому сполученні відповідно до наказу Мінтрансу від 08.05.98 N 174, зареєстрованого в Мін'юсті 26.05.98 за N 346/2786; - "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" з доповненнями пункту 6.1 цих Правил новим абзацом у редакції: "После выгрузки пищевых грузов промывка цистерн обеспечивается грузополучателями". При цьому слід взяти до уваги, що замість додатка N 7 (Порядок проверки сохранности и определения размера недостачи спирта этилового ректификованого) до Правил на залізницях України застосовується додаток 5 (Порядок перевірки кількості етилового (винного) спирту при перевезенні в цистернах) до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансзв'язку 18.04.2003 N 299, зареєстрованого в Мін'юсті 07.07.2003 за N 558/7879. - зміни і доповнення до "Аварийных картотек на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики". Ці зміни передбачені наказом Мінтрансзв'язку "Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом" від 25.11.2008 N 1431, зареєстрованого в Мін'юсті 26.02.2009 за N 182/16198;

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

 

Дирекция совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Державна адміністрація залізничного транспорту України, Телеграма від 23.06.2009 р. N ЦЗМ-12/1560 вводяться в дію з 01.07.2009: - "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (із змінами і доповненнями, прийнятими на 50 засіданні Ради залізничного транспорту). До введення в дію національних Правил перевезення небезпечних вантажів (до 01.01.2010) "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" застосовуються у внутрішньому сполученні відповідно до наказу Мінтрансу від 08.05.98 N 174, зареєстрованого в Мін'юсті 26.05.98 за N 346/2786; - "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" з доповненнями пункту 6.1 цих Правил новим абзацом у редакції: "После выгрузки пищевых грузов промывка цистерн обеспечивается грузополучателями". При цьому слід взяти до уваги, що замість додатка N 7 (Порядок проверки сохранности и определения размера недостачи спирта этилового ректификованого) до Правил на залізницях України застосовується додаток 5 (Порядок перевірки кількості етилового (винного) спирту при перевезенні в цистернах) до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансзв'язку 18.04.2003 N 299, зареєстрованого в Мін'юсті 07.07.2003 за N 558/7879. - зміни і доповнення до "Аварийных картотек на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики". Ці зміни передбачені наказом Мінтрансзв'язку "Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом" від 25.11.2008 N 1431, зареєстрованого в Мін'юсті 26.02.2009 за N 182/16198;

Рекомендації щодо вживання термінів та визначень із безпеки руху поїздів

 

Міністерство транспорту України, Наказ від 03.06.2004 N 464 Про затвердження Рекомендацій щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів

Інструкція з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України

 

Затверджено: Наказ Міністерства транспорту України 27.04.2001 N 258 Про затвердження Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2001 р. за N 422/5613;

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

 

Затверджено: Міністерство транспорту та зв'язку України наказ 27.12.2006 N 1196, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 р. за N 310/13577. Із змінами: наказ N 649 від 02.11.2012 р., від 25.01.2013 р. N 44, від 17.10.2013 N 808, від 20.04.2015 р. N 145, від 01.02.2019 р. N 74

Правила експлуатації власних вантажних вагонів

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 29.01.2015 р. N 17, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. за N 168/26613

Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств

 

Затверджено: наказ Міністерства промислової політики України 15.02.2010 N 70, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 р. за N 237/17532

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

 

Затверджено: наказ Міністерства інфраструктури України 03 липня 2017 року N 235, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2017 р. за N 904/30772

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. N 502

Наказ N 1-Ц від 04.01.1998 р. Про заходи по забезпеченню безпеки руху на залізничному транспорті

 

Державна арміністрація залізничного транспорту України, Міністерство транспорту України Наказ № 1-Ц від 4 січня 1991 р.; Включає додатки: Основні напрямки системи профілактичних заходів для попередження аварійності на залізницях України; Класифікація порушень безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на залізницях України; Інструкція про порядок службового розслідування і обліку порушень безпеки руху у поїзній та маневровій роботі на залізницях України; Класифікація порушень безпеки руху в поїзній і маневровій роботі на метрополітенах України; Інструкція про порядок службового розслідування і обліку порушень безпеки руху у поїзній та маневровій роботі на метрополітенах України; Положення про комісію незалежних експертів з безпеки руху поїздів; Положення про Головне управління безпеки руху поїздів і автотранспорту Державної адміністрації залізничного транспорту України; Положення про апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці; Положення про апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці; Положення про апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту метрополітену; Положення про апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту об'єднання Укрпромзалізтранс.

НАОП 5.1.11-1.24-92 Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов

 

міністерство шляхів СРСР 04.07.1992.

НАОП 5.1.11-1.27-75 Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой не выше 115°С и паровых котлов с давлением не выше 0,7 кгс/см2

 

Министерство путей сообщения СССР 18.02.1975 г. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів з температурою не вище 115°С та парових котлів з тиском не вище 0,7кгс/см2 ЦТ-3222»

НАОП 5.1.11-1.43-74 Правила нагляду за паровими котлами, повітряними резервуарами рухомого складу залізниць міністерства шляхів сполучення ЦТ-ЦВ-ЦП-3198

 

міністерство шляхів СРСР 29.10.1974

НАОП 5.1.11-1.53-03 Правила охорони праці під час ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

 

Держнаглядохоронпраці України 04.08.2003 наказ №141 діє з 01.01.2004

НАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення

 

міністерство шляхів СРСР 18.09.1990

НАОП 5.1.11-3.03-88 Нормы оснащения объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения

 

Утверждено первым заместителем Министра путей сообщения СССР 22.06.1988 г.; Согласовано начальником Главного управления пожарной охраны МВД СССР 12.04.1988 г. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Норми обладнання об'єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607»

НАОП 5.1.11-4.06-89 Положение о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта

 

міністерство шляхів СРСР 23.02.1989. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про знаки безпеки на об'єктах залізничного транспорту ЦРБ-4676»

НАОП 5.1.11-5.08-87 Типовая инструкция по охране труда для локомотивных бригад

 

міністерство шляхів СРСР 25.08.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці для локомотивних бригад ЦТК-8/1-26»

НАПБ В.01.010-97/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

 

Затверджено: мінтранс України 01.07.97 наказ № 240, узгоджено УДПО МВС України 23.04.97 №12/1/691, зареєстровано 24.09.97 № 440/2244. Діє з: 01.01.1998

НАПБ В.01.039-99/510 Правила пожарной безопасности в метрополитенах

 

Затверджено: мінтранспорту України 06.12.99 наказ № 586, зареєстровано 10.01.2000 №7/4228 мінюст України

НАПБ В.01.039-99/510 Правила пожежної безпеки в метрополітенах

 

Затверджено: мінтранспорту України 06.12.99 наказ № 586, зареєстровано 10.01.2000 №7/4228 мінюст України

НАПБ В.05.016-83/510 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторовагонном подвижном составе

 

Затверджено:міністерство шляхів СРСР, 10.10.1983 діє з: 10.10.1983

НПАОП 60.1-3.02-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів

 

Затверджено: Наказ Держгірпромнагляд від 28.12.2009 р. N 214 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за N 83/17378

НПАОП 60.1-3.31-17 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року N 141, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2017 р. за N 238/30106

НПАОП 63.21-1.13-08 Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

Затверджено: наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.12.2008 N 296, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 р. за N 503/16519

ОСТ 32.13-82 Подготовка цистерн к наливу и ремонту. Требования безопасности

 

міністерство шляхів СРСР 1982. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Підготовка цистерн до наливу та ремонту. Вимоги безпеки»

ПБ 03-557-03 Правила безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жидкого аммиака

 

Утв. Постан. Госгортехнадзора РФ от 21 мая 2003 г. N 34

ПІ 5.1.11-210-2003 Примірна інструкція з охорони праці для моториста поворотного круга локомотивного депо

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-211-2003 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста піскоподавальних установок локомотивного депо

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-212-2003 Примірна інструкція з охорони праці для екіпірувальника пунктів екіпірування локомотивного депо

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-213-2003 Примірна інструкція з охорони праці для промивальника-пропарювача цистерн і слюсаря з ремонту рухомого складу, зайнятого заправкою і ремонтом клапанів заливних приладів цистерн

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-228-2003 Примірна інструкція з охорони праці для механіка рефрижераторних секцій

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-229-2003 Примірна інструкція з охорони праці для водія транспортно-прибиральної машини

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-230-2003 Примірна інструкція з охорони праці для прийомоздавальника вантажу і багажу

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПІ 5.1.11-231-2003 Примірна інструкція з охорони праці під час ведення аварійно-рятувальних робіт в печерах

 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Державна воєнізована гірничорятувальна (аварійно-рятувальна) служба. Головний штаб

ПІ 5.1.11-386-2005 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту рухомого складу, який зайнятий на деповському і поточному відчіплювальному ремонті вантажних вагонів

 

Державна адміністрація залізничного транспорту України

РД 3215-91 Норми штучного освітлення об'єктів залізничного транспорту

 

міністерство шляхів СРСР 25.04.1991

Телеграма N ЦЗМ-12/1560 від 23.06.2009 р. Про введення в дію правил: "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам", "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума"

 

Державна адміністрація залізничного транспорту України, відповідно до рішень 50 засідання Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності

ЦП-0169 Примірна інструкція з охорони праці для працівників колійного господарства України

 

Міністерство транспорту України, Державна адміністрація залізничного транспорту України; Наказ Генерального директора Укрзалізниці 10.01.2007 № 019-Ц

ЦТВР-6/91 Типовая инструкция по охране труда для дробильщика

 

МПС СССР, 04.05.89

ЦТех/4357 Инструкция по сигнализации на железных дорогах СССР

 

МПС СССР 02.01.1986

ЦУВС-6-25 Инструкция по организации мероприятий на железнодорожном транспорте по санитарной охране территории СССР

 

ЦУО-3725 Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте N ЦУО-3725

 

Утвержден: Министерство путей сообщения от 21.12.78

ЦЭ/3288 Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях

 

МПС СССР 11.09.1975 г