Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

27.1 Чорна металургія

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии

 

Минчермет СССР 14.02.1986.

Правила радиационной безопасности при работе с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений на предприятиях и в организациях министерства черной металлургии СССР

 

Минчермет СССР 13.02.1980.

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила

 

НАПБ В.01.030-86/120 Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии

 

мінчормет СРСР 17.04.1986. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 17.04.86, ЦК профспілок працівникІв металургпрому16.04.86

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії

 

Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29 грудня 2009 р. N 218; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 р. за N 104/17399

НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

 

наказ Держкомпромбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду України від 27.03.2007 р. N 61, Зареєстр. Мінюст України 28.04.2007 р. за N 441/13708, Включено до державного реєстру НПАОП 4.05.07р №361

НПАОП 27.1-1.47-14 Правила охорони праці для водних господарств у чорній металургії

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20 серпня 2014 року N 578, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за N 1086/25863

ПДУ 1742-77 Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами

 

мінохорони здоров'я СРСР 1977.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Гранично допустимі рівні впливу переривчатих неоднорідних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями та магнітними матеріалами»

СП 2162-80 Санитарные правила для производств по выплавке и прокатке свинецсодержащих сталей

 

мінохорони здоров'я СРСР 1980.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для виробництв з виплавки і прокату сталей, що містять свинець»

СП 2527-82 Санитарные правила для предприятий черной металлургии

 

мінохорони здоров'я СРСР 1982.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для підприємств чорної металургії»