Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

18 Виробництво готового одягу та хутра

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з охорони праці під час роботи електропраскою

 

Інструкція з охорони праці під час роботи на швацьких станках

 

Інструкція з охорони праці під час роботи на розкрійних машинах (для закрійника)

 

ДНАОП 0.05-3.22-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

 

Держкомпраці СРСР 23.09.80 Постанова №296/ П-10. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань»

НПАОП 18.2-1.03-06 Правила охорони праці для швейного виробництва

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.11.2006 N 5, Зареєстр: в Мінюст України 11.12.2006 р. за за N 1292/13166

НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва

 

Затверджені: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 12.12.2012 N 1416, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 р. за N 52/22584

НПАОП 18.2-7.03-83 Процессы производственные предприятий швейной промышленности.Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1983 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств швейної промисловості. Вимоги безпеки»

НПАОП 18.3-1.01-12 Правила охорони праці при виробництві хутра та хутряних виробів

 

Затверджено: Наказ МНС України від 18.06.2012 N 905, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2012 р. за N 1164/21476

НПАОП 18.3-3.01-13 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 р. N 1422, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 січня 2013 р. за N 82/22614

НПАОП 18.3-7.10-84 ССБТ Процессы производственные предприятий меховой, овчинно-шубной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1984. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

ОСП-72/87 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений

 

МЗ СССР, Главный государственный санитарный врач СССР 26.08.1987 г. N 4422-87

СП 5182-90 Санитарные правила для швейного производства

 

мінохорони здоров'я СРСР 1990.