Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

17 Текстильна промисловість

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з охорони праці під час роботи на круглов'язальній машині

 

НАОП 1.7.00-1.01-87 Правила защиты от статического элекричества на предприятиях системы Минлегпрома СССР

 

мінлегпром СРСР 29.06.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила захисту від статичної електрики на підприємствах системи міністерства легкої промисловості СРСР»

НАОП 1.7.00-4.01-87 Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности в аппарате управления министерств, промышленных объединений и других органов управления легкой промышленностью

 

мінлегпром СРСР 07.04.1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки в апараті управління міністерств, виробничих об'єднань та інших органів легкої промисловості»

НАОП 1.7.00-4.04-85 Система управления охраной труда в производственных объединениях, на предприятиях и в организациях Минлегпрома СССР

 

мінлегпром СРСР 04.02.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Система управління охороною праці у виробничих об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях системи мінлегпрому СРСР»

НАОП 1.7.00-4.05-84 Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности

 

мінлегпром СРСР 29.02.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типове положення про використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»

НАОП 1.7.00-5.01-85 Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР

 

мінлегпром СРСР 05.08.1985. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Галузеві методичні вказівки щодо впровадження стандартів ССБТ. у системі мінлегпрому СРСР»

НАОП 1.7.00-5.02-79 Методические рекомендации по созданию и организации работы кабинета охраны труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома СССР

 

мінлегпром СРСР 10.04.1979. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації щодо створення і організації роботи кабінету охорони праці на підприємствах і в організаціях системи мінлегпрому СРСР»

НАОП 1.7.00-5.03-84 Методика составления инструкций по охране труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома СССР

 

мінлегпром СРСР 05.08.1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методика складання інструкцій з охорони праці на підприємствах і в організаціях системи мінлегпрому СРСР»

НПАОП 17.0-1.01-13 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

 

Затверджено: наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 р. N 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 р. за N 64/22596

НПАОП 17.0-3.01-85 Сборник норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности

 

Утвержден: Госкомтруда СССР, постановление от 13 сентября 1979 г. № 394/П-9. Изминения: от 21 августа 1985 г. № 289/П-8. В реестре НПАОП этот документ носит название «Збірник норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості», має позначення НПАОП 17.0-3.01-79. Раздел VIII "Производство нетканых материалов" відмінений, чинні НПАОП 17.0-3.03-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 06.02.2012 N 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за N 317/20630

НПАОП 17.0-3.02-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам (текстильного) бавовняного виробництва

 

Затвердж.Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 08.12.2008р. N 263; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 р. за N 1253/15944

НПАОП 17.0-3.03-12 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.02.2012 року N 248, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 р. за N 317/20630

НПАОП 17.0-7.01-70 Єдині вимоги безпеки до будови та експлуатації цехового транспорту підприємств текстильної та легкої промисловості

 

мінлегпром СРСР 1970. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 17.0-7.12-83 ССБТ. Процессы производственных предприятий текстильно-галантерейной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1983. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 17.11-1.01-07 Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва

 

наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19.06.2007 р. N 135; Зареєстр. в Мінюст України 6.07.2007 р. за N 776/14043

НПАОП 17.11-7.07-85 Процессы производственные предприятий хлопчатобумажной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств бавовняної промисловості. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 17.12-7.10-80 Процессы производственные предприятий шерстяной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1980 В реестре НПАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств вовняної промисловості. Вимоги безпеки»

НПАОП 17.12-7.15-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий первичной обработки шерсти. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1984. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 17.14-7.13-84 ССБТ. Процессы производственные предприятий льняной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1984

НПАОП 17.15-7.06-85 ССБТ. Процессы производственные предприятий шелковой промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985

НПАОП 17.2-1.01-08 Правила охорони праці у вовняному виробництві

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 09.12.2008р. N 269 ; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 р. за N 1254/15945

НПАОП 17.2-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам вовняного виробництва

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 10.11.2008р. N 240; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 26.11.2008 р. за N 1136/15827

НПАОП 17.25-7.01-85 ССБТ. Процессы производственные предприятий пенько-джутовой промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 17.53-1.01-08 Правила охорони праці у виробництві нетканих матеріалів

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 09.12.2008р. N 270; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 р. за N 1258/15949

НПАОП 17.53-7.08-85 ССБТ. Процессы производственных предприятии валяльно-войлочной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1985. Виключено з Покажчика НПАОП згідно наказу Держгірпромнагляду №161 від 04.09.2012

НПАОП 17.53-7.09-85 ССБП. Процеси виробництва нетканих матеріалів. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1985

НПАОП 17.6-1.11-06 Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості

 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.11.2006 N 4, Зареєстр: в Мінюст України 11.12.2006 р. за N 1301/13175

НПАОП 17.6-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва

 

Затвердж. Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 10.11.2008р. N 239; Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 26.11.2008 р. за N 1135/15826

НПАОП 17.6-7.11-81 Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1981 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Процеси виробничі підприємств трикотажної промисловості. Вимоги безпеки»

ОСТ 17-82-85 Порядок обеспечения работников предприятий системы Минлегпрома СССР средствами индивидуальной защиты. Содержание, эксплуатация и уход

 

мінлегпром СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Порядок забезпечення працівників підприємств системи мінлегпрому СРСР засобами індивідуального захисту. Утримання, експлуатація і догляд»

ОСТ 17-865-80 Методика оценки уровня безопасности труда на предприятиях системы Минлегпрома СССР. Основные положения

 

мінлегпром СРСР 1980.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методика оцінки рівня безпеки праці на підприємствах системи мінлегпрому СРСР. Основні положення»

ОСТ 27-10-872-87 Устаткування технологічне для текстильної і легкої промисловості. Загальні вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1987

ОСТ 27-12-251-86 Устаткування приготувальноткацьке і ткацьке. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1986

ОСТ 27-12-285-87 Устаткування прядильне і крутильне для луб’яних волокон. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1987

ОСТ 27-20-553-81 Устаткування текстильне оздоблювальне. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1981

ОСТ 27-20-714-84 Устаткування для трикотажної промисловості. Вимоги безпеки

 

мінлегпром СРСР 1984

ОСТ 27-72-424-79 Оборудование предпрядильное, прядильное и крутильное для хлопка. Требования безопасности

 

мінлегпром СРСР 1979В реестре ДНАОП этот документ носит название «ССБП. Устаткування передпрядильне, прядильне і крутильне для бавовни. Вимоги безпеки»