Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

20.1 Деревообробне лісопильне та стругальне виробництво

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лісопиляльних рамах

 

Інструкція з охорони праці під час робіт на механічному та деревообробному обладнанні

 

Інструкція з охорони праці для верстатників-розпилювачів, зайнятих подовжнім розкроєм пиломатеріалів

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на деревообрабатывающих станках

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на лесопильной раме

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

ДНАОП 0.05-3.48-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям деревообробного виробництва

 

Держкомпраці СРСР 12.02.1982 Постанова № 47/П-2. Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8

НАОП 1.4.72-1.07-68 Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 18.09.1968 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в деревообробній промисловості»

НАОП 1.5.20-6.09-80 Методические рекомендации по измерению и сравнению с нормами параметров шума, вибрации, загазованности и запыленности воздуха, искусственного и естественного освещения и микроклимата на деревообрабатывающих предприятиях

 

мінліспром СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації щодо вимірювання і порівняння з нормами параметрів шуму, вібрації, загазованості і запиленості повіт­ря, штучного і природного освітлення та мікроклімату на деревообробних підприємствах»

НАОП 1.5.20-6.16-81 Оздоровлення умов праці працівників виробництва струганого шпону із деревини тропічних порід. Методичні вказівки

 

мінліспапірпром СРСР 23.07.1981

НАОП 7.1.20-1.15-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающем производстве на предприятиях потребительской кооперации

 

ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 24.04.1974. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в деревообробному виробництві на підприємствах споживчої кооперації»

ПОТ РМ 001-97 Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ

 

Утв. Постан.Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997 г. № 15, Согл. Госкомлеспромом России и ЦК профсоюза работников лесных отраслей.

РД 204 УРСР 136-83 Рекомендації щодо поліпшення техніки безпеки в деревообробних цехах

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1983