Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Галузеві стандарти України

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

 

Затверджено: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22.10.2012 N 538/1109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за N 2084/22396

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Порядок повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 268

Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів

 

Затверджено: Мінпаливенерго України наказ від 26 травня 2008 року № 290 Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України „Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів”

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 28/17323. Зміни: постанова НКРЕ від 15.08.2013 р. N 1105

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 8, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 25/17320

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 12, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 29/17324

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 10, ареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 27/17322

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 26/17321

Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 року N 640; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 р. за N 1326/20064

Правила користування природним газом для юридичних осіб

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 13.09.2012 N 1181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за N 1715/22027

ГК 320-20077720-001-2002 Класифікація основних засобів. Галузь "Нафтогазвидобування"

 

ГСТУ 3-19-176-97 Насосы центробежные для подачи нефти и нефтепродуктов. Требования безопасности

 

ГСТУ 320.00013741.017-2002 Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об'єкти будівництва

 

ГСТУ 320.00149943.004-96 Розчини та емульсії. Методи визначення схильності до ціноутворення та стійкості піни

 

ГСТУ 320.00149943.006-99 Оливи індустріальні для промислового устаткування. Технічні умови

 

ГСТУ 320.00149943.007-97 Паливо для реактивних двигунів РТ. Технічні умови

 

Затверджено: наказ Держнафтогаз України №79 від 24.04.1997р; Зміна №1, розпорядження Держнафтогаз України №20-р від 24.12.1998р; Зміна №2, наказ Мінпаливенерго України №564 від 25.09.2002р;

ГСТУ 320.00149943.011-99 Паливо ТС-1 для реактивних двигунів. Технічні умови

 

ГСТУ 320.00149943.012-1999 Оливи базові селективної очистки. Технічні умови

 

ГСТУ 320.00149943.015-2000 Бензини моторні сумішеві. Технічні умови

 

ГСТУ 320.00149943.016-2000 Гази вуглеводневі скраплені. Методика розрахунку втрат

 

зміна 1;

ГСТУ 320.02829777.001-95 Положення про службу неруйнівного контролю в нафтовій і газовій галузях

 

ГСТУ 320.02829777.002-95 Інструкція по проведенню неруйнівного контролю нарізних труб нафтового сортаменту в процесі їх експлуатації

 

ГСТУ 320.02829777.013-99 Рекомендації по проведенню неруйнівного контролю бурового обладнання

 

ГСТУ 320.02829777.014-99 Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж в розібраному й зібраному стані

 

Надано чинності: розпорядження Міненерго України № 1 від 09.02.2000 р.

ГСТУ 320.24370569.009-98 Гази вуглеводневі зріджені паливні для комунально-побутового споживання. Технологічні та облікові операції із залишками газу. Граничні норми втрат газу під час виконання технологічних операцій

 

Зміна 1 - наказ №132 від 23.11.99, зміна 2 - ІПС 1/2001;

ГСТУ 34-204-88-002-98 Труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови

 

Наказ вiд 15 липня 1998р. N 156

ГСТУ 38.001-94 Мастила пластичні. Метод визначення зовнішнього вигляду

 

ГСТУ 38.002-94 Мастила пластичні. Метод визначення наявності абразивних домішок

 

ГСТУ 38.003-94 Засоби технологічні мастильно-охолоджуючі. Метод визначення вільних лугів та вільних органічних кислот

 

ГСТУ 41-00032626-00-001-96 Ділянки земельні для спорудження геологорозвідувальних свердловин. Вимоги до захисту та відновлення

 

ГСТУ 41-00032626-00-002-96 Ділянки земельні під інженерні комунікації, дороги, водозабірні споруди та транспортні підстанції для спорудження геологорозвідувальних свердловин

 

ГСТУ 41-00032626-00-003-96 Ділянки земельні для спорудження свердловин на нафту і газ для геологорозвідувального та структурно-потукового буріння. Норми площ

 

ГСТУ 41-00032626-00-007-97 Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення

 

ГСТУ 41-00032626-00-008-98 Документація геологічна проектна та звітна. Порядок організації і проведення метрологічної експертизи

 

ГСТУ 41-00032626-00-009-99 Порядок обліку запасів нафти, природного газу та наявних у них компонентів

 

ГСТУ 41-00032626-00-010-99 Акредитація вимірювальних лабораторій геологічної галузі. Організація і порядок проведення

 

ГСТУ 41-00032626-00-011-99 Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Порядок проведення

 

ГСТУ 41-00032626-00-012-99 Забурювання та проводка додаткових стовбурів і похилих свердловин при глибокому бурінні на нафту і газ. Організація та порядок проведення робіт

 

ГСТУ 41-00032626-00-013-99 Інструкція про порядок обліку нафтогазоперспективних об'єктів

 

ГСТУ 41-00032626-00-014-2000 Планування і фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у геологічній галузі

 

ГСТУ 41-00032626-00-016-2000 Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення

 

ГСТУ 41-00032626-00-019-2000 Планування та фінансування геологорозвідувальних робіт, які виконуються за кошти державного бюджету

 

ГСТУ 41-00032626-00-022-2000 Визначення коефіцієнтів вилучення нафти для геолого-економічної оцінки ресурсів і запасів прогнозних і виявлених покладів. Методичні вказівки

 

ГСТУ 41-00032626-00-024-2000 Геофізичні дослідження та роботи на нафтогазових свердловинах. Основні вимоги

 

ГСТУ 41-00032626-00-026-2001 Технічне діагностування і порушившій контроль бурового обладнання. Методичні вказівки

 

ГСТУ 41-00032626-017-2000 Визначення коефіцієнтів вилучення газу і конденсату на різних стадіях геологічного вивчення надр. Методичні вказівки

 

Лист N 395/17/47-13 від 15.01.2013 р. Щодо ціни на природний газ для населення та його якості

 

Наказ N 623 від 10.12.2008 р. Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України "Транспортування нафти. Контроль точності та достовірності результатів вимірювання фізико-хімічних показників і кількісного хімічного аналізу нафти. Порядок"

 

Постанова N 212 від 10.02.2011 р. Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

 

Постанова N 849 від 05.07.2012 р. Про затвердження Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

 

РД 39-0147103-360-89 Инструкция по безопасному ведению сварочных работ при ремонте нефте- и продуктопроводов под давлением

 

Миннефтегазпром, утв. Главтранснефть 02.08.1989

РСТ УССР 1016-81 Смазка колесная. Технические условия

 

Зміни у: 12-86, 10-91

РСТ УССР 1662-86 Эмульсии восковые. Общие технические условия

 

Зміни у: 11-91

РСТ УССР 1664-86 Карандаши восковые. Общие технические условия

 

Зміни у: 11-91

РСТ УССР 1665-86 Воска отделочные. Общие технические условия

 

Зміни у: 11-91