Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативні документи в нафтогазовій і нафтопереробній промисловості України

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1116

Перелік органів ліцензування

 

Постанова Кабінету міністрів України від 14.11.2000р. №1698 Про затвердження переліку органів ліцензування. Із змінами: постанова КМУ від 03.06.2009р., від 09.09.2009 р., від 20.01.2010 р. N 38, від 17.02.2010 р. N 144, від 27.07.2011 р. N 798, від 29.05.2013 р. N 380, від 23.10.2013 р. N 783, від 23.10.2013 р. N 780

Методичні рекомендації щодо прогнозування техніко-економічних показників діяльності вугледобувних підприємств для визначення обсягів державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

 

Затверджено: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 13 червня 2017 року N 391

Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту

 

Часть1 и 2. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 28.12.86. ВБН В.2.2-58.2-94/ Держкомнафтогаз України «Резервуари вертикальні сталеві для зберегання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.» відміняє розділи 1 и 4 "Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту" Чинний до 2012р. за наказом Мінпаливенерго України №588 від 11.12.2007 р. (скасовано). Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано). Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Правила технической эксплуатации нефтебаз

 

Утв. Заместителем Председателя Госкомнефтепродукта СССР А. Д. Рудковским 28 декабря 1984 г. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Временная инструкция по пуску, эксплуатации и остановке типовых трубчатых печей

 

Утверждена ВНИИНЕФТЕМАШ 24 января 1978 г.

Временная инструкция по расследованию и учету аварий при бурении скважин на нефть и газ

 

Полтава: УкрНИГРИ, 1971 г. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по наливу, сливу и перевозке сжиженных углеводородных газов в железнодорожных вагонах-цистернах

 

М.: «Недра», 1980. Утверждена Министерством газовой промышленности 28 декабря 1979 г., согласована с Министерством химическом промышленности 21 декабря 1979 г., с Министерством нефтеперерабатывающем и нефтехимической промышленности 27 декабря 1979 г.

Инструкция по отбраковке труб, поврежденных коррозией

 

Утверждено заместителем министра газовой промышленности 07.07.1978 г. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР нафтогазового комплексу України

 

Затверджено: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция о порядке получения от поставщиков, перевозки , хранения, отпуска и применения метанола на объектах газовой промышленности

 

Издание 1976г. Утверждено: Министерство газовой промышленности 07.07.1975 г. Согласовано: Заместитель главного санитарного врача СССР, письмо № І22-19/134-4 от 27.05.75 г., начальник управления административной службы милиции МВД СССР 14 мая 1975 г. Термін дії продовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21 січня 2013 року N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Порядок централізованого обліку видобутку нафти, природного газу, газового конденсату, супутньої пластової води, а також закачки в пласти води та газу

 

Затверджено: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України від 22.10.2012 N 538/1109, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за N 2084/22396

Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. N 1404. Із змінами від 21.01.2009р. Із змінами: Постанова Кабінету Міністрів України N 678 від 22.06.2011

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

 

Затверджено: наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 N 28, pареєстровано в Мінюст 04.05.2005 р.за N 466/10746. Із змінами: наказ N 171 від 14.07.2005, N 219 від 22.08.2005, N 353 від 15.12.2006, N 6 від 29.01.2007, N 142 від 05.07.2007, N 221 від 13.09.2007, N 80 від 24.02.2009 N 137 від 07.04.2009, N 1689-р від 23.12.2009, N 425 від 22.09.2010, N 426 від 22.09.2010, N 162 від 25.10.2011, N 163 від 25.10.2011, 30.07.2012 N 876, 06.11.2013 N 1308, від 06.05.2015 р. N 452, від 06.05.2015 р. N 451, від 13.11.2015 р. № 1443, від 29.08.2016 р. N 1411 Включає Розділ 28. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

Порядок відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 28 жовтня 2014 року N 184, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 р. за N 8/26453

Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин

 

Утверждено: министерство газовой промышленности СССР 14.06.1979 г. Термін дії подовжений до 2017 року: наказ Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Порядок повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. N 268

Временная методика планирования продолжительности цикла строительства скважин

 

ВНИИЭГАЗПРОМ, 1979. Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по классификации, расследованию и учету аварий при бурении скважин на нефть и газ

 

ВНИИОЭНГ, 1979. Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по предупреждению открытого фонтанирования при бурении скважин

 

М.: НЕДРА, 1966. Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по контролю толщин стенок надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов

 

Утв. начальником Технического управления Мингазпрома 22.06.87. Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Нормы вибрации. Оценка интенсивности вибрации газоперекачивающих агрегатов в условиях эксплуатации на компрессорных станциях Министерства газовой промышленности

 

1985. Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Методические указания по расчету норм расхода стальных нефтегазопроводных труб на монтаж буровых установок

 

Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по установке нефтяных ванн для ликвидации прихватов

 

Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по эксплуатации, ремонту и учету бурильных труб

 

Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Временные нормы вибрации основного оборудования компрессорных станций газопроводов Министерства газовой промышленности СССР

 

Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция о корректирующей балансировке роторов ТВД агрегатов ГТК-10И в собственных подшипниках

 

Утв. зам. Министра газовой промышленности, 16.02.83 Термін дії подовжений до 2017 року згідно наказу Міненерговугілля від 21.01.2013 р. N 20 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по техническому расследованию, учету аварий и повреждений технологических объектов магистральных нефтепродуктопроводов и списанию сверхнормативных потерь нефтепродуктов

 

Утверждена: 28.03.1984 Госкомнефтепродукт СССР. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Инструкция по определению скорости коррозии металла стенок корпусов сосудов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР

 

Утверждена: 18.10.1983. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Положение о планово-предупредительном ремонте технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Часть 1

 

Утвержден 23.12.1976. Включает Таблицу 1 с изменениями и дополнениями 25.12.1987 года Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Термін дії: 2012р., Мінпаливенерго України 11.12.07 №588 (скасовано) Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Рекомендации № 100-1566/17 к регламентам химико-технологической защите от коррозии установок первичной переработки нефти НПЗ отрасли

 

Утверждены: 09.11.1985 МНХП СССР Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Правила обследования, оценки технического состояния, паспортизации и проведения планово-предупредительных ремонтов газопроводов и сооружений на них

 

Утверждены: 09.06.1998 №124. Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

Щодо проведення експертизи проектної документації за окремими розділами

 

Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций.

 

М. Стройиздат. 1984 г.

Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций

 

М. Стройиздат. 1984 г.

Інструкція з експлуатації очисних споруд нафтобаз, наливних пунктів і станцій перекачування магістральних нафтопродуктопроводів та автозаправних станцій. Галузевий нормативний акт

 

Інформація "Норматив-PRO": «Инструкция по эксплуатации очистных сооружений нефтебаз, наливных пунктов, перекачивающих и автозаправочных станций», утвержденная Госкомнефтепродуктом РСФСР 31 марта 1988 г. и согласованная Минздравом РСФСР 25 марта 1988 г., составлена взамен « Инструкция по эксплуатации очистных сооружений нефтебаз , наливных пунктов, перекачивающих станций и АЗС», утвержденной Главнефтеснабом РСФСР 17 октября 1975 года.;

Повышение эксплуатационной надежости резервуаров. Серия: Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья

 

Москва, 1990; Ю.А.Венгерцев, Е.А.Егоров, В.Н.Загоскин

Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту

 

затверджено: Українське Об'єднання Укрнафтопродукт наказ №6 від 27.02.1997 р.; Узгоджено: Держнаглядохоронпраці України, лист № 12-04Б/359 від 14.02.1997, Інститут проблем міцності НАН України, висновок 24.10.1996р.;

Правила перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджено: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 25.11.2008 N 1430 Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та Правил перевезення наливних вантажів, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 р. за N 180/16196. Із змінами: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011 року, від 21.03.2012 року N 177, від 05.11.2014 р. N 565, від 25 квітня 2017 року N 156, від 04.12.2017 р. N 419

Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума

 

Дирекция совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Державна адміністрація залізничного транспорту України, Телеграма від 23.06.2009 р. N ЦЗМ-12/1560 вводяться в дію з 01.07.2009: - "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (із змінами і доповненнями, прийнятими на 50 засіданні Ради залізничного транспорту). До введення в дію національних Правил перевезення небезпечних вантажів (до 01.01.2010) "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" застосовуються у внутрішньому сполученні відповідно до наказу Мінтрансу від 08.05.98 N 174, зареєстрованого в Мін'юсті 26.05.98 за N 346/2786; - "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" з доповненнями пункту 6.1 цих Правил новим абзацом у редакції: "После выгрузки пищевых грузов промывка цистерн обеспечивается грузополучателями". При цьому слід взяти до уваги, що замість додатка N 7 (Порядок проверки сохранности и определения размера недостачи спирта этилового ректификованого) до Правил на залізницях України застосовується додаток 5 (Порядок перевірки кількості етилового (винного) спирту при перевезенні в цистернах) до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансзв'язку 18.04.2003 N 299, зареєстрованого в Мін'юсті 07.07.2003 за N 558/7879. - зміни і доповнення до "Аварийных картотек на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики". Ці зміни передбачені наказом Мінтрансзв'язку "Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом" від 25.11.2008 N 1431, зареєстрованого в Мін'юсті 26.02.2009 за N 182/16198;

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

 

Дирекция совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Державна адміністрація залізничного транспорту України, Телеграма від 23.06.2009 р. N ЦЗМ-12/1560 вводяться в дію з 01.07.2009: - "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (із змінами і доповненнями, прийнятими на 50 засіданні Ради залізничного транспорту). До введення в дію національних Правил перевезення небезпечних вантажів (до 01.01.2010) "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" застосовуються у внутрішньому сполученні відповідно до наказу Мінтрансу від 08.05.98 N 174, зареєстрованого в Мін'юсті 26.05.98 за N 346/2786; - "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" з доповненнями пункту 6.1 цих Правил новим абзацом у редакції: "После выгрузки пищевых грузов промывка цистерн обеспечивается грузополучателями". При цьому слід взяти до уваги, що замість додатка N 7 (Порядок проверки сохранности и определения размера недостачи спирта этилового ректификованого) до Правил на залізницях України застосовується додаток 5 (Порядок перевірки кількості етилового (винного) спирту при перевезенні в цистернах) до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Мінтрансзв'язку 18.04.2003 N 299, зареєстрованого в Мін'юсті 07.07.2003 за N 558/7879. - зміни і доповнення до "Аварийных картотек на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики". Ці зміни передбачені наказом Мінтрансзв'язку "Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом" від 25.11.2008 N 1431, зареєстрованого в Мін'юсті 26.02.2009 за N 182/16198;

Правила перевезення наливних вантажів

 

Затверджено: наказ Міністерства транспорту України 18.04.2003 N 299, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2003 р. за N 558/7879. Із змінами: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 25.11.2008 N 1430, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.11.2009 р. N 1135, наказ Міністерства інфраструктури N 138 від 08.06.2011, від 21.03.2012 N 177, від 05.11.2014 р. N 565, від 25 квітня 2017 року N 156

Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів

 

Затверджено: Мінпаливенерго України наказ від 26 травня 2008 року № 290 Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України „Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів”

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 11, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 28/17323. Зміни: постанова НКРЕ від 15.08.2013 р. N 1105

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 8, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 25/17320

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 12, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 29/17324

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 10, ареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 27/17322

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами

 

Затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 р. N 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 р. за N 26/17321

Инструкция по применению вертолетов ми-2 и ка-26 с серийной опрыскивающей аппаратурой для борьбы с аварийными разливами нефти в море

 

Утверждена Заместителем министра гражданской авиации 18 марта 1983 года; Согласовано Председателем Всесоюзного объединения "Мореплавание" Министерства морского флота 10 марта 1983 года

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1174. Із змінами: постанова КМУ N 1113 від 26.10.2011 р.

Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 року N 640; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2011 р. за N 1326/20064

Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів

 

Затверджені: наказ Міністерства інфраструктури України 21.03.2012 N 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2012 р. за N 507/20820

Правила користування природним газом для юридичних осіб

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 13.09.2012 N 1181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 р. за N 1715/22027

Методика розрахункового визначення ізобарної теплоємності рідких н-алканів C1 - C20 і водню на лінії насичення в інтервалі температури від потрійної точки до критичної

 

Затверджено: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 24.09.2012 N 1050

Методичні рекомендації з охорони надр при розробці родовищ корисних копалин

 

Затверджені: наказ МНС України від 18.10.2012 р. № 1268

Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 13.09.2012 N 1177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 р. за N 1705/22017

Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 75. Із змінами: постанова КМУ N 1081 від 14.10.2009, N 1208 від 19.12.2012, від 18 грудня 2017 р. N 1103

Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі

 

Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 N 549, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013 р. за N 1452/23984

Кодекс цивільного захисту України

 

Кодекс від 02.10.2012 р. № 5403-VI Із змінами: від 13.04.2017 р.

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, зберігання, транспортування, розподілу та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, транспортування нафти та нафтопродуктів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. N 565

Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності. Правила використання модулів оцінки відповідності

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16 лютого 2017 року N 202

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу

 

Затверджено: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16 лютого 2017 року N 201

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 350

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

 

Затверджено: постанова КМУ від 25 серпня 2010 р. № 725. Зміни: постанова № 469 від 13.04.2011, № 613 від 11.07.2012, № 973 від 24.10.2012, № 482 від 26.06.2013, № 694 від 05.10.2016, № 400 від 07.06.2017, № 48 від 07.02.2018

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі

 

Затверджено: постанова КМУ від 4 липня 2018 р. N 814

Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. N 867

EN 1012-1 Компрессоры и вакуум-насосы. Требования безопасности. Часть I. Компрессоры

 

утвержден Европейским комитетом по стандартизации (CEN) 13 марта 1996г.

EN 1012-2:1996 Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2: Вакуумные насосы

 

Настоящий стандарт принят CEN 1996-03-13

EN ISO 15607:2003 Технические условия и квалификация технологии сварки материалов с металлическими свойствами. Общие правила

 

EN ISO 15609-1:2004 Технические требования и оценка процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка

 

OCT 102-51-85 Контроль неразрушаюший. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод

 

Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

OCT 26-2043-91 Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования

 

Чинний на підприємствах та організаціях нафтогазового комплексу у частині, що не суперечить чинному законодавству України: наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1

ВБН А.1.1-00018201.01-94 Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

 

ВБН А.1.1-00018201.02-94 Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України