Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Юридические вопросы общего характера

Сортировка: Дата Название
Щодо відповідальності за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

14.12.2012 г.

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і повідомляє. Платники єдиного внеску - роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом є календарний місяць (частина 8 статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язко ...

Полный текст разъяснения

Щодо роботи за сумісництвом

 

21.09.2012 г.

Щодо роботи за сумісництвом інформуємо, що відповідно до пункту 9 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43, та пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами), запис до трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника ...

Полный текст разъяснения

Щодо індексації грошових доходів

 

30.08.2012 г.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. N 690, від 11.07.2007 р. N 913, від 12.03.2008 р. N 170, від 25.01.2012 р. N 35 (Постанова N 35) та від 13.06.2012 р. N 526 (Постанова N 526)), визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим п ...

Полный текст разъяснения

Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати

 

30.08.2012 г.

Відповідно до частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі - КзПП) підставами припинення трудового договору є: • угода сторін; • закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення; • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; • розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініці ...

Полный текст разъяснения

Звільнення за власним бажанням

 

30.08.2012 г.

Звільнення працівника за власним бажанням відбувається на підставі статті 38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), згідно з якою працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Обмеження щодо звільнення працівника, який знаходиться на лікарняному, стосується тільки звільнення з ініціативи власника, що встановлено статтею 40 КЗпП, якою передбачено, що не допускається звіль ...

Полный текст разъяснения

Про переважне право на залишення на роботі

 

22.08.2012 г.

Згідно зі статтею 42 Кодексу законів про працю України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Законодавством не передбачені критерії і порядок визначення працівників із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. На практиці для виявлення таких працівників роботодавцем робиться порівняльний аналіз продукт ...

Полный текст разъяснения

Порядок припинення дії трудового договору працівником

 

22.08.2012 г.

Частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Відповідно до статті 44 КЗпП при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору працівникові ...

Полный текст разъяснения

Порядок припинення дії трудового договору

 

22.08.2012 г.

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). До трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію ...

Полный текст разъяснения

Щодо приведення кодів видів діяльності відповідно до КВЕД-2010

 

19.06.2012 г.

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - ДК 009:2010). З метою поступового переходу до ДК 009:2010 протягом 2012 року разом із цим класифікатором буде діяти національний класифікатор України ДК 009:2005 " ...

Полный текст разъяснения

Относительно определения термина "персональные данные"

 

21.05.2012 г.

В соответствии с определением, приведенным в статье 2 Закона Украины "О защите персональных данных" (далее - Закон),персональными данными являются сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Первичными источниками сведений о физическом лице являются: выданные на его имя документы; подписанные им документы; сведения, которые лицо предоставляет о себе (часть четвертая статьи 6 Закона). В соответствии с международными с ...

Полный текст разъяснения

Щодо внесення у депозит нотаріуса орендної плати за користування земельною ділянкою, власник якої помер

 

15.05.2012 г.

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (Спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (стаття 1216 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс)). Відповідно до статті 1217 Кодексу спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. Частиною першою статті 1270 Кодексу передбачено, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Спадкоєме ...

Полный текст разъяснения

Щодо частини чистого прибутку (доходу)

 

15.05.2012 г.

Згідно із п. 4 ст. 62 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV (далі - Господарський кодекс) підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Пунктом 4 ст. 64 Господарського кодексу встановлено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з ві ...

Полный текст разъяснения

Щодо окремих питань, пов'язаних із обробкою персональних даних

 

11.05.2012 г.

Частина друга статті 32 Конституції України встановлює, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Стаття 11 Закону визначає, що підставами виникнення права на використання персональних даних окрім згоди фізичної особи на обробку її персональних даних є дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю ...

Полный текст разъяснения

Щодо виправлення помилок у звітності

 

10.05.2012 г.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок. У разі самостійного виявлення платником заниження/завищення нарахованих сум страхових вн ...

Полный текст разъяснения

Щодо сплати єдиного внеску фізичними особами - платниками єдиного податку

 

07.05.2012 г.

В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" физические лица - предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, определены плательщиками единого взноса. Вышеуказанные лица уплачивают единый взнос в размере не менее минимального страхового взноса за каждый месяц в период, когда предприниматель был плательщиком единого налога. Поскольку физические лица - плател ...

Полный текст разъяснения

подання фізичною особою декларації про майновий стан і доходи

 

26.04.2012 г.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Порядок подання фізичною особою річної декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) встановлено ст. 179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI ( ...

Полный текст разъяснения

Щодо відображення у складі витрат суми амортизації витрат на придбання кондиціонера, спліт-системи, пилососу

 

12.04.2012 г.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних а ...

Полный текст разъяснения

Щодо можливості застосування підприємством звільнення від сплати податку на додану вартість операцій з постачання державних платних послуг

 

12.04.2012 г.

Відповідно до підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у ...

Полный текст разъяснения

Мін‘юст встановив термін Укрдержреєстру для проставлення апостиля на документах – один робочий день

 

01.02.2012 г.

Апостиль на документах про реєстрацію актів цивільного стану – свідоцтвах про шлюб, розлучення, народження чи смерть – проставлятиметься протягом одного робочого дня. Такий термін встановило Міністерство юстиції для розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих громадянами для проставлення апостиля в Державну реєстраційну службу України (Укрдержреєстр). Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович. Згідно з наказом Мін‘юсту, термін розгляду докум ...

Полный текст разъяснения

Мін‘юст розпочинає відбір адвокатів для надання громадянам безоплатної правової допомоги

 

10.01.2012 г.

Протягом 2012 року Міністерство юстиції проведе низку конкурсів для відбору адвокатів, які відповідно до закону «Про безоплатну правову допомогу» будуть залучатися державою до надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам України з 1 січня 2013 року. Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, 28 грудня Кабінетом Міністрів було ухвалено постанову про затвердження порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безопла ...

Полный текст разъяснения

Затверджено порядок прийому громадян у Державній службі з питань захисту персональних даних

 

10.01.2012 г.

Міністерство юстиції затвердило порядок особистого прийому громадян у Державній службі України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України). Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович. Порядок розроблено з метою належної організації прийому громадян посадовими особами ДСПЗПД України. Так, прийом громадян посадовими особами ДСЗПД України здійснюватиметься за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Дні та години прийому мають бути затверджені наказом ДСЗПД України ...

Полный текст разъяснения

Затверджено перелік друкованих ЗМІ, в яких у 2012 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду

 

28.12.2011 г.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2012 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Відповідне урядове розпорядження, проект якого розробило Міністерство юстиції, було ухвалене у середу, 28 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів України. Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лаврин ...

Полный текст разъяснения

Деякі питання практичного застосування Закону України "Про захист персональних даних"

 

23.12.2011 г.

У зв'язку з численними зверненнями громадян щодо практичного застосування деяких положень Закону України "Про захист персональних даних" Міністерство юстиції надало роз'яснення з найбільш актуальних та поширених питань. МЕТА ЗАКОНУ Статтею 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтереса ...

Полный текст разъяснения

О юридическом статусе свидетельства о государственной регистрации физического лица - предпринимателя

 

03.11.2011 г.

Верховной Радой Украины 07.04.2011 под N 3205 принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя" (Закон N 3205-VI) (далее - Закон N 3205). Данным Законом (Закон N 3205-VI) исключено из действующего законодательства понятие "свидетельство о государственной регистрации физического лица - предпринимателя", а также установлено представление выписки ...

Полный текст разъяснения

Щодо використання цифрового електронного підпису

 

18.10.2011 г.

У відповідності до статті 4 Закону України "Про електронний цифровий підпис" (далі - Закон) електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Використання електронного цифрового підпису не змі ...

Полный текст разъяснения