Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Ревизии, КРУ

Сортировка: Дата Название
Щодо проведення перевірок держзакупівель органами ДКРС

 

07.06.2010 г.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 27.08.2007 N 03-01/07-15 щодо проведення перевірок держзакупівель органами ДКРС та повідомляє наступне. Щодо першого питання, то наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 26.06.2007 N 136, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 за N 808/14075, затверджено Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби. Це ...

Полный текст разъяснения

Щодо перевірки підприємств органами Контрольно-ревізійного управління України

 

23.12.2009 г.

Як визначено у статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (далі - Закон), одним з головних завдань ДКРС є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів та інших активів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання держав ...

Полный текст разъяснения

О проведении внеплановой проверки плательщика налогов на основании заведения в отношении такого плательщика налогов (должностных лиц плательщика налогов) оперативно-розыскного дела

 

04.10.2009 г.

Статья 111 Закона Украины от 04.12.90 г. N 509-XII "О государственной налоговой службе в Украине", с изменениями и дополнениями (далее - Закон N 509), определяет основания и порядок проведения органами государственной налоговой службы плановых и внеплановых выездных проверок своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов и сборов (обязательных платежей). Согласно положениям пункта 7 части шестой статьи 111 Закона N 509, одним из оснований для проведения органом государственн ...

Полный текст разъяснения

Щодо деяких особливостей застосування постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб" від 03.06.2009 N 549

 

30.09.2009 г.

1. Стосовно сфери дії постанови N 549 Підпунктом 1 пункту 1 постанови N 549 органам виконавчої влади та їх територіальним підрозділам, у тому числі й ГоловКРУ та його територіальним підрозділам, доручається обмежити проведення перевірок сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб. Разом з тим, таке обмеження не стосується проведення контрольних заходів з питань використання бюджетних коштів та, зокрема, тих, що проводяться за зверненнями фізичних та юридичних осіб про пор ...

Полный текст разъяснения

Щодо здійснення заходів державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності та обсяг повноважень державної контрольно-ревізійної служби

 

30.09.2009 г.

У зв'язку зі збільшенням випадків недопущення органів ДКРС до проведення контрольних заходів на підставі постанови Кабінету Міністрів України "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" від 21.05.2009 N 502 (далі - постанова N 502) Головне контрольно-ревізійне управління України повідомляє. Обсяг повноважень та завдання органів державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи ДКРС) визнач ...

Полный текст разъяснения

О проведении органами государственной налоговой службы плановых и внеплановых выездных проверок своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты налогов и сборов

 

28.09.2009 г.

1. Органы государственной налоговой службы Украины в своей деятельности руководствуются Законами Украины от 4 декабря 1990 года N 509-XII "О государственной налоговой службе в Украине" (далее - Закон N 509), от 25 июня 1991 года N 1251-XII "О системе налогообложения" и от 21 декабря 2000 г. N 2181-III "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" (далее - Закон N 2181), а также другими специальными законами по вопросам деятельности на ...

Полный текст разъяснения

Оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення

 

31.05.2009 г.

Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та інших актів законодавства з метою визначення процедури складання органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС) протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-2, 164-12, 164-14 та 166-6 КУпАП, розгляду справ про адміністративні правопорушення органами ДКРС, ведення діловодства у справах про адм ...

Полный текст разъяснения

Про требование проведения инвентаризации во время ревизии

 

29.05.2009 г.

Согласно пункту 4 статьи 10 Закона Украины "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине" (далее - Закон) органы ГКРС имеют право требовать от руководителей подконтрольных учреждений, которые ревизуються, проведение инвентаризаций. При этом Законом не определено требований относительно проведения таких инвентаризаций в пределах установленного периода ревизии. Закон также не содержит норм о проведении встречных сверок или иных действий должностных лиц органов ГКРС в пределах перио ...

Полный текст разъяснения

Методика инспектирования КРУ на выявление фактов мошенничества

 

29.05.2009 г.

Принимая во внимание нормы Концепции развития государственного внутреннего финансового контроля, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Украины от 22.10.2008 г. N 1347-р, в части необходимости изменения инспектирования как вида деятельности на выявление фактов мошенничества, ГлавКРУ рекомендует руководителям Служб, сопровождающих ревизии, обсуждать с подчиненными на соответствующих инструктажах и обеспечивать выяснения ими в ходе ревизий, наряду с вопросами программы, следующим вопросам: ...

Полный текст разъяснения