Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Общие вопросы лицензирования

Сортировка: Дата Название
Щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

 

06.09.2011 г.

Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії містить стаття 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон). Так, суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державно ...

Полный текст разъяснения

Щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

 

15.11.2010 г.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Відповідно до статті 1 вказаного Закону: господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємці ...

Полный текст разъяснения

Щодо видачі ліцензій на провадження господарської діяльності

 

06.05.2010 г.

У відповідності із змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" від 15.12.2009 N 1759, який набув чинності 30.12.2009, ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Поряд з цим за Кабінетом Міністрів України залишено право, за поданням Держкомпідприємництва, обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути ме ...

Полный текст разъяснения

Щодо отримання ліцензії для здійснення господарської діяльності у сфері питного водопостачання

 

22.01.2010 г.

Загальні положення щодо ліцензування містяться у Цивільному кодексі України (ч. 3 ст. 91), що визначає ліцензування як один з елементів цивільної правоздатності юридичних осіб, у Господарському кодексі України (ст. 14, що відсилає до окремого закону; ч. 3 ст. 43, положення якої дозволяють встановлювати перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно законом; ч. 6 ст. 128 - як один з обов'язків громадянина-підприємця). Базовими документами, що складають правову основ ...

Полный текст разъяснения

Щодо здійснення державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності

 

30.09.2009 г.

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Так, зокрема, статтею 7 Закону визначено, що для здійснен ...

Полный текст разъяснения

Щодо ліцензування господарської діяльністі, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

 

29.09.2009 г.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" ліцензуванню підлягає господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури. Роботи з видобутку декоративного каменю не передбачені Переліком робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 27.01.2009 N 47 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 11.03.2009 за N 226/16242. Таки ...

Полный текст разъяснения

Щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

 

29.09.2009 г.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Відповідно до статті 2 зазначеного Закону, види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню. Згідно із пунктом 8 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльно ...

Полный текст разъяснения

Щодо умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності

 

28.09.2009 г.

Частинами першою та другою статті 5 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Статтею 1 Закону від 01.06.2000 N 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон "Про ліцензування") визначено, що ліцензійні умови - устан ...

Полный текст разъяснения

Разъяснение требований законодательства (разрешительная система /дозволи/ и лицензирование)

 

29.05.2009 г.

Согласно Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (далее - Закон N 2806-IV) документ разрешительного характера - разрешение, заключение, согласование, свидетельство и т.д. (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво), дающий субъекту хозяйствования право на осуществление определенных действий для осуществления хозяйственной деятельности . Статьей 2 указанного Закона N 2806-IV определено, что действие этого Закона распространяется на разрешительные органы (к ко ...

Полный текст разъяснения