Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Охрана труда

Сортировка: Дата Название
Про переважне право на залишення на роботі

 

22.08.2012 г.

Згідно зі статтею 42 Кодексу законів про працю України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Законодавством не передбачені критерії і порядок визначення працівників із більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. На практиці для виявлення таких працівників роботодавцем робиться порівняльний аналіз продукт ...

Полный текст разъяснения

Порядок припинення дії трудового договору працівником

 

22.08.2012 г.

Частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Відповідно до статті 44 КЗпП при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору працівникові ...

Полный текст разъяснения

Порядок припинення дії трудового договору

 

22.08.2012 г.

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). До трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію ...

Полный текст разъяснения

Щодо проведення навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази

 

01.03.2012 г.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (Постанова N 1107) затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - Порядок). Додатком 6 до Порядку (Постанова N 1107) встановлено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності (Постанова N 1107) (далі - Перелік). Згідно з пунктом 8 Переліку (Постанова N ...

Полный текст разъяснения

Екзаменаційні білети під час професійної підготовки на підприємстві мають містити також і питання з охорони праці, чи перевірка знань з питань охорони праці має проводитися з окремими екзаменаційними білетами

 

18.01.2012 г.

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників і навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників, це 2 різних види навчання, які регламентуються різними нормативно-правовими актами. Проведення навчання з питань охорони праці регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 з ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

 

18.01.2012 г.

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці визначена у розділі 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення). Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу ре ...

Полный текст разъяснения

Щодо організації навчального процесу з питань охорони праці

 

18.01.2012 г.

Навчання з питань охорони праці здійснюється згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення). 1. Відповідно до пункту 3.4 Типового положення навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробк ...

Полный текст разъяснения

Щодо внесення змін до статей 19, 43 Закону України «Про охорону праці

 

18.01.2012 г.

12 червня 2011 року набрав чинності Закон України від 19.05.2011 № 3395-VI, яким внесено зміни до частини третьої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон), а статтю 43 викладено в новій редакції. Так, відповідно до частини третьої статті 19 Закону витрати на охорону праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, мають становити не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. Отже, роботодавець не ...

Полный текст разъяснения

Чи потрібно повторно проходити навчання та перевірку знань

 

18.01.2012 г.

Пунктами 3.1 та 5.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) передбачене проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці у працівників (робітників, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу) і посадових осіб при прийняті на роботу та періодично. Чи потрібно повторно до закінчення встановленого для перевірки знань строку проходити навчання та перевірку знань у випадку, якщо: а) працівник звіл ...

Полный текст разъяснения

Про проходження навчання новоприйнятого працівника, який буде виконувати роботи підвищеної небезпеки

 

18.01.2012 г.

На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання? «На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання з питань охорони праці (30-ти годинну програму навчання)? Якщо так, то коли саме? На підприємство прийнято нового робітника, який буде виконувати роботи з підвищеною небезпекою. Чи повинен він проходити навчання з п ...

Полный текст разъяснения

В якому порядку, в який строк та з якою періодичністю повинні проходити навчання з охорони праці майстри та інженери-технологи цехів

 

18.01.2012 г.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності визначено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511 (далі – Типове положення). Відповідно до пункту 3.1 Типового положення працівники під час прийняття на роботу і в ...

Полный текст разъяснения

Про забезпечення підприємств, організацій та установ незалежно від підпорядкування та форм власності медичними аптечками

 

09.11.2010 г.

Що стосується питання необхідності бюджетній організації, яка не належить до медичної сфери, мати аптечку, то повідомляємо наступне. На законодавчому рівні питання про забезпечення підприємств, організацій та установ незалежно від підпорядкування та форм власності медичними аптечками для надання першої невідкладної допомоги працівникам (у разі хворобливого стану) або потерпілим на виробництві (у разі настання страхового випадку) не врегульовано. На сьогодні зазначене питання, на думку виконавч ...

Полный текст разъяснения

О вопросе финансирования охраны труда

 

10.11.2009 г.

Согласно статье 19 Закона Украины "Об охране труда" финансирование охраны труда осуществляется работодателем. Для предприятий независимо от форм собственности или физических лиц, использующих наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5 процента от суммы реализованной продукции. На предприятиях, содержащихся за счет бюджета, расходы на охрану труда предусматриваются в Государственном или местных бюджетах и составляют не меньше 0,2 процента от фонда оплаты труда. В настояще ...

Полный текст разъяснения

Щодо створення Реєстру навчальних закладів, які мають право здійснювати навчання з питань охорони праці

 

10.11.2009 г.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист щодо створення Реєстру навчальних закладів, які мають право здійснювати навчання з питань охорони праці та, в межах компетенції, повідомляє наступне. У створенні вищезазначеного Реєстру не вбачається порушення норм чинного законодавства України. Зазначене у листі територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву про те, що для здійснення навчання з питань охорони прац ...

Полный текст разъяснения

Методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1, для взрослых» (Для справки, Россия)

 

02.11.2009 г.

Рекомендации лечения больных легкими, среднетяжелыми и тяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1, а также неспецифической профилактики гриппа у взрослых. Указаны названия используемых препаратов и их суточные дозы. Приводятся рекомендации по лечению беременных женщин. 1. Лечение взрослых больных легкими формами гриппа, вызванного вирусом типа А/H1N1. 1.1. Арбидол – 4 раза в сутки по 200 мг каждые 6 часов (суточная доза 800 мг) в течение 7-10 дней *. или Интерферон альфа ...

Полный текст разъяснения

Щодо роз'яснень з приводу послуг та статусу консьєржів

 

08.10.2009 г.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Доповнення та зміни N 3 від 28.12.2001) встановлено завдання, обов'язки, а також кваліфікаційні вимоги до професії консьєржа. Так, консьєрж: - стежить за схоронністю визначеного власником будинку у під'їзді за вказаним робочим місцем рухомого і нерухомого майна, що включено до відповідного переліку, та збереженням його цілісності та справності, проводить відкрите візуальне спостереження за цим майном. У разі реальної ...

Полный текст разъяснения

Щодо проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

 

29.09.2009 г.

Як видно з листа територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву від 23.01.2009 року за N 04/186, створення вказаного у Вашому листі Реєстру є дією вторинною по відношенню до реєстрації суб'єктів господарювання, яка, згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 року N 15 (далі - Типове положення про навчання), є обов'язковою. Ніяких додаткових вимог до ...

Полный текст разъяснения

Щодо виконання робіт підвищеної небезпеки

 

29.09.2009 г.

Дозволи, видані суб'єктам господарювання на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) устаткування підвищеної небезпеки, надають суб'єктам господарювання право виконувати ці роботи згідно з вимогами Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 687 ...

Полный текст разъяснения

Щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки

 

29.09.2009 г.

На Ваше звернення від 14.04.2009 N 11/07 щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємн ...

Полный текст разъяснения

Щодо забезпеченя безпеки осіб, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у навчально-тренувальних та спортивних стрільбах з вогнепальної зброї

 

28.09.2009 г.

Запитання редакції: чи є такі документи, якими регламентується забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у навчально-тренувальних та спортивних стрільбах з вогнепальної зброї? Відповідь: Згідно з Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 04.10.2006 року N 1383, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у навчально-тренувальних та спортивних стрільбах з вогнепальної зброї відноситься до повноважень Міністерства внутрішніх справ Укра ...

Полный текст разъяснения

О продолжительности ежегодного отпуска лиц, работающих на электронно-вычислительных и вычислительных машинах

 

28.09.2009 г.

Рассмотрев обращение, в пределах компетенции сообщаем. Работники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, к которым относится и персональный компьютер, и которым продолжительность ежегодного отпуска не определена другими актами законодательства, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 4-х календарных дней согласно подразделу "Другие виды производств" раздела XXII "Общие профессии по всем отраслям хозяйс ...

Полный текст разъяснения

Разъяснение требований законодательства (разрешительная система /дозволи/ и лицензирование)

 

29.05.2009 г.

Согласно Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (далее - Закон N 2806-IV) документ разрешительного характера - разрешение, заключение, согласование, свидетельство и т.д. (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво), дающий субъекту хозяйствования право на осуществление определенных действий для осуществления хозяйственной деятельности . Статьей 2 указанного Закона N 2806-IV определено, что действие этого Закона распространяется на разрешительные органы (к ко ...

Полный текст разъяснения