Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Проверки контролирующими органами

Сортировка: Дата Название
Щодо проведення перевірок органами державної податкової служби

 

21.09.2011 г.

Правові положення проведення перевірок органами державної податкової служби містить глава 8 Податкового кодексу України. У відповідності до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Згідно із пунктом 81.1 статті 81 Податкового кодексу України посадові особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення докумен ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування штрафних (фінансові) санкцій за актами перевірок з питань дотримання податкового законодавства

 

01.03.2011 г.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс). Відповідно до пункту 2 розділу XIX "Перехідних положень" Кодексу з 01.01.2011 р. втратив чинність Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", на підставі якого до 01.01.2011 р. застосовувались штрафні (фінансові) санкції за актами перевірок з питань дотримання податкового законодавства. У зв'язку з цим у разі встановл ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування підзаконних актів у сфері захисту прав споживачів

 

25.10.2010 г.

Територіальні органи у справах захисту прав споживачів у своїй діяльності, в першу чергу, керуються Законом України від 12.05.91 р. N 1023-XII "Про захист прав споживачів" в редакції від 01.12.2005 р. N 3161-IV; Указом Президента України від 18.03.2003 р. N 225 "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики"; наказом Держспоживстандарту України від 28.11.2006 р. N 332 "Про затвердження Положення про головні управління (управління) у справах захисту пра ...

Полный текст разъяснения

Щодо мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

02.09.2010 г.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502) передбачено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 р. тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'є ...

Полный текст разъяснения

Щодо мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

02.09.2010 г.

15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон N 1759-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" (далі - Закон N 1759), який набрав чинності 30.12.2009 р. Прикінцевими положеннями Закону визначено до 1 січня 2011 року встановити мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб'єктів ...

Полный текст разъяснения

Щодо проведення перевірок суб'єктів господарювання

 

02.07.2010 г.

Щодо порядку проведення органами міліції перевірок суб'єктів господарювання по фактах порушення законодавства Статтею 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) визначено, що дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів, зокрема, оперативн ...

Полный текст разъяснения

Щодо права проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності

 

16.06.2010 г.

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", Положення про Державний комітет статистики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 924 (далі - Положення), інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини у галузі статистики, інформації, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Ві ...

Полный текст разъяснения

Щодо особливостей застосування Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 

06.05.2010 г.

Статьей 7 Закона о контроле установлено, что для осуществления планового или внепланового мероприятия орган государственного надзора (контроля) издает приказ, который должен содержать наименование субъекта хозяйствования, в отношении которого будет осуществляться мероприятие, и предмет проверки. На основании приказа оформляется удостоверение (направление) на проведение мероприятия, которое подписывается руководителем или заместителем руководителя органа государственного надзора (контроля) (с ук ...

Полный текст разъяснения

Щодо здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

03.03.2010 г.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарюв ...

Полный текст разъяснения

Щодо обмеження проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання

 

03.03.2010 г.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше звернення від 17.11.2009 щодо надання роз'яснень стосовно поширення сфери дії постанови Кабінету Міністрів України N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502) на відносини, що виникають під час здійснення нагляду за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та, в межах компете ...

Полный текст разъяснения

Щодо підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю)

 

03.03.2010 г.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) однією з підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення. В свою чергу, згідно зі статтею 16 Зако ...

Полный текст разъяснения

Щодо обмеження проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання

 

21.02.2010 г.

Пунктом 1 Постанови N 502 передбачено, органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року, зокрема: тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступен ...

Полный текст разъяснения

Щодо підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю)

 

21.02.2010 г.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) однією з підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення. В свою чергу, згідно зі статтею 16 Зако ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

10.02.2010 г.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, яким в свою чергу є Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, діють: урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки та урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Закон України "Про основні за ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку проведення планового чи позапланового заходу з державного нагляду (контролю)

 

21.01.2010 г.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Повідомлення повинно містити дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юр ...

Полный текст разъяснения

Щодо проведення перевірки суб'єкта господарювання

 

28.12.2009 г.

Законом Украины от 05.04.2007 г. N 877-V "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (далее - Закон) определены правовые и организационные основы, основные принципы и порядок осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, полномочия органов государственного надзора (контроля), их должностных лиц и права, обязанности и ответственность субъектов хозяйствования в ходе осуществления государственного надзора (ко ...

Полный текст разъяснения

Щодо права здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності

 

23.12.2009 г.

Статтею 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) визначено, що дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Дія цього Закону, зокрема, не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів, зокрема, оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя. Відпо ...

Полный текст разъяснения

Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

17.12.2009 г.

21 травня 2009 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502), яка набрала чинності 29 травня 2009 року. Пунктом 1 Постанови N 502 передбачено органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року: тимчасово припинит ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку проведення заходів державного нагляду (контролю)

 

09.12.2009 г.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю). Так, Держспоживстандартом України були розроблені, а постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1164 затверджені Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції ...

Полный текст разъяснения

Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення суб'єктами господарської діяльності

 

07.12.2009 г.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502) передбачено органам і посадовим особам, уповноваженим законами, здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 року: тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єк ...

Полный текст разъяснения

Роз'яснення постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"

 

20.11.2009 г.

21 травня 2009 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" (далі - Постанова N 502). Абзацом першим пункту першого постанови передбачається органам державного нагляду (контролю) до 31 грудня 2010 року: - тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відпові ...

Полный текст разъяснения

Щодо поширення сфери дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

19.11.2009 г.

У своїх листах від 17.09.2008 N 7889, від 18.11.2008 N 9682, від 12.06.2009 N 6999 та від 23.07.2009 N 8837 Держкомпідприємництво не тільки висловило свою думку про поширення сфери дії Закону про контроль на органи статистики, а й чітко обґрунтувало свою позицію з цього питання. Крім того, органи статистики включені до Переліку органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності, що підпадають під сферу дії Закону про ко ...

Полный текст разъяснения

Щодо періодичності проведення планових перевірок

 

18.11.2009 г.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" передбачено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, до 31 грудня 2010 р. тимчасово припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відп ...

Полный текст разъяснения

Щодо тимчасового обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) податковою адміністрацією

 

18.11.2009 г.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року" передбачено тимчасово, до 31 грудня 2010 року, припинити проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесе ...

Полный текст разъяснения

Стосовно проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю)

 

16.11.2009 г.

18 вересня 2009 року Держкомпідприємництвом було проведено зустріч з представниками Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Держархбудінспекції та за попередньою домовленістю було вирішено в стислі терміни спільно розробити Критерії розподілу суб'єктів господарювання - замовників будівництва за ступенями ризику у сфері будівництва та архітектури. Стосовно проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері будівництва та архітектури під час дії постанови Кабінету Міністрів Ук ...

Полный текст разъяснения