Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Лицензирование хозяйственной деятельности

Сортировка: Дата Название
Щодо необхідності отримання ліцензії для відкриття центру іноземних мов для дітей віком

 

18.11.2010 г.

Законодавство України вимагає перед початком господарської діяльності серед іншого отримати, зокрема, дозволи від органів пожежного нагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби. Так, відповідно до положень частин восьмої та дев'ятої статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" діяльність новостворених підприємств, зведення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків но ...

Полный текст разъяснения

Щодо необхідності отримання ліцензії при здійсненні діяльності з надання послуг зі зберігання автотранспортних засобів

 

18.11.2010 г.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню встановлено статтями 2 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Згідно із пунктом 43 статті 9 цього Закону ліцензуванню підлягає надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян. Відповідно до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698, органом ліцензування з зазначеного виду го ...

Полный текст разъяснения

Щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

 

29.09.2009 г.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Відповідно до статті 2 зазначеного Закону, види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню. Згідно із пунктом 8 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльно ...

Полный текст разъяснения

Щодо умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності

 

28.09.2009 г.

Частинами першою та другою статті 5 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Статтею 1 Закону від 01.06.2000 N 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон "Про ліцензування") визначено, що ліцензійні умови - устан ...

Полный текст разъяснения

Об осуществлении технического надзора на объекте строительства

 

29.05.2009 г.

Согласно ст. 17 Закона Украины «Об архитектурной деятельности» хозяйственная деятельность, связанная с созданием объектов архитектуры, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством. Общие требования к лицензированию хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры на территории Украины (далее - строительная деятельность), установленные Порядком лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в строительстве, утвержденным постановл ...

Полный текст разъяснения

О совершении действий (переоформлении, выдача дубликатов, анулирование) к лицензиям на осуществление строительной деятельности, выданным до 1.01.2008 г.

 

29.05.2009 г.

В связи с принятием Кабинетом Министров Украины постановления от 27 февраля 2008 г. № 94 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2007 г. № 1396», которой установлено, что лицензии, выданные до 1 января 2008 г., действуют до окончания установленных в них сроков, и по результатам консультаций, проведенных в Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Минрегионстрой сообщает. С 1 января 2008 года лицензиро ...

Полный текст разъяснения

Разъяснение требований законодательства (разрешительная система /дозволи/ и лицензирование)

 

29.05.2009 г.

Согласно Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (далее - Закон N 2806-IV) документ разрешительного характера - разрешение, заключение, согласование, свидетельство и т.д. (дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво), дающий субъекту хозяйствования право на осуществление определенных действий для осуществления хозяйственной деятельности . Статьей 2 указанного Закона N 2806-IV определено, что действие этого Закона распространяется на разрешительные органы (к ко ...

Полный текст разъяснения