Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Землеустройство. Земельные участки, участки под строительство.

Сортировка: Дата Название
Щодо цільового призначення земельної ділянки

 

03.10.2011 г.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про землеустрій" цільове призначення земельної ділянки - це використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку. Статтею 20 Земельного кодексу України встановлено, що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого ...

Полный текст разъяснения

Щодо права власності на предмет іпотеки

 

03.10.2011 г.

Відповідно до Закону України "Про іпотеку" договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону. Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Прав ...

Полный текст разъяснения

Щодо роз'яснення вимог земельного законодавства в частині реалізації права на безоплатну приватизацію землі працівниками соціальної сфери села

 

03.10.2011 г.

Пунктом 7 Указу Президента України від 08.08.95 N 720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" встановити, що створюваний під час передачі земель у колективну власність резервний фонд використовується для передачі у приватну власність або надання у користування земельних ділянок переважно громадянам, зайнятим у соціальній сфері на селі, а також іншим особам, яких приймають у члени сільськогосподарських підприємств або я ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку поділу земельної ділянки

 

03.10.2011 г.

Відповідно до частини першої статті 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. Статтею 121 Кодексу передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівн ...

Полный текст разъяснения

Щодо питання добровільної відмови від права користування земельними ділянками державної та комунальної власності

 

03.10.2011 г.

Питання добровільної відмови від права користування земельними ділянками державної та комунальної власності врегульовані статтею 142 Земельного кодексу України. Проте, зазначеноюстаттею, не визначено перелік документів, які додаються до клопотання про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою, що подається до органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Разом з тим, з урахуванням статті 79 Земельного кодексу України при добровільній відмові від права користування ча ...

Полный текст разъяснения

Про плату за землю з фізичних осіб

 

19.05.2011 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 року N 2768-III (далі - Кодекс), а справляння плати за землю - Законом України "Про плату за землю" від 03.07.92 р. N 2535-XII (далі - Закон N 2535). Відповідно до статті 206 Кодексу та статті 2 Закону N 2535 використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористувачі, крі ...

Полный текст разъяснения

Про плату за землю з фізичних осіб

 

19.05.2011 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 р. N 2768-II (далі - Земельний кодекс), а справляння плати за землю - Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Податковий кодекс). Згідно із статтею 269 Податкового кодексу платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. У статті 270 Податкового кодексу зазначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або ...

Полный текст разъяснения

Щодо надання роз'яснення вимог чинного законодавства

 

12.04.2011 г.

Відповідно до інформації викладеної у Вашому листі під час виконання робіт із землеустрою було встановлено розбіжність у площах земельних ділянок, вказаних у державних актах на право приватної власності на земельну ділянку, старого зразку та фактичного землекористування. Статтею 31 Закону України "Про землеустрій" встановлено, що зміни до документації із землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, у тому ...

Полный текст разъяснения

Щодо надання роз'яснень деяких положень земельного законодавства

 

22.02.2011 г.

Державним комітетом України із земельних ресурсів розглянуто звернення громадянина С-ка О. О. від 08.11.2010 (вх. N [...] від 11.11.2010) щодо надання роз'яснень деяких положень земельного законодавства та повідомляється наступне. У зверненні зазначається, що рішенням П……ї сільської ради від 01.09.2010 гр. С-ку О. О. надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4041 гектара по вул. М-на, [...] в с. П-ка Ч...о району за рахунок земель житлової та гром ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними

 

03.11.2010 г.

Частиною першою статті 85 Водного кодексу України визначено, що порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється земельним законодавством. Відповідно до частини третьої статті 59 Земельного кодексу України державним водогосподарським організаціям за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування у постійне користування надаються землі водного фонду для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, см ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку безоплатної приватизації земельної ділянки

 

21.10.2010 г.

1. Щодо порядку безоплатної приватизації земельної ділянки. Відповідно до частини першої статті 116 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. Статтею 121 Кодексу передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу ...

Полный текст разъяснения

Щодо питання переоформлення права власності на земельну ділянку

 

28.09.2010 г.

Відповідно до частини п'ятої статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду. Крім того, згідно зі статтею 108 Цивільного кодексу України перетворенням ю ...

Полный текст разъяснения

Щодо сплати земельного податку гаражно-будівельними кооперативами

 

21.05.2010 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 року N 2768-III (далі - Кодекс), а справляння плати за землю - Законом України "Про плату за землю" від 03.07.1992 року N 2535-XII (далі - Закон N 2535). Згідно із статтею 1 Закону N 2535 податок за землю - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками. Відповідно до статті 206 Кодексу та статті 2 Закону N 2535 використання землі в Україні є платним. Плата ...

Полный текст разъяснения

Щодо сплати орендної плати за землю

 

21.05.2010 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III (далі - Кодекс), справляння плати за землю - Законом України від 3 липня 1992 року N 2535-XII "Про плату за землю" (далі - Закон України N 2535), а орендні відносини в Україні регулюються Законом України від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон України N 161). Відповідно до статті 2 Закону України N 2535 та статті 206 Кодексу використання землі в Україні є платним. Пла ...

Полный текст разъяснения

Щодо пільги по платі за землю

 

20.05.2010 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III (далі - Кодекс), а справляння плати за землю - Законом України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року N 2535-XII (далі - Закон N 2535). Відповідно до статті 206 Кодексу та статті 2 Закону N 2535 використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники землі та землекористу ...

Полный текст разъяснения

О плате за землю

 

17.05.2010 г.

Взимание платы за землю в Украине осуществляется в соответствии с Законом Украины от 3 июля 1992 года N 2535-XII "О плате за землю", с изменениями и дополнениями (далее - Закон N 2535). Преамбулой Закона N 2535 установлено, что данным Законом определяются размеры и порядок платы за использование земельных ресурсов, а также направления использования средств, поступивших от платы за землю, ответственность плательщиков и контроль за правильностью исчисления и взимания земельного налога, а также ар ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування декларативного принципу чи принципу мовчазної згоди для отримання висновку щодо погодження проекту відведення земельної ділянки

 

07.05.2010 г.

Стосовно застосування декларативного принципу Згідно із статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" декларативний принцип - це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Тобто, для почат ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку оформлення свідоцтв про право на спадщину на нерухоме майно

 

26.04.2010 г.

У зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян та юридичних осій щодо відмови нотаріусів у посвідченні заповітів та видачі свідоцтв про право на спадщину на житлові будинки, будівлі, споруди з підстав відсутності кадастрового номера земельної ділянки, на яких розташовані ці об'єкти, та з метою однакового застосування нотаріусами вимог статей 120 Земельного кодексу України та 377 Цивільного кодексу України, Міністерством юстиції України повідомляється наступне. Згідно статті 1233 Кодексу запові ...

Полный текст разъяснения

Щодо створення та діяльності садівничого товариства у вигляді обслуговуючого кооперативу або громадської організації

 

22.03.2010 г.

В соответствии с частью первой статьи 36 Конституции Украины граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. Садоводческое общество ...

Полный текст разъяснения

Щодо необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться в приватній власності суб'єкта підприємницької діяльності, для розміщення об'єкта торгівлі та порядку сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

 

03.03.2010 г.

Относительно возможности размещения объекта торговли на земельном участке с целевым назначением в рамках категории земель жилой и общественной застройки Разъяснение по приведенным выше вопросам предоставлено письмами Госкомзема от 27.12.2006 N 14-17-7/9942 и от 03.04.2008 N 14-17-12/3361, поскольку согласно пунктам 1 и 4 Положения о Государственном комитете Украины по земельным ресурсам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2008 N 224, Госкомзем как центральный орган ...

Полный текст разъяснения

Щодо плати за землю

 

30.12.2009 г.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 року N 2768-III (далі - Кодекс), а справляння плати за землю - Законом України "Про плату за землю" від 03.07.1992 року N 2535-XII (далі - Закон N 2535). Згідно статті 1 Закону N 2535, податок за землю - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками. Відповідно до статті 206 Кодексу та статті 2 Закону N 2535, використання землі в Україні є платним. Плата ...

Полный текст разъяснения

Щодо роз'яснення деяких питань земельного законодавства

 

28.12.2009 г.

Относительно ограничения в приобретении права собственности на земельные участки иностранными гражданами и лицами без гражданства В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса Украины иностранные граждане и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены объекты недвижимого иму ...

Полный текст разъяснения

Щодо укладення договору особистого строкового сервітуту

 

22.12.2009 г.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється в Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 N 982. Пунктом третім зазначеного вище Порядку встановлено, що розміщення малої архітектурної форми здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради, а для власників земельних ділянок на підставі рішення виконавчого комітету відповідної місцевої ради. Суб'єкт ...

Полный текст разъяснения

Щодо переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право оренди

 

22.12.2009 г.

Пунктом 6 Перехідних положень Земельного кодексу України встановлено, що громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них. Абзацом одинадцятим пункту 5.3 Рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 N 5-рп/2005 зазначено, що стаття 92 Земельного кодексу України не обмежує і не скасовує діюче пра ...

Полный текст разъяснения

Щодо роз'яснення деяких питань земельного законодавства

 

07.12.2009 г.

Частью второй статьи 100 Земельного кодекса Украины установлено, что земельный сервитут может быть установлен договором между лицом, которое требует его установления, и собственником (владельцем) земельного участка. В соответствии с частью первой статьи 84 Земельного кодекса Украины в государственной собственности находятся все земли Украины, кроме земель коммунальной и частной собственности. С учетом того что разграничение земель государственной и коммунальной собственности не проведено, вс ...

Полный текст разъяснения