Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Торговая деятельность

Сортировка: Дата Название
Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

 

01.03.2011 г.

Керуючись нормами податкового законодавства (зокрема, Законом України "Про систему оподаткування" та Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори") місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг. З набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну систему) правових підстав на оформлення ...

Полный текст разъяснения

О правах органов местного самоуправления в отношении выдачи разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг

 

26.07.2010 г.

Сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг взимается в соответствии с нормами налогового законодательства (в частности, Закона Украины "О системе налогообложения" и Декрета Кабинета Министров Украины от 20.05.93 г. N 56-93 "О местных налогах и сборах"), в связи с чем местными органами власти на собственное усмотрение была введена выдача разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг. Однако со вступлением в силу 05.10.2006 г. части первой статьи 4 Закона Ук ...

Полный текст разъяснения

Щодо сплати платником єдиного податку збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

 

20.05.2010 г.

При виборі спрощеної системи оподаткування суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи, що сплачують єдиний податок, звільняються від сплати ряду податків і зборів, серед яких виділено збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі (абз. 14 пункту 6 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. N 727/98 (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. N 746/99). Таким чином, приватний ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 

29.04.2010 г.

Щодо відмови у прийнятті заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2010 рік. Відповідно до пункту 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 752/4045 (далі - Порядок), підставою для видачі Свідоцтва є подання суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою-письмової заяви згідно з додатком ...

Полный текст разъяснения

Щодо включення до обсягу виручки від реалізації продукції поворотної фінансової допомоги

 

29.04.2010 г.

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727) суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку. Одним із критеріїв, що надає СПД - фізичній особі право на застосування спрощеної системи оподаткування, є дотримання граничного обсягу виручк ...

Полный текст разъяснения

Щодо плати застосованої штрафної (фінансової) санкції за порушення вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

 

22.04.2010 г.

Працівниками ДПІ у Голосіївському районі м. Києва здійснено перевірку (акт перевірки від 30.03.2007 р.) магазину, який розташований за адресою: м. Київ та належить ТОВ. В акті перевірки зазначено, що згідно з касовою книгою та касовими документами до каси магазину оприбутковано готівку у сумі 1050 грн. як доплата по кредитному договору (прибутковий касовий ордер (від 29.03.2007 р. N 548/001), РРО не застосовувався, чек не видавався. Перевірка проведена в присутності касира, яка з актом перевірки ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку ведення обліку товарів за місцем їх реалізації та зберігання

 

03.03.2010 г.

Пунктом 12 статьи 3 Закона Украины от 06.07.95 N 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операции в сфере торговли, общественного питания и услуг" (далее - Закон N 265) предусмотрено, что субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны вести в порядке, уста ...

Полный текст разъяснения

Щодо недоцільності відміни ринкового збору

 

03.03.2010 г.

Питання щодо скасування ринкового збору триває досить тривалий час. Особливо гостро це питання постало на початку 2009 року у зв'язку із зростанням соціального напруження серед підприємців, які здійснюють свою діяльність на ринках, що було зумовлено стрімким підвищенням розмірів ставок ринкового збору, а також із скаргами на зловживання посадовими особами адміністрацій ринків при стягненні ринкового збору. Існування двох нормативно-правових актів, якими є Декрет Кабінету Міністрів України від ...

Полный текст разъяснения

О порядке ведения учета товаров по месту их реализации и хранения

 

21.02.2010 г.

Пунктом 12 статьи 3 Закона Украины от 06.07.95 N 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операции в сфере торговли, общественного питания и услуг" (далее - Закон N 265) предусмотрено, что субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны вести в порядке, уста ...

Полный текст разъяснения

Щодо видачі торгового патенту

 

21.02.2010 г.

Закон України від 23.03.96 N 98/96 "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (далі - Закон N 98/96) визначає порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, що провадиться суб'єктами підприємницької діяльності. Відповідно до статті 31 Закону N 98/96 під побутовими послугами ...

Полный текст разъяснения

Щодо ведення Книги обліку доходів і витрат

 

02.02.2010 г.

В соответствии с положениями Указа Президента Украины от 03.07.98 г. N 727/98 "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства", с изменениями и дополнениями (далее - Указ), субъекты предпринимательской деятельности, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, не освобождаются от осуществления учета своих доходов и расходов (статьи 4 и 6 Указа). Для определения результатов от собственной ...

Полный текст разъяснения

Щодо отримання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі

 

18.11.2009 г.

Порушене питання неодноразово було предметом розгляду Держкомпідприємництва, у зв'язку з чим висловлювалась позиція стосовно цього питання, а також розміщено відповідну інформацію на власному офіційному сайті. Так, керуючись нормами податкового законодавства (зокрема, Закону України "Про систему оподаткування" та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори"), місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфе ...

Полный текст разъяснения

О своевременности оприходования наличности

 

30.09.2009 г.

В соответствии с п. 1.2 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15.12.2004 N 637 (далее - Положение), оприходование наличности - проведение предприятиями и предпринимателями учета наличности в кассе на полную сумму ее фактических поступлений в кассовой книге, книге учета доходов и расходов, книге учета расчетных операций. Пунктом 2.6 Положения, в частности, установлено, что вся наличность, пост ...

Полный текст разъяснения

Щодо розмірів ставок ринкового збору

 

30.09.2009 г.

Органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати ставки ринкового збору залежно від ринку, його територіального розміщення і продукції (товару), що реалізується в межах установлених граничних розмірів ставок. Це право зафіксовано у статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" (далі - Декрет N 56-93). На сьогодні про розміри ставок ринкового збору йдеться у двох нормативних документах: Декреті N 56-93 та Указі Президента України "Про впорядкув ...

Полный текст разъяснения

Щодо отримання дозволу органу місцевого самоврядування на придбання торгового патенту

 

30.09.2009 г.

Частиною третьою ст. 2 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. N 98/96-ВР (зі змінами та доповненнями, далі - Закон N 98/96-ВР) встановлено, що торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуг ...

Полный текст разъяснения

Про дозвіл на торгівлю

 

22.06.2009 г.

Вопрос необходимости получения разрешения на торговлю в данной сфере регулируется нормами налогового законодательства (в частности, Законом Украины "О системе налогообложения" и Декретом Кабинета Министров Украины от 20.05.93 г. N 56-93 "О местных налогах и сборах"), в связи с чем местными органами власти была введена выдача разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг. Однако со вступлением в силу 05.10.2006 г. части первой статьи 4 Закона Украины [от 06.09.2005 г. N 2806-IV] "О р ...

Полный текст разъяснения

Особенности взимания рыночного сбора

 

28.05.2009 г.

... Статьей 15 Закона Украины от 25.06.91 N 1251-XII "О системе налогообложения" (с изменениями и дополнениями) установлено, что до местных налогов и сборов относится, в частности, рыночный сбор. При этом общие нормы, касающиеся налогообложения указанным сбором установлен Декретом Кабинета Министров Украины от 20.05.93 N 56-93 "О местных налогах и сборах" (далее - Декрет), согласно которому определен объект налогообложения, плательщиков сбора и предельные размеры его ставок . Согласно статье ...

Полный текст разъяснения

Про сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли (дозволу на розміщення об'єктів торгівлі)

 

28.05.2009 г.

... Статьей 15 Закона Украины от 25.06.91 N 1251-XII "О системе налогообложения" (с изменениями и дополнениями) и статьей 17 Декрета Кабинета Министров Украины от 20.05.93 N 56-93 "О местных налогах и сборах" (с изменениями и дополнениями , далее - Декрет) до местных налогов и сборов отнесено сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли. Согласно статье 17 Декрета сбор за выдачу разрешения на торговлю взимается с юридических лиц и граждан, которые реализуют сельскохозяйственную, ...

Полный текст разъяснения