Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Разъяснение законодательства

Предпринимательская деятельность

Сортировка: Дата Название
Щодо одержання документів дозвільного характеру суб'єктами господарювання, що знаходяться в стадії припинення підприємницької діяльності

 

04.04.2012 г.

Частиною першою статті 51 Господарського кодексу України передбачено, що підприємницька діяльність припиняється: з власної ініціативи підприємця; у разі закінчення строку дії ліцензії; у разі припинення існування підприємця; на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття ...

Полный текст разъяснения

Щодо питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

 

30.11.2011 г.

Законом, що визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів, є Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон). Відповідно до деяких визначень, наданих Законом: документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, ...

Полный текст разъяснения

Про закриття рахунків фізичних осіб - підприємців

 

14.10.2011 г.

Державна податкова служба України у зв'язку із зверненнями платників податків щодо взяття на облік рахунків, відкритих самозайнятими особами у банківських установах, повідомляє наступне. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банківських установах встановлені статтею 69 Податкового кодексу України. Згідно з пунктом 69.2 статті 69 Податкового кодексу України банківська установа зобов'язана надіслати повідомлення про відкриття або закриття всіх рахунків платника податків - ...

Полный текст разъяснения

Щодо реєстрації юридичної особи

 

30.03.2011 г.

Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору, визначені статтею 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію). Зокрема, у абзаці другому частини другої цієї статті зазначено, що підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

 

30.03.2011 г.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон). Статтею 5 Закону чітко визначено, що державна реєстрація фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місце ...

Полный текст разъяснения

Щодо документів, які мають бути надані при прийнятті на роботу найманим працівником фізичній особі - підприємцю

 

30.03.2011 г.

Відносини суб'єкта господарювання і найманих працівників регулюються трудовим законодавством. Угода між працівником і фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю і угодою сторін, є трудовим договором. Статтею 24 Кодексу законів ...

Полный текст разъяснения

Щодо необхідності одержання дозволу для виготовлення нових печаток та штампів замість непридатних для подальшого використання

 

30.03.2011 г.

Статтею 10 Закону України "Про міліцію" визначено, що міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана, зокрема, давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на відкриття об'єктів, де вони використовуються, контролювати додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів. Необхідність та п ...

Полный текст разъяснения

Щодо зміни напрямку підприємницької діяльності

 

30.03.2011 г.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон). З метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ведеться Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР). Згідно частини четвертої ст ...

Полный текст разъяснения

Щодо ліквідації приватного підприємства

 

30.03.2011 г.

Згідно статті 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та статті 59 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання визначений статтею 60 ГКУ. Так, ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власник ...

Полный текст разъяснения

Щодо розмежування видів готельних послуг

 

25.03.2011 г.

Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19 затверджено Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (далі - Правила), які регламентують основні вимоги щодо користування готелями та аналогічними засобами розміщення усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг) споживачам, і регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які прожи ...

Полный текст разъяснения

Щодо деяких проблемних питань діяльності приватного підприємства (зокрема, відповідальності власників за зобов'язаннями підприємства)

 

25.03.2011 г.

Статтею 113 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) визначено, що приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. Власник приватного підприємства і засноване ним підприємство є самостійними і відмінними один від одного суб'єктам ...

Полный текст разъяснения

Щодо можливості призупинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

 

25.03.2011 г.

Відповідно до пункту першого підрозділу 8 "Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку" Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до внесення змін до розділу XIV ПКУ в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва застосовується Указ Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ). Відповідно до Указу суб'єкти підприємницької діяльності ...

Полный текст разъяснения

Щодо порядку видачі документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання

 

22.03.2011 г.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адмініст ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

 

15.11.2010 г.

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 1869) запроваджено нові норми, які спрямовані на системне вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, та оптимізовано існуючі вимоги Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", що створює сприятливі умови для подальшого розвитку бізнесу в Україні. Частиною першою статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері гос ...

Полный текст разъяснения

Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.09.2010

 

20.10.2010 г.

Довідник N 55пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежівстаном на 01.09.2010 Код пільги  ...

Полный текст разъяснения

Щодо реалізації права на здійснення підприємницької діяльності

 

02.09.2010 г.

Частиною першою статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" чітко визначено перелік підстав, за яких може проводитись державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а саме: - прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності; - смерть фізичної особи - підприємця; - постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсут ...

Полный текст разъяснения

Щодо неправомірного функціонування сауни в підвальному приміщенні житлового будинку

 

14.07.2010 г.

Порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України визначається Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила), затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 N 190. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, що мають у власності, г ...

Полный текст разъяснения

Щодо видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку

 

16.06.2010 г.

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727) та пункту 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку (далі - Порядок), затвердженого наказом ДПА від 29.10.99 р. N 599, підставою для видачі Свідоцтва є подання суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою письмової заяви та платіжного документа (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою ба ...

Полный текст разъяснения

Щодо надання роз'яснення з деяких питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

 

20.05.2010 г.

Щодо подання оригіналу або нотаріально засвідченої копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) до заяви на одержання документів дозвільного характеру. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не передбачає подання нотаріально засвідченої копії витягу з ЄДР до заяви на одержання документів дозвільного характеру, а тому при поданні заяви для отримання документа дозвільного характеру необхідно подавати оригінал ...

Полный текст разъяснения

Включение в объем выручки от реализации продукции возвратной финансовой помощи

 

17.05.2010 г.

В соответствии с Указом Президента Украины от 03.07.98 г. N 727 "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства" (далее - Указ N 727) субъекты малого предпринимательства - юридические лица имеют право самостоятельно избрать способ налогообложения по упрощенной системе налогообложения, который предусматривает уплату единого налога в размере 6 (с уплатой НДС) и 10 (без уплаты НДС) процентов от объема выручки от реализации продукции (товаров, работ, у ...

Полный текст разъяснения

Щодо перетворення відкритого акціонерного товариства в приватне підприємство

 

06.05.2010 г.

Згідно із частиною четвертою статті 57 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передба ...

Полный текст разъяснения

Щодо укладення договору на управління майном фермерського господарства

 

06.05.2010 г.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про фермерське господарство" головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті особа. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства Укр ...

Полный текст разъяснения

Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 

29.04.2010 г.

Щодо відмови у прийнятті заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2010 рік. Відповідно до пункту 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 752/4045 (далі - Порядок), підставою для видачі Свідоцтва є подання суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою-письмової заяви згідно з додатком ...

Полный текст разъяснения

Щодо включення до обсягу виручки від реалізації продукції поворотної фінансової допомоги

 

29.04.2010 г.

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727) суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку. Одним із критеріїв, що надає СПД - фізичній особі право на застосування спрощеної системи оподаткування, є дотримання граничного обсягу виручк ...

Полный текст разъяснения

Щодо прав та обов'язків юридичної особи правонаступника при реорганізації (перетворенні) приватного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю

 

29.04.2010 г.

Відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Статтею 108 ЦКУ визначено, що перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. ...

Полный текст разъяснения